Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.1.2000

Diaarinumero

1117/81/1999

Osapuolet

Arla ekonomisk förening / MD Foods a.m.b.a.

Asian vireilletulo

Ruotsalainen Arla ja tanskalainen MD Foods ovat ilmoittaneet Kilpailuvirastolle 16.12.1999 yrityskaupan, jossa ne yhdistyvät uudeksi Arla Foods a.m.b.a. nimiseksi yritykseksi.

Arlan liikevaihto 30.6.1999 päättyneellä tilikaudella oli noin 8,883 miljardia markkaa. MD Foodsin liikevaihto 3.10.1999 päättyneellä tilikaudella oli noin 20,754 miljardia markkaa. Arlalla on Suomessa Oy Arla Finland Ab niminen tytäryhtiö, joka hoitaa yhtiön tuotteiden myyntiä Suomessa.

Yrityskauppa toteutetaan tosiasiallisena fuusiona siten, että perustetaan uusi tanskalainen osuuskunta Arla Foods a.m.b.a, jolle Arla ja MD Foods siirtävät muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki varansa. Arla, MD Foods ja yksittäiset maanviljelijät tulevat olemaan Arla Foodsin jäseniä.

Ratkaisu ja sen perustelut

Arlan päätoimiala on tavallisten maitotuotteiden kuten maidon, kerman, hapatettujen tuotteiden, voin ja juuston tuottaminen. Se toimii pääasiassa Ruotsissa, mutta sillä on toimintaa myös muun muassa Suomessa, missä sen päätuotteet ovat kerma, hapatetut tuotteet, kova ja puolikova juusto, ravintorasvat, hedelmäjuomat, hedelmäkeitot, lastenruoka, terveysruoka, ainesosat, ravintotuotteet ja pakaste- ja valmisruoka.

MD Foodsin pääliiketoiminta on eri maitotuotteiden tuotanto sekä mehu, erilaiset jauheet ja heratuotteet. MD Foodsin päätuotteet Suomessa ovat kova ja puolikova juusto, erikoisjuustot, levitettävät juustot ja ainesosat. Oy Arla Finland Ab on toiminut maaliskuusta 1998 alkaen agenttisopimuksen perusteella MD Foodsin juustotuotteiden edustajana Suomessa.

Osapuolien Kilpailuvirastolle toimittaman selvityksen mukaan niiden Suomen markkinoilla päällekkäisiä tuotteita ovat kovat ja puolikovat juustot sekä ainesosat. Niiden yhteenlaskettu markkinaosuus yrityskaupan jälkeen tulee näissä tuotteissa olemaan alle 15 %. Korkein markkinaosuus on erikoisjuustoissa, joita kuitenkin on markkinoinut Suomessa vain MD Foods. Sen markkinaosuus näissä tuotteissa on ollut ennen yrityskauppaa noin […][1] ja sen arvioidaan säilyvän yrityskaupan jälkeen ennallaan.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet Suomessa toimivat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi heidän näkemyksensä mukaan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden olennaisella osalla.

Sovelletut säännokset

Kilpailunrajoituslaki 11 §,11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] […]-symbolilla merkityt kohdat ovat liikesalaisuuksia