Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.12.1999

Diaarinumero

1054/81/1999

Osapuolet

Ruokamarkkinat Oy / Stockmann Oyj:n Sesto-liiketoiminta

Asian vireilletulo

Ruokamarkkinat Oy (Ruokamarkkinat) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 26.11.1999 hankkivansa Stockmann Oyj:ltä (jäljempänä Stockmann) Sesto-liiketoiminnan. Ruokamarkkinat on osa Wihuri-konsernia.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Wihuri on kansainvälisesti toimiva monialayritys, jonka neljä päätoimialaryhmää ovat päivittäistavarat, pakkausteollisuus, tekninen kauppa ja erityistoimialat (urheilutarvikkeet ja lentotoiminta). Päivittäistavararkaupassa Wihuri Oy Aarnio toimii tukku- ja pikatukkumarkkinoilla (Metro-pikatukut) ja Ruokamarkkinat vähittäiskaupassa. Tukkutoiminnan osana Wihuri toimii Tarmo-lähikauppojen tukkuliikkeenä. Wihuri on myös valtakunnallisen Tukospar-tukkuliikkeen suurin omistaja ja käyttää siinä muiden omistajien kanssa yhteistä määräysvaltaa.

Ruokamarkkinat harjoittaa vähittäiskauppaa lähikauppamaisissa Ruokavarastoissa (129 kpl) ja neljässä Eurospar-suurmyymälässä. Ruokavarastojen painopistealueet on tällä hetkellä Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Häme ja Uusimaa. Lisäksi myymälöitä on aiempien yrityskauppojen johdosta mm. Rovaniemellä ja Kouvolassa.

Myytävään Sesto-liiketoimintaan kuuluu vähittäiskauppaa harjoittavien toimipisteiden (19 kpl) liiketoiminnat. Kaupan ulkopuolelle jäävät Stockmann -tavaratalojen yhteydessä toimivat Stockmann Herkut. Sesto-liiketoimintaa harjoitetaan Suur-Helsingin, Turun ja Tampereen talousalueilla. Pääkaupunkiseudulla on 13 Sesto-päivittäistavarakauppaa ja Vantaalla, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Pirkkalassa on yhteensä 6 Etujätti-hypermarkettia.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Hankkijan yritysryhmän liikevaihto, noin 6,6 mrd mk, koostuu Wihuri-konsernin vuoden 1998 liikevaihdosta, johon on lisätty tilinpäätöksen jälkeen hankittujen yritysten liikevaihto. Hankittavan liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1998 noin 800 miljoonaa markkaa. Tähän on lisättävä hankkijan samalla toimialalla tekemät yrityskaupat ns. kahden vuoden säännön perusteella. Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain (480/92) yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Valtakunnalliset päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinat ovat noin 57 miljardia markkaa, josta keskittymällä on ilmoittajan mukaan yhteensä alle 5 %:n markkinaosuus. Paikallisilla päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla keskittymän markkinaosuus on korkeimmillaan Turun ja Tampereen alueella, 16 – 18 %. Pääkaupunkiseudulla kaupan osapuolten yhteinen markkinaosuus on 6 – 8 %. Ns. hypermarkettimarkkinoilla osapuolten yhteinen markkinaosuus vaihtelee alueittain välillä 10 – 18 %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitus

Myyjä sitoutuu kahden vuoden ajan luovutushetkestä olemaan suoraan tai tytäryhtiöidensä taikka välikäden kautta harjoittamatta kaupan kohteen kanssa kilpailevaa liiketoimintaa Suomessa.

Kilpailukielto ei koske nykyisissä tai tulevissa Stockmann-tavaratalojen yhteydessä toimivissa päivittäistavaramyymälöissä Stockmann Herkuissa harjoitettavaa vähittäistavarakauppaa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ruokamarkkinat ostaa Sesto-liiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy edellä kuvatun liitännäisrajoituksen sellaisenaan kuitenkin niin, että liitännäisrajoituksena hyväksyttävä kilpailukielto koskee vain niitä maantieteellisiä alueita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa sopimuksen allekirjoittamishetkellä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.