Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.1.2003

Diaarinumero

1160/81/2002

Osapuolet

Crédit Agricole S.A. / AB Grundstenen 96504

Kilpailuvirastolle on 23.12.2002 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Crédit Agricole S.A. (jäljempänä Crédit Agricole) hankkii määräysvallan AB Grundstenen 96504:ssä (jäljempänä AB Grundstenen).

Crédit Agricole on osa Crédit Agricole -konsernia, jota hallitsee viime kädessä 48 Crédit Agricolen aluepankkia. Crédit Agricolen liiketoiminta on keskittynyt yritys- ja investointipankkialalle, pääomamarkkinoille sekä kansainväliseen liiketoimintaan. Suomessa yhtiö toimii tytäryhtiönsä Crédit Agricole Indosuezin Helsingin sivuliikkeen kautta.

AB Grundstenen on määräysvallan hankintaa varten perustettu yhtiö. Kaupan kohde on osa Finaref Nordic Holding AB:tä ja Redcats Groupia. Kaupassa siirtyvät yhtiöt ovat Finaref Sverige AB, Ellos Finans Oy, Ellos Finans A/S, VIAB Inkasso A/S ja Finaref Securities AB. Kaupan kohteena olevista yhtiöstä on Suomessa toiminut Ellos Finans Oy.

Crédit Agricolen maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 16,3 miljardia euroa ja kaupan kohteen liikevaihto noin 51 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan kaupan kohteena oleva Ellos Finans Oy harjoittaa liiketoimintaa Suomessa kuluttajaluottojen markkinoilla. Crédit Agricolella ei ole ilmoittajan mukaan kuluttajaluototukseen liittyviä tai ylipäänsä vähittäispankkitoimintoja Suomessa. Yrityskaupan osapuolilla ei täten ole päällekkäisiä liiketoimintoja saati merkittäviä vertikaalisia yhteyksiä.

Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Crédit Agricole A.S. hankkii määräysvallan AB Grundstenen 96504:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.