Intera Equity Partners Oy / Trafotek Oy

Päivämäärä

2.12.2010

Diaarinumero

1113/14.00.10/2010

Osapuolet

Intera Equity Partners Oy / Trafotek Oy

Intera Equity Partners Oy on 23.11.2010 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii enemmistöosuuden osakkeista, jotka oikeuttavat hallitsemaan Trafotek Oy:n liiketoimintaa.

Intera Equity Partners Oy on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa keskisuuriin yrityksiin Suomessa ja Pohjoismaissa. Kaupan kohteena oleva Trafotek Oy suunnittelee, valmistaa ja myy induktiivisia tehokomponentteja tehoelektroniikka- ja telakkateollisuudelle.

Ilmoittajan mukaan Interan ja Trafotekin liiketoiminta ei ole päällekkäistä, eivätkä Interan kohdeyhtiöt harjoita Trafotekin kanssa kilpailevaa toimintaa. Kohdeyhtiöiden ja Trafotekin välillä ei ole myöskään vertikaalista suhdetta. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kyseessä olevalla järjestelyllä ei näin ollen ole vaikutuksia kilpailuun markkinoilla. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Intera Equity Partners Oy hankkii enemmistöosuuden Trafotek Oy:stä

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.