Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.1.2004

Diaarinumero

1025/81/2003

Osapuolet

Powerwave Technologies, Inc/ LGP Allgon Holding AB

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 23.12.2003 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Powerwave Technologies, Inc. (Powerwave) hankkii määräysvallan LGP Allgon Holding AB:ssa (LGP Allgon).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Pörssilistattu Powerwave suunnittelee, valmistaa ja markkinoi suurtaajuusradiosignaalin tehovahvistimia (RF power amplifiers) matkapuhelinverkkoihin sekä henkilökohtaisten viestintäpalvelujen ja kolmannen sukupolven 3G -verkkoihin. Powervave myy tuotteitaan maailmanlaajuisesti muun muassa alkuperäislaitevalmistajille (OEM) ja langattomien verkkojen operaattoreille. Powerwaven Suomen tytäryhtiö on Powerwave Finland Oy.

Pörssilistattu LGP Allgon kehittää, valmistaa ja markkinoi langattoman tietoliikenteen tuotteita, jotka parantavat radiopeittoa, kapasiteettia ja tiedonsiirtonopeutta langattomissa tietoliikenneverkoissa. LGP Allgon myy tuotteitaan maailmanlaajuisesti muun muassa langattoman tietoliikenteen alkuperäislaitevalmistajille ja langattomien verkkojen operaattoreille. LGP Allgonin Suomen tytäryhtiö on Allgon Systems Oy. Suomessa tuotevalikoima kattaa mastovahvistimet (TMA), virransyöttäjät (CIN), toistimet, yhdistimet, antennit ja tehonjakeluyksiköt (PDU).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Powerwaven maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 331 miljoonaa euroa ja LGP Allgonin vastaavasti noin 228 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan molemmat osapuolet valmistavat ja myyvät langattoman tietoliikenteen tuotteita. Osapuolten tuotteet eivät kuitenkaan ole toisiaan korvaavia, vaan täydentäviä. Powerwave valmistaa ja myy vain maan tasalla oleviin tukiasemiin sijoitettavia, tukiasemasta matkapuhelimeen lähtevää kantoaaltoa vahvistavia suurtaajuusradiosignaalin tehovahvistimia, joiden siirtoyhteys on alaspäin suuntautuva (downlink). Ilmoittajan mukaan suurtaajuusradiosignaalin tehovahvistimet eivät ole korvattavissa LGP Allgonin valmistamilla vahvistimilla, joiden siirtoyhteys on ylöspäin suuntautuva (uplink). Ilmoittajan mukaan LGP Allgonin Suomessa myymien tuotteiden maantieteellinen markkina on kansallista laajempi, koska muun muassa kuljetuskustannukset ovat suhteellisen alhaiset ja asiakaskunta on maailmanlaajuinen. Ilmoittajan mukaan osapuolten välillä ei ole vertikaalisia yhteyksiä.

Ilmoittajan mukaan LGP Allgonin markkinaosuus Suomessa niissä tuotteissa joita Allgon Suomessa myy oli vuonna 2002 noin [25–35 %][1]. Powerwaven markkinaosuus Suomessa on ilmoittajan mukaan vastaavasti alle [5 %].

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Powerwave Technologies, Inc. hankkii määräysvallan LGP Allgon Holding AB:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.