Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.4.1999

Diaarinumero

117/81/1999

Osapuolet

Helsingin Puhelin Oyj / Datatie Oy

Yrityskaupan ilmoittaja

Helsingin Puhelin Oyj

Hankinnan kohde

Datatie Oy

Asian vireilletulo

Helsingin Puhelin Oy (jäljempänä HPY) on 30.3.1999 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 11 c §:n mukaisesti ostaneensa 19.3. ja 23.3.1999 osakekaupoilla määräysvaltaan oikeuttavan määrän Datatie Oy:n osakkeita (Datatie).

Yrityskaupan osapuolet

HPY

HPY on suurin Finnet-ryhmään kuuluvista teleoperaattoreista. HPY:n yritysryhmään kuuluvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 1998 noin 5.5 miljardia markkaa. HPY-konserniin kuuluu useita tytäryhtiöitä, joista suurimpia ovat matkaviestinnän markkinoilla toimiva Radiolinja Oy, matkapuhelintuotteiden myyntiä harjoittava Mäkitorppa Oy, tietoliikenne- ja tietojenkäsittelytuotteita ja -palveluja tarjoava Heltel Oy, operaattoreille räätälöityjä verkon ja asiakashallinnan järjestelmiä tarjoava Comptel Oy ja yritysasiakkaille suoralaskutuspalveluja tarjoava FinnetCom Oy. HPY:llä on lisäksi useita osakkuusyhtiöitä, joista suurimpia ovat Datatie Oy, Tampereen Puhelin Oy, Keski-Suomen Puhelin Oy, Omnitele Oy, Finnet International Oy ja Kaukoverkko Ysi Oy.

Datatie

Datatie tarjoaa valtakunnallisia datasiirto- ja edi-palveluja. Finnet-yhtiöt ja asiakasyritykset perustivat Datatien vuonna 1985. Datatien liikevaihto oli vuonna 1998 noin 325 miljoonaa markkaa.

Datasiirron peruspalveluihin kuuluvat kiinteisiin yhteyksiin perustuvat palvelut ja piiri- ja pakettikytkentäiset datapalvelut. Datatien datasiirtopalveluihin liittyviä yritysverkkopalveluja ovat lähiverkkojen yhteenliittämis- ja hallintapalvelut. EDI/OVT (Electronic Data Interchange, organisaatioiden välinen tiedonsiirto) tarkoittaa yritysten ja muiden organisaatioiden välistä määrämuotoista sähköistä tiedonsiirtoa. Edi-yhteyksiin on käytetty päästä päähän suojattuja yhteyksiä (X.400), mutta nykyisin myös internetiä käytetään edin tiedonsiirtotienä.

Datatien palveluihin kuuluu mm. seuraavia datasiirto- ja edipalveluja:

  • DigiLink on kiinteiden yhteyksien räätälöity datasiirtopalvelu, johon on muodostettavissa useita yhteyksiä. DigiLinkin nopeus on 1200 bit/s-2 Mbit/s.
  • FinPak on pakettikytkentäinen X.25 datasiirtopalvelu yritysten toimipisteiden välisiin yhteyksiin ja ulkoisiin yhteyksiin. FinPak on tarkoitettu tapahtumaluonteiseen tiedonsiirtoon esim. tilaus-, laskutus- tai varastohallintajärjestelmissä. FinPak Maksupäätepalvelu on maksukorttien varmennustapahtumien käsittelyyn kehitetty palvelu. FinPakin siirtonopeus on 2400–128 000 bit/s.
  • LanLink Yritysverkko yhdistää yritysten lähiverkot yhtenäiseksi yritysverkoksi. LanLink Kumppaniverkko tarjoaa yhteydet muihin yrityksiin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Frame relay -tekniikalla toteutetut ratkaisut soveltuvat tavanomaiseen datasiirtoon. Vaativimmassa tiedonsiirtoratkaisussa käytetään ATM -tekniikkaa. LanLinkin siirtonopeudet ovat 2 Mbit/s- 155 Mbit. Lanlink Tietoturvapalvelut sisältävät palomuuripalvelut, tietoturvalliset etäyhteydet sekä tietoturvatestaukset.
  • Yhteyspäällikkö on pk-yritysten tarpeisiin kehitetty tiedonsiirtoratkaisu. Palvelu mahdollistaa kiinteiden yhteyksien muodostamisen yrityksen eri toimipisteisiin ja tärkeisiin yhteistyökumppaneihin.
  • Kolumbus EDI on ratkaisu sähköiseen kaupankäyntiin ja organisaatioiden väliseen määrämuotoiseen tiedonsiirtoon. EDI-palvelulla tilaukset, vahvistukset, tullaukset, rahtikirjat ja laskut siirtyvät sähköisesti. Datatien Kolumbus EDI -palvelu sovittaa yrityksen tietojärjestelmän toimimaan yhdenmukaisesti yhteistyökumppanin järjestelmän kanssa.
  • VPN-ratkaisu (Virtual Private Network) on keino luoda turvallinen yhteys (tunneli) yleisen internet-verkon läpi, joilloin internetiä voidaan käyttää samalla tavalla kuin kiinteää yhteyttä.
  • TYVI-palvelut (tietovirrat yrityksiltä viranomaisille) ovat erityisiä tiedonsiirtoratkaisuja viranomaisille toimitettavien tietojen välittämiseen.

