Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.2.2000

Diaarinumero

1160/81/99

Osapuolet

Telia Product Oy / Tietopuhelin-yhtiöiden vähittäisliiketoiminta

Asian vireilletulo

Telia Product Oy (jäljempänä Telia) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 28.01.2000 kilpailunrajoituslain (303/98) 11 c §:n mukaisesti, että se on hankkinut Tietopuhelin-yhtiöiden vähittäisliiketoiminnan Suomessa.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Telia kuuluu ruotsalaiseen Telia Ab -konserniin. Suomessa Telia Ab toimii lähinnä Telian, Telia Finland Oy:n, Telia Infomedia Oy:n sekä Telia Finans Ab:n Suomen sivuliikkeen kautta.

Tietopuhelin-yhtiöt koostuvat 66 vähittäismyymälästä, jotka myyvät matkaviestinliittymiä ja matkapuhelimia.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Telia ostaa Tietopuhelin-yhtiöiden vähittäisliiketoiminnan Suomessa. Telian maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 34 mrd mk ja Tietopuhelin-yhtiöiden vähittäisliiketoiminnan noin 196 milj. mk. Tietopuhelin-yhtiöt harjoittavat kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla vähittäismyyntiä Suomessa. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Keskittymällä on merkitystä matkaviestinliittymien ja päätelaitteiden vähittäismyynnin markkinoilla Suomessa. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeen määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti.

Telia-konsernin osuus Suomen matkaviestinliittymistä on noin 1 %. Sillä on Viestituote-ketju, jolla on 39 vähittäismyymälää. Tietopuhelin- ja Viestituote-ketjujen yhteenlaskettu markkinaosuus matkaviestinliittymien ja päätelaitteiden myynnissä Suomessa on noin 10-15 %.

Sonera Oyj omistaa Telering Oy -ketjun, jolla on 19 vähittäismyymälää, sekä 35 % osuuden Helsingin GSM-Palvelu Oy:stä. Lisäksi sillä on omistuksessaan Data-Info -tuotemerkki ja osuus Päämies-kauppiaat Oy -tuotemerkistä. Radiolinja Oyj:llä on Mäkitorppa-, Radiojätti- ja Setele-ketjut. Radiolinja Oyj ja Finnet-yhtiöiden ryhmä hallitsevat molemmat noin 70-100 vähittäismyymälää suoralla omistuksella sekä osaa muista vähittäismyymälöistä yksinoikeus -tyyppisten jälleenmyyntisopimusten avulla.

Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole todenneet yrityskaupalla olevan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Myyjät ovat sitoutuneet [ ][1] kestäviin kilpailukieltoihin. Kilpailukielto koskee vain myytävän liiketoiminnan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa sillä maantieteellisellä alueella, jolla sitä harjoitettiin yrityskaupan tekohetkellä. Kilpailukielto ei kuitenkaan koske toimintaa sellaisessa yhtiössä, jonka pääasiallinen liittymämyynti oli sopimusta solmittaessa Telian liittymämyynti.

Yrityskaupassa siirtyy aineellisen omaisuuden lisäksi hankittavan liiketoiminnan maine ja asiakaspiiri sekä liiketoiminnan ohjausjärjestelmä ja toimintakonsepti.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Telia Product Oy hankkii Tietopuhelin-yhtiöiden vähittäisliiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailunrajoituksen yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain osittain. Liitännäisen kilpailukiellon kestoksi hyväksytään korkeintaan [ ][2] vuotta. Yrityskaupassa ostajalle siirtyy aineellisen omaisuuden lisäksi lähinnä vain hankittavan liiketoiminnan maine ja asiakaspiiri. Telialla on jo tietotaitoa matkaviestinliittymien ja päätelaitteiden vähittäismyynnissä eikä liiketoiminnan haltuunotto vaadi kahta vuotta pitempää suojaa.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkat tiedot on liikesalaisuuksina poistettu.

[2] Tarkat tiedot on liikesalaisuuksina poistettu.