Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.12.2003

Diaarinumero

1041/81/2003

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Puijon Magneetti Oy:n liiketoiminta

Suomen Terveystalo Oyj (Suomen Terveystalo) on 5.12.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Puijon Magneetti Oy:n liiketoiminnan (Puijon Magneetti). Kun Puijon Magneetin noin 0,96 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Suomen Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Suomen Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta terveydenhuoltopalveluita Suomessa toimiville yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä.

Puijon Magneetti tarjoaa radiologisia tutkimuksia ja toimenpiteitä sekä muita lääketieteellisiä tutkimuksia. Puijon Magneetin asiakkaat tulevat Pohjois-Savon maakunnasta, Itä-Suomen läänistä ja satunnaisesti muualtakin Suomesta. Kuopiossa ja Pohjois-Savon alueella magneettikuvauspalveluja tarjoaa myös julkinen sektori. Kun myös julkiset palveluntuottajat huomioidaan, Puijon Magneetin arvioitu markkinaosuus Kuopion ja Pohjois-Savon alueen magneettikuvauksissa on noin 15 %. Puijon Magneetin magneettilaite on Kuopion ainoa yksityinen laite.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii Puijon Magneetti Oy:n liiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.