Datatie ei pääsääntöisesti itse myy tuottamiaan palveluja, vaan HPY:n ohella muut Finnet-ryhmän paikalliset teleoperaattorit toimivat Datatien palvelujen jakelijoina. HPY on Datatien palvelujen valtakunnallinen myyntikoordinaattori.

Datatien tuottamiin datasiirtopalveluihin käytetään Datatien hallitsemaa valtakunnallista runkoverkkoa. Datatien runkoverkko perustuu sen omiin tietoliikenneyhteyksiin ja paikallisilta teleyhtiöiltä vuokrattuun verkkokapasiteettiin. Datatie vuokraa valtakunnallista runkoverkkoaan valtakunnallisia telepalveluja tarjoaville yrityksille. Esimerkiksi Radiolinja Oy ja Kaukoverkko Ysi Oy käyttävät telepalveluissaan Datatien valtakunnallista runkoverkkoa.

HPY:n tarjoamat datasiirto- ja edi-palvelut

HPY jälleenmyy Datatien palveluratkaisuja ja vuokraa sille toimialueensa verkkokapasiteettia. Noin [ ] prosenttia Datatien vuoden 1998 liikevaihdosta muodostui HPY:n jakelemista Datatien datasiirtopalveluista. HPY:n liikevaihto Datatien datasiirtopalvelujen jälleenmyynnistä oli vuonna 1998 [ ] miljoonaa markkaa.

Datatien palvelujen lisäksi HPY tarjoaa toimialueensa sisäisiä kiinteiden yhteyksien datasiirtopalveluja, datasiirron ulkomaanliittymiä sekä vuokraa, myy ja huoltaa datasiirtopalveluiden tuottamiseen liittyviä lähiverkkoja ja laitteita. Muista datasiirtopalveluista HPY:lle kertynyt liikevaihto vuonna 1998 oli noin [ ] miljoonaa markkaa.

HPY on ostanut Datatieltä edi-palveluja jälleenmyyntiä varten vuonna 1998 noin [ ] miljoonalla markalla.

Markkinat

Datasiirto

Datasiirron kokonaismarkkinoiden arvo oli vuonna 1998 noin 1.9 miljardia markkaa. Yritysten tiedonsiirtotarpeiden ja verkottumisen voimakkaasti lisääntyessä datasiirtomarkkinoiden odotetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina.

HPY:lle on datasiirron peruspalveluista (mm. hallittujen kiinteiden yhteyksien palvelut, DigiLink ja Finpak) ja yritysverkkoratkaisuista (mm. LanLink) kertynyt vuonna 1998 liikevaihtoa noin [ ] miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta [ ] muodostui Datatien datasiirtopalvelujen jälkeenmyynnistä.

Sonera Oyj:n liikevaihto datasiirron peruspalveluista (mm. Datex, Datapak ja Fastnet) ja yritysverkkoratkaisuista ( mm. Datanet, Fastlan) oli vuonna 1998 noin 930 miljoonaa markkaa. Sonera Oyj:llä on Finnet-ryhmää suurempi määrä datasiirtoasiakkaita ja -liittymiä.

Muiden datasiirtomarkkinoilla toimivien yritysten merkitys on vähäinen. Esimerkiksi Telia Finland Oy:lle datasiirtopalvelujen myynnistä kertynyt liikevaihto on murto osa sen kilpailijoiden vastaavasta liikevaihdosta.

Edi-palvelut

Datatien edi-palvelujen tarkoituksena on toimia tiedonvälittäjänä eri yhteisöjen välillä. Edi-palvelulla tarkoitetaan aineiston esitystapamuutosta ja välitystä kumppanille tai asiakkaalle.

