Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.12.2000

Diaarinumero

1092/81/2000

Osapuolet

Travelex plc / Thomas Cook Global and Financial Services -liiketoiminta

Kilpailuvirastolle on 22.11.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Travelex plc (jäljempänä Travelex) hankkii Thomas Cook Holdings Ltd:ltä tämän koko Global and Financial Services -liiketoiminnan (jäljempänä GFS). GFS:ään kuuluvat Thomas Cook Group Ltd., Thomas Cook Inc. ja Thomas Cook Group (Kanada) Ltd. -yhtiöt.

Travelexin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 917,5 miljoonaa markkaa ja GFS:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 2,6 miljardia markkaa. GFS harjoittaa liiketoimintaa Suomessa Thomas Cook Group Ltd:n sivuliikkeen kautta. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Travelex on maailmanlaajuinen matkavaluutan ja matkashekkien tarjoaja. Travelex tarjoaa myös kansainvälisiä maksupalveluja ja se markkinoi muiden tarjoamia matkavakuutuksia. Travelex ei harjoita Suomessa liiketoimintaa. GFS toimii kuluttajien ja yritysten valuutanvaihtoliiketoiminnassa. GFS:llä on Suomessa muutama valuutanvaihtopiste sekä näitä palveleva pääkonttori ja jakelupiste.

Kaupalla ei ole vaikutusta Suomen markkinoilla, sillä Travelex ei harjoita Suomessa liiketoimintaa. GFS:n markkinaosuus Suomen valuutanvaihtomarkkinoista on ilmoittajan mukaan [0–10 %][1]. Suomessa on suuri määrä vaihtoehtoisia valuutanvaihtopalvelujen tarjoajia; mm. lähes kaikki kotimaiset pankit sekä itsenäisesti toimivat valuutanvaihtopisteet kuten Forex ja The Change Group. Tämän lisäksi valuuttaa voi nostaa pankkiautomaateista ja valuutan lisäksi maksut voi yleensä maksaa erilaisilla luotto- ja pankkikorteilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi Travelexille kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Travelex plc hankkii Thomas Cook Global and Financial Services -liiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.