Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.12.2007

Diaarinumero

1085/81/2007

Osapuolet

AAC Capital Partners Holding B.V. / Empower Oy

Asian vireilletulo

AAC Capital Partners Holding B.V. (”AAC”) on 27.11.2007 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Empower Oy:ssä (”Empower”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

AAC, aikaisemmin ABN AMRO Capital, on pohjoiseurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, joka toimii Alankomaissa, Iso-Britanniassa ja Ruotsissa. AAC on keskittynyt keskisuurten pohjoiseurooppalaisten kulutustavara-, teollisuus- ja palvelusektorin yritysten ostoihin ja myynteihin.

Empower tarjoaa energia- ja telealan sekä teollisuuden palveluja Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä. Empower on erikoistunut sähkö- ja tietoliikenneverkon suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon sekä voimalaitosten ja teollisuuden asennus- ja kunnossapitopalveluihin. Empowerin asiakkaisiin kuuluu niin energia-, tele- ja teollisuusyrityksiä kuin julkisen sektorin toimijoitakin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

AAC:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli [yli 350 miljoonaa][1] euroa, josta [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Empowerin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 132 miljoonaa euroa, josta noin 83 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan AAC tai sen määräysvallassa olevat portfolioyhtiöt eivät toimi samoilla markkinoilla kuin Empower tai markkinoilla, jotka olisivat vertikaalisessa suhteessa niihin markkinoihin, joilla Empower toimii. Suomessa AAC käyttää määräysvaltaa kahdessa yrityksessä: Loparex Oy ja Saunatec Oy.[2] Loparex Group, johon Loparex Oy kuuluu, valmistaa silikonoitua tarrataustapaperia sekä erikoispapereita eri käyttötarkoituksiin kuten ruokapakkauksiin ja väliarkeiksi. Saunatec Oy valmistaa sauna- ja höyrykylpylaitteita.

Ilmoittaja on toimittanut Kilpailuvirastolle markkinatietoja Empowerin tyypillisen toiminta-alajaottelun mukaan. Ilmoittajan mukaan markkinoiden koko ja Empowerin markkinaosuudet olivat Suomessa vuonna 2006 seuraavat:

markkinoiden koko (M €) markkinaosuus (%)
siirtoverkot [50–100] [15–25]
jakelu- ja televerkot [400–800] [5–15]
tuotannon palvelut [1000–1500] [1–10]
energiatiedon hallinta [50–100] [15–25]

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa AAC Capital Partners Holding B.V. hankkii määräysvallan Empower Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Lisäksi AAC:n portfolioyhtiöt Amtico, Dunlop, U-Pol, Perkins, Flexlink, Glud & Marstrand, Champion Europé S.P.A, Lucas Bols Holding BV, Welna Holding BV, ja Vetus den Ouden NV myyvät tuotteita Suomeen. Tuotteisiin kuuluu muun muassa lattianpäällysteitä, renkaita, dieselmoottoreita, liukuhihnoja, metallipakkauksia ja liköörejä.