Kolumbus edi-palvelut koostuvat seuraavista palveluista:

  • tiedonvälitys (protokollamuutokset, ajastukset ja välivarastoinnit)
  • muunnokset (asiakkaan sovelluksen tuottamasta tiedostosta standardin mukaiseksi edifact-aineistoksi)
  • valvonta ja hallinta (tietoliikenteeseen ja muutoksiin liittyvien rutiinien hoitaminen, asiakasliitännän määrittely, tietoliikennemääritykset, sanomakuvaukset ja virheiden selvitys)

Datatielle kertyi edi-palveluista liikevaihtoa vuonna 1998 noin [ ] miljoonaa markkaa. Datatien muunnos- ja tiedonsiirtopalvelut ovat vain pieni osa edi-yhteyksien hankintaan liittyvistä asiakkaan kustannuksista. Kustannuksista merkittävin osa muodostuu asiantuntijapalveluista, tietoliikenneyhteyksistä, laitteista ja ohjelmistoista.

Datatie on sopinut yhdysliikenteestä merkittävimpien kotimaisten ja ulkomaisten edi-palveluverkkotoimittajien kesken. Datatien kanssa vastaavia edi-palveluja tarjoavat Suomessa Tieto Corporation Oyj, Sonera Oyj ja Elma Oy.

Edi-palvelujen markkinat ovat viime vuosina kasvaneet kymmeniä prosentteja vuodessa. Edi-palvelujen kasvavan kysynnän pääasiallisena syynä on sähköisen kaupan lisääntyminen. Edi-yhteyksien käyttö on mahdollista aloittaa aikaisempaa pienemmillä tiedonsiirtomäärillä, sillä internet on tarjonnut vaihtoehdon perinteisille edi-tiedonsiirtoratkaisuille (X.400). Kehitys on merkinnyt sitä, että yhä pienemmät yritykset ovat hankkineet itselleen edi-yhteydet. Kehityksen seurauksena myös välitys-, välivarastointi-, tiedonsalaus- ja operointipalvelujen merkitys yhteisöjen välisessä tiedonsiirrossa on kasvanut.

Datatien tuottaa myös erityisiä tiedonsiirtoratkaisuja viranomaisille toimitettavien tietojen välittämiseen (TYVI-palvelut). Datatien lisäksi TYVI-palveluja tarjovat Elma Oy, Suomen Posti Oy, Sonera Oyj ja Tieto Corporation Oyj.

Yrityskauppa

HPY on 18.3.1999 ja 23.3.1999 ostanut Tampereen Puhelin Oyj:tä, SOK:lta ja Porin Puhelin Oy:ltä yhteensä 67 Datatie Oy:n osaketta. HPY:n osakeomistus nousee osakekauppojen ansiosta 44.3 prosentista 50.04 prosenttiin Datatien osakkeista ja äänistä.

Yrityskauppavalvonnan soveltuminen järjestelyyn

HPY saa 18.3.1999 ja 23.3.1999 ostamillaan Datatien osakkeilla kilpailunrajoituslain (393/98) 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun määräysvallan Datatiessä, sillä HPY:n osuus Datatien osakkeiden tuottamista äänistä nousee osakekauppojen johdosta yli 50 prosentin.

HPY:n hankinnan kohteena oleva Datatie harjoittaa kilpailunrajoituslain 11 a §:n tarkoittamalla tavalla liiketoimintaa Suomessa.

Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät, sillä HPY:n ja Datatien yhteenlaskettu liikevaihto ylittää kaksi miljardia markkaa ja HPY:n ja Datatien liikevaihto kumpikin ylittää 150 miljoonaa markkaa.

Kilpailijoiden ja asiakkaiden lausunnot yrityskaupan vaikutuksista

Muutamia paikallisia Finnet-yhtiöitä lukuunottamatta Kilpailuviraston selvityspyyntöihin vastanneet yritykset eivät ole katsoneet yrityskaupan heikentävän datasiirto- tai edi-palvelujen kilpailua.

Osa paikallisista Finnet-yhtiöistä arvioi, että HPY saattaa viedä heidän nykyiset valtakunnallisia datasiirtopalveluja kysyvät asiakkaansa. Yhdessä vastauksessa katsotaan, että HPY saa yrityskaupan seurauksena määräävän markkina-aseman datasiirtopalvelujen tukkumarkkinoilla, kun ainoa datasiirtopalvelujen tukkumyyjä siirtyy yhden jakeluyhtiön määräysvaltaan. Määräävää markkina-asemaa perustellaan myös sillä, että puhelinyhtiön ja sen asiakkaan siirtyminen toisen palvelutuottajan asiakkaaksi on hankalaa ja kallista.

