Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.11.2009

Diaarinumero

1118/14.00.10/2009

Osapuolet

Toyota Tsusho Nordic Oy / osa Auto-Jalonen Oy:n Espoon toimipisteen liiketoiminnasta

Toyota Tsusho Nordic Oy on 25.11.2009 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii osan Auto-Jalonen Oy:n Espoon toimipisteen liiketoiminnasta.

Toyota Tsusho Nordic Oy harjoittaa autojen vähittäismyyntiä sekä varaosien kauppaa, autojen huoltoa, korjausta ja vuokrausta Vantaan Kaivokselassa. Kaupan kohteena on Auto-Jalosen Espoon toimipiste. Kauppaan sisältyvät muun muassa tekniset laitteet ja kalusto, varaosavarastot, tietyt toimeksiannot sekä osa henkilökunnasta. Kaupan kohde on Toyotaa edustava täyden palvelun autotalo. Järjestelyn toteuduttua yhtiö vastaa jatkossa koko läntisen pääkaupunkiseudun Toyota-jälleenmyynnistä.

Ilmoittajan mukaan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa Suomen henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen vähittäismyyntimarkkinoilla, huolto- ja korjaustoiminnan markkinoilla sekä käytettyjen ajoneuvojen myyntimarkkinoilla. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Toyota Tsusho Nordic Oy hankkii osan Auto-Jalonen Oy:n Espoon toimipisteen liiketoiminnasta.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Susanna Suvanto.