Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab / Oy Maakunnan Auto Ab:n liiketoiminta

Päivämäärä

2.12.2010

Diaarinumero

1168/14.00.10/2010

Osapuolet

Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab / Oy Maakunnan Auto Ab:n liiketoiminta

Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab (”Autoliike Nystedt”) on 19.11.2010 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Oy Maakunnan Auto Ab:n (”Maakunnan Auto”) liiketoiminnan Seinäjoella ja Kauhajoella.

Osuuskauppa KPO:n omistama Autoliike Nystedt harjoittaa Toyota-merkkisten henkilö- ja hyötyajoneuvojen vähittäiskauppaa sekä tarjoaa huolto-, korjaus- ja varaosapalveluita toimipisteissään Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Ylivieskassa. Osuuskauppa KPO kuuluu S-ryhmään, jonka muodostavat SOK, SOK:n tytäryhtiöt ja jäsenosuuskaupat. Maakunnan Auto harjoittaa Toyota-merkkisten ajoneuvojen vähittäiskauppaa Seinäjoella ja Kauhajoella sekä tarjoaa huolto-, korjaus- ja varaosapalveluja Seinäjoella. Maakunnan Auton omistaa Oy Scan-Auto Ab.

Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu Suomen laajuinen markkinaosuus henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen sekä käytettyjen ajoneuvojen vähittäismyyntimarkkinoilla on alle 5 %. Huolto-, korjaus- ja varaosapalveluiden osalta osapuolten toiminnoissa ei ole maantieteellistä päällekkäisyyttä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab hankkii määräysvallan Oy Maakunnan Auto Ab:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.