Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.1.2003

Diaarinumero

1163/81/2002

Osapuolet

Cidron A/S / Maersk Medical A/S

Asian vireilletulo ja osapuolet

Cidron A/S (Cidron) on 18.12.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Maersk Medical A/S -nimisessä yhtiössä (Maersk Medical).

Cidron on Nordic Capital IV Limitedin (Nordic Capital) omistama yhtiö, jonka ainoana tarkoituksena on hankkia Maersk Medical. Nordic Capital on ilmoittajan mukaan yksi Pohjolan johtavista yksityisrahoitusyhtiöistä. Järjestelyn seurauksena Maersk Medicalista tulee yksi Nordic Capital Fund IV:n portfolioyhtiöistä.

Maersk Medical toimittaa maailmanlaajuisesti kertakäyttöisiä lääkintätarvikkeita sairaaloihin ja kotisairaanhoidon yksiköihin. Maersk Medicalin tuotevalikoimaan kuuluvat urologiset katetrit, imukatetrit, virtsantyhjennyspussit, insuliinitarvikkeet, ECG-elektrodit, hengitys- ja anestesiatarvikkeet sekä haavavahat. Suomessa yhtiön toimintaa harjoittaa Oy Maersk Medical Ab.

Kilpailuoikeudellinen arviointi ja asian ratkaisu

Nordic Capital IV Limitedin yritysryhmän yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli […][1] euroa ja Maersk Medicalin puolestaan […] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan vaikutuksenalaisia tuotemarkkinoita ei ole. Nordic Capitalin portfolioyhtiöihin kuuluu yhtiöitä kuten Biovitrium ja Dynal Biotech, jotka toimivat lääketeollisuudessa. Mikään näistä yhtiöistä ei kuitenkaan toimi samoilla markkinoilla kuin Maersk Medical. Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Cidron A/S hankkii määräysvallan Maersk Medical A/S -nimisessä yhtiössä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.