Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.11.2001

Diaarinumero

1023/81/2001

Osapuolet

Qwest B.V. / KPNQwest N.V.

Kilpailuvirastolle on 30.10.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Qwest B.V. (Qwest) hankkii yksinomaisen määräysvallan KPNQwest N.V.:ssä (KPNQwest). KPNQwest on aiemmin ollut Qwestin ja Koninklijke KPN N.V.:n yhteisessä määräysvallassa.

Yksinomaisen määräysvallan hankkija Qwest on maailman johtavia laajakaista- ja sovellus-palveluntarjoajia. Yhtiön tuotevalikoima muodostuu muun muassa isännöintipalveluista, hallintaratkaisuista, nopeista Internet-käyttöyhteyksistä, paikallis- ja kaukopuheluiden tarjonnasta, langattomista palveluista sekä muista sovelluksista. Qwestin maailman laajuinen asiakas-kunta muodostuu lähinnä suurista ja keskisuurista yrityksistä sekä julkisen sektorin asiakkaista.

KPNQwest on johtavia eurooppalaisia IP-pohjaisten tiedonsiirtopalveluiden tarjoajia ja se toimii 15 Euroopan maassa. Yhtiön liiketoiminnan ydin muodostuu Eu-roRingsTM-kuituverkosta, joka kattaa 50 Euroopan tärkeintä markkina-aluetta. Verkko tarjoaa rajattoman kapasiteetin Internet-palvelujen runkoverkkona sekä Internet-palveluja tarjoaville operaattoreille että yrityksille. Yhtiön tuoteportfolio sisältää yritysten kokonaisvaltaiset tietoliikenneratkaisut, tietoturvaratkaisut sekä yksityiskäyttäjien koti- ja matkayhteydet. Yhtiöllä on suomalainen tytäryhtiö KPNQwest Finland Oy.

Qwestin liikevaihto vuonna 2000 oli n. [ ][1] miljardia markkaa ja transaktion kohteen KPNQwestin liikevaihto noin [ ] miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yksinomaisen määräysvallan hankkijalla ja transaktion kohteella ei Kilpailuviraston näkemyksen mukaan ole Suomessa merkittävässä määrin päällekkäisiä horisontaalisia liiketoimintoja tai vertikaalisia suhteita. Kaupan kohde tarjoaa palveluitaan Suomessa ja sen Suomesta kertynyt liikevaihto on ilmoittajan mukaan alle 15 miljoonaa euroa. Kotimaan markkinoilla toimii lisäksi useita vastaavia palveluita tarjoavia kilpailijoita.

Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Qwest B.V. hankkii yksinomaisen määräysvallan KPNQwest N.V.:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto poistettu liikesalaisuutena.