Useissa paikallisten Finnet-yhtiöiden vastauksissa esitetään, että ne voisivat harkita vaihtoehtoiseksi valtakunnalliseksi datasiirtopalveluksi esimerkiksi Sonera Oyj:n tai Telia Finland Oy:n datasiirtopalveluja. Vastauksissa esitetään Datatien datasiirtopalvelujen vaihtoehdoksi myös yhdessä muiden Finnet-yhtiöiden tai muiden kumppaneiden kanssa kehitettäviä uusia datasiirtoratkaisuja. Muutama Finnet-yhtiö on hankkinut joidenkin telepalvelujensa runkoverkkoyhteydet kilpailevilta verkko-operaattoreilta.

Muutamassa vastauksessa selvitetään runkoverkkoyhteyksien vaihtamisen aiheuttavan jonkin verran kustannuksia. Useimpien vastausten mukaan kustannuksia voidaan kuitenkin pitää kohtuullisina. Asiakkaille vaihtamisesta aiheutuvia hankaluuksia voidaan vähentää esimerkiksi siten, että IP-osoitteet vaihdetaan automaattisesti datasiirtoverkon aktiivilaitteilla.

Kilpailuvaikutukset

Relevantit hyödykemarkkinat

Yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi markkinoiden tarkastelu voidaan rajoittaa Datatien palveluihin ja HPY:n toimialueellaan tarjoamiin kiinteän verkon paikallisiin telepalveluihin.

HPY sekä useimmat Kilpailuviraston selvityspyyntöihin vastanneet HPY:n kilpailijat ja asiakkaat katsovat, että Datatien tuottamat valtakunnalliset datasiirron peruspalvelut ja datasiirtoon liittyvät yritysverkkoratkaisut muodostavat muista telepalveluista erilliset datasiirtomarkkinat. Vastausten mukaan asiakkaat ostavat edi-palvelut erikseen ja usein myös eri toimittajalta kuin äänitele- tai datasiirtopalvelunsa.

Datatien runkoverkon kapasiteetin myyntiä muille telepalvelujen markkinoilla toimiville operaattoreille voidaan tarkastella teletoiminnan valtakunnallisilla tukkumarkkinoilla l. palveluoperaattoreiden valtakunnallisten verkkopalvelujen markkinoilla. Palveluoperaattoreiden toiminnan mahdollistavat telepalvelujen tukkumarkkinat saatetaan tarvittavan verkkokapasiteetin vuoksi jaotella erikseen loppuasiakkaalle tarjottavan palvelun mukaan, joilloin esimerkiksi matkaviestinnän tukkumarkkinat muodostaisivat omat relevantit markkinansa. Koska kaikkien valtakunnallisten telepalvelujen tarjontaan tarvitaan myös valtakunnallista runkoverkkoa, saattaa myös valtakunnallisen runkoverkon kapasiteetin luovuttaminen muodostaa omat relevantit hyödykemarkkinansa.

Kilpailuvirasto arvioi, että datasiirtopalvelujen jälleenmyynti ei ainakaan tällä hetkellä muodosta verkkopalvelun ja loppuasiakkaalle myytävän palvelun lisäksi kolmatta vertikaalista markkinaa datasiirtomarkkinoille. Muut valtakunnallisia telepalveluja tarjoavat yritykset ja erityisesti datasiirtomarkkinoilla toimivat yritykset voivat nopeasti ja helposti siirtyä jakelemaan datasiirtopalveluja myös jälleenmyyjien välityksellä (tarjonnan korvaavuus), joten datasiirtopalvelujen tukkumarkkinoiden monopolisoinnilla ei ole saatavissa erityistä taloudellista hyötyä. Datatien datasiirtopalvelujen jälleenmyynti ei muodosta todellisia datasiirtopalvelujen tukkumarkkinoita myöskään siitä syystä, että Datatie ei ole myynyt datasiirtopalvelujaan muiden kuin sitä omistavien Finnet-yhtiöiden välityksellä.

HPY:n mahdollisen määräävän markkina-aseman vahvistumisen arvioimiseksi yrityskaupan kilpailuvaikutuksia tarkastellaan myös HPY:n perinteisen toimialueen paikallisen teletoiminnan markkinoilla. Paikallisen teletoiminnan markkinoiden katsotaan tässä päätöksessä sisältävän myös HPY:n toimialueen kiinteän verkon sisäisen datasiirron sekä toimialueen paikallisen teletoiminnan tukkumarkkinat l. palveluoperaattoreiden verkkopalvelut. Paikallisen teletoiminnan markkinat voidaan kilpailuolosuhteiden erilaisuuden jakaa edelleen asiakkaittain kuluttaja- ja pk-yritysten (ei 2Mbit/s liittymää) ja suuryritysten paikallisen teletoiminnan markkinoihin, sillä vain suurempien yritysten telepalveluja varten kilpailevien operaattoreiden on toistaiseksi taloudellisesti mahdollista rakentaa tilaajayhteyksiä.

