Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.12.2003

Diaarinumero

1042/81/2003

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Aseman Röntgen Oy:n liiketoiminta

Suomen Terveystalo Oyj (Suomen Terveystalo) on 5.12.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Aseman Röntgen Oy:n liiketoiminnan (Aseman Röntgen). Kun Aseman Röntgenin noin 0,36 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Suomen Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Suomen Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta terveydenhuoltopalveluita Suomessa toimiville yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä.

Aseman Röntgen tarjoaa röntgen- ja sädetutkimuksia. Aseman Röntgenin asiakkaat tulevat Pohjois-Savon maakunnasta. Pääasiassa asiakkaat tulevat Kuopion kaupungin talousalueelta ja lähialueelta, kuten Siilinjärveltä, Vehmersalmelta, Karttulasta ja Leppävirralta. Kuopiossa ja Pohjois-Savon alueella röntgentutkimuksia tekevät yksityisten yritysten lisäksi Kuopion yliopistollinen keskussairaala ja terveyskeskukset. Kun myös julkiset palveluntuottajat huomioidaan, Aseman Röntgenin markkinaosuus Kuopion ja Pohjois-Savon alueen röntgentutkimuksista on noin 6 %. Suomen Terveystalo ostaa samanaikaisesti mm. Aseman Röntgenin ja Kuopion Radiologipalvelu Oy:n Sataman Röntgen -kuvantamisliiketoiminnan. Järjestelyn jälkeen Suomen Terveystalon arvioitu markkinaosuus Kuopion / Pohjois-Savon yksityisten yritysten tekemistä röntgentutkimuksista on noin 45 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii Aseman Röntgen Oy:n liiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.