Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.2.2006

Diaarinumero

112/81/2006

Osapuolet

Young’s Bluecrest Limited / Findus AB

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 8.2.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Young’s Bluecrest Limited (”YBL”) hankkii määräysvallan Findus AB:ssä (”Findus”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

YBL valmistaa ja toimittaa tuoretta kalaa sekä valmiita kala- ja äyriäistuotteita. Se toimii lähes yksinomaan Iso-Britanniassa. YBL:ssä käyttää määräysvaltaa Foodvest Ltd, joka tuottaa jäähdytettyjä kala- ja äyriäistuotteita ja pakasteita. Myös Foodvest Ltd toimii pääasiassa Iso-Britanniassa. Foodvest Ltd:ssä määräysvaltaa käyttää pääomarahastoyhtiö CapVest Equity Partners L-P (”CapVest”), jonka määräysvallassa on myös Suomessa leipomoalalla toimiva Vaasan & Vaasan Oy (”Vaasan & Vaasan”). Muilla CapVestin omistamilla yhtiöillä ei ole toimintaa Suomessa.

Hankinnan kohde Findus valmistaa ja myy pakasteruokatuotteita. Sen pääkonttori sijaitsee Ruotsissa ja sillä on tuotantoa Ruotsin ohella Norjassa, Ranskassa ja Thaimaassa. Suomen tytäryhtiö Findus Finland Oy toimii tuotteiden jakeluyhtiönä. Finduksen päätuotteita ovat ilmoittajan mukaan valmiit pakasteateriat, pakastekalat/äyriäiset ja pakastevihannekset, joita Findus myy sekä vähittäiskaupoille että ruokapalvelusegmentille, kuten sairaaloihin ja vanhainkoteihin. Päätuotteidensa lisäksi Findus myy Suomessa pakastettuja leipomotuotteita, pakasteperunoita ja majoneesia. Ennen yrityskauppaa Findus on ollut pääomarahastoyhtiö EQT II B.V.:n määräysvallassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapVestin yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin [alle miljardi][1] euroa, josta noin [alle 300] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Finduksen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 434 miljoonaa euroa, josta noin 23,4 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

CapVestin yritysryhmään kuuluvan Vaasan & Vaasan liiketoiminta jakautuu ilmoittajan mukaan neljään tuoteryhmään: tuoreisiin leipiin, mureisiin leipiin, pakastettuihin leipomotuotteisiin ja kahvileipiin. Tuoreleipiä ovat ruis- ja vehnäleivät ja mureita leipiä mm. näkkileivät ja hapankorput. Pakastettuihin leipomotuotteisiin kuuluvat leivät, kahvileivät ja leivonnaiset, jotka ovat joko valmiita tai puolivalmiita pakastettuja tuotteita. Kahvileipiin kuuluvat tuoreet ja pakatut kakut, pullat ja muut leivonnaiset.

Ilmoittajan mukaan pakastetut leipomotuotteet ovat ainoa tuoteryhmä, jossa sekä Findus että Vaasan & Vaasan toimivat Suomessa. Ilmoittajan arvion mukaan pakastettujen leipomotuotteiden kokonaismyynti Suomessa vuonna 2005 oli noin 86 miljoonaa euroa. Vaasan & Vaasan osuus tästä oli ilmoittajan mukaan noin [20–30] % ja Finduksen osuus alle 0,5 %. Pakastettujen leipomotuotteiden markkinoilla toimii osapuolten lisäksi mm. Moilas Oy, Myllyn Paras Oy, Oy Karl Fazer Ab/Fazer Leipomot sekä Kesko Oyj ja Inex Partners Oy omilla tuotemerkeillään. Muita Suomessa pakasteruokatuotteissa toimivia yrityksiä ovat mm. Lännen Tehtaat Oyj ja Ab Chips Food Oy sekä muita leipomotuotteissa toimivia yrityksiä mm. leipomoketju Pomppis Perheleipurit Oy ja Linkosuo Oy. Vaasan & Vaasan toimii myös tuoreiden leipien, mureiden leipien ja kahvileipien markkinoilla, joilla sen osuus kokonaismyynnistä Suomessa vuonna 2005 vaihteli 18–49 %:n välillä.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Young’s Bluecrest Limited hankkii määräysvallan Findus AB:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.