Relevantit maantieteelliset markkinat

Telemarkkinoiden maantieteellisia markkinoita määriteltäessä otetaan erityisesti huomioon tarkasteltavien hyödykemarkkinoiden tarjonnassa käytettävän televerkon sijainti ja telealan kansallinen sääntely.

Paikallisen teletoiminnan markkinoilla yrityskaupan kilpailuvaikutuksia tarkastellaan HPY:n perinteisellä toimialueella. Yrityskaupan vaikutuksia muiden edellä selvitettyjen hyödykemarkkinoiden kilpailutilanteeseen tarkastellaan Suomen markkinoilla.

Päätöksessä ei kuitenkaan oteta lopullista kantaa relevantteihin markkinoihin, sillä millään mahdollisilla relevanteilla hyödyke- tai maantieteellisilla markkinoilla ei yrityskaupan seurauksena synny tai vahvistu sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Määräävän markkina-aseman syntymisen tai vahvistumisen arviointi

Kilpailuviraston selvitysten mukaan Sonera Oyj:n liikevaihto tuottamistaan ja jakelemistaan datasiirtopalveluista on selvästi HPY:tä suurempi, vaikka kaikkien paikallisten Finnet-yhtiöiden valtakunnallisten datasiirtopalvelujen jakelusta kertynyt liikevaihto lisättäisiin HPY:n datasiirtopalvelujen liikevaihtoon. Sonera Oyj:llä on valtakunnallisia datasiirtoasiakkaita myös selvästi enemmän kuin HPY:llä.

Yrityskauppa ei merkittävästi vähennä asiakkaiden vaihtoehtoja, sillä Datatien palvelujen jakelijoina toimivat paikalliset Finnet-yhtiöt eivät käytännössä ole kilpailleet keskenään. HPY on lisäksi jo ennen yrityskauppaa toiminut Datatien palvelujen valtakunnallisena myyntikoordinaattorina.

Useiden paikallisten Finnet-yhtiöiden vastausten mukaan ne voisivat niin halutessaan ostaa valtakunnallisia datasiirtopalveluja muilta datasiirtopalvelujen markkinoilla toimivilta yrityksiltä tai kehittää uusia datasiirtoratkaisuja yhteistyökumppaneiden kanssa. Oman toimialueensa kiinteän verkon omistuksen ja paikallisten asiakasyhteyksiensä vuoksi paikalliset puhelinyhtiöt ovat Kilpailuviraston arvion mukaan edelleenkin kiinnostava yhteistyökumppani niin Datatielle kuin muillekin valtakunnallisilla datasiirtomarkkinoilla toimiville kilpaileville yrityksille.

Määräysvallan hankkiminen Datatiessä ei olennaisesti vaikuta HPY:n asemaan toimialueensa paikallisen teletoiminnan markkinoilla. HPY:n toimialueella sijaitsevilla yrityksillä on samat vaihtoehdot markkinoilla kuin ennen yrityskauppaa. Datatien hankinta ei lisää HPY:n palvelutarjonnan laajuutta tai palvelujen sidontamahdollisuuksia, sillä HPY myi Datatien valtakunnallisia datasiirtopalveluja jo ennen yrityskauppaa.

Kilpailuviraston selvitysten mukaan Sonera Oyj:lle kertyy Datatietä enemmän liikevaihtoa toimialueet ylittävien telepalvelujen tarjontaan tarvittavan verkon kapasiteetin myynnistä. Toisin kuin Sonera Oyj:n verkko, Datatien valtakunnallinen runkoverkko ei kokonaan perustu sen omaan verkkoon, vaan paikallisilta teleyhtiöiltä vuokrattuun kapasiteettiin.

Yrityskauppa ei merkittävästi heikennä kilpailutilannetta myöskään edi-palvelujen markkinoilla. Sonera Oyj ja sen osakkuusyhtiö Tieto Corporation Oyj ovat Datatien merkittäviä kilpailijoita edi-palvelujen markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy HPY:n määräysvallan hankinnan Datatiessä, koska yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n edellyttämällä tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslain (303/1998) 11 §, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolain (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.