Pirkanmaan Osuuskauppa / Euromarket Ideapark ja Euromarket Tampere

Päivämäärä

4.1.2010

Diaarinumero

1226/14.00.10/2009

Osapuolet

Pirkanmaan Osuuskauppa / Euromarket Ideapark ja Euromarket Tampere

Asia

Yrityskaupan hyväksyminen; Pirkanmaan Osuuskauppa / Euromarket Ideapark ja Euromarket Tampere

Asian vireilletulo

Pirkanmaan Osuuskauppa on 1.12.2009 ilmoittanut Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa sen hankkii Suomen Lähikauppa Oy:ltä (”Lähikauppa”) Euromarket Ideaparkin (Lempäälä) ja Euromarket Tampereen liiketoiminnat (”Euromarketit”).

Osapuolet ja niiden harjoittama toiminta

Pirkanmaan Osuuskauppa on Pirkanmaan talousalueella toimiva monialayritys, jolla on toimintaa 20 kunnan alueella Pirkanmaalla. Pirkanmaan Osuuskauppa harjoittaa päivittäis- ja käyttötavarakauppaa, ravintolatoimintaa, polttoneste- ja liikennemyymäläkauppaa sekä tavaratalokauppaa. Pirkanmaan Osuuskauppa kuuluu S-ryhmään.

Euromarket Ideapark ja Euromarket Tampere ovat molemmat päivittäis- ja käyttötavaroita myyviä marketteja. Euromarket Ideapark sijaitsee Helsinki-Tampere -moottoritien varrella Lempäälässä. Sen kokonaismyyntipinta-ala on […][1] m² ja sen myynti vuonna 2008 oli […] miljoonaa euroa. Ideaparkissa on Euromarketin lisäksi noin 200 muuta liikettä ja noin 30 kahvilaa ja ravintolaa. Tampereen Euromarket sijaitsee Koivistonkylässä. Sen kokonaismyyntipinta-ala on […] m² ja sen myynti vuonna 2008 oli […] miljoonaa euroa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yritysjärjestely

Pirkanmaan Osuuskaupan liikevaihto vuonna 2008 oli noin 545 miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Yrityskaupan kohteen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli noin [30–35] miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Ilmoittaja on toimittanut tietoja seuraavista markkinoista: päivittäistavaroiden vähittäiskauppa, päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankinta, käyttötavaroiden vähittäiskauppa ja käyttötavaroiden vähittäiskaupan hankinta.

Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoille katsotaan yleensä kuuluviksi päivittäistavaroiden valikoimaa myyvät, pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivat päivittäistavaramyymälät. Elintarvikkeiden lisäksi päivittäistavaroihin voidaan katsoa kuuluviksi myös ns. non-food-tuotteet, esimerkiksi tupakka- ja hygieniatuotteet sekä pesu- ja puhdistusaineet. Ilmoittajan näkemyksen mukaan päivittäistavarakaupan hyödykemarkkinoiden voidaan nähdä muodostuvan erilaisista päivittäistavaroista, joita hyper- ja supermarkettien sekä pien- ja valintamyymälöiden lisäksi myyvät myös huoltoasema- ja liikennemyymälät. Lisäksi ilmoittajan mukaan päivittäistavaroita myydään vähäisessä määrin muun muassa erikoismyymälöissä, kauppahalleissa, torikaupassa sekä sähköisessä kaupassa. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kaikki päivittäistavaroita tarjoavat myymälät ovat kuluttajalle vaihtoehtoisia hankintalähteitä.

Päivittäistavarakauppaa harjoitetaan pääasiassa valtakunnallisten ketjujen alla. Ketjuihin kuuluvien myymälöiden valikoimat, mainostaminen sekä hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet päätetään ja toteutetaan pitkälti keskitetysti. Ilmoittajan mukaan paikallisella tasolla ketjuvalikoimaa kuitenkin täydennetään paikallisilla tuotteilla ja hinnoittelussa noudatetaan paikallista hinnoittelua kilpailutilanteen mukaan. Ilmoittajan näkemyksen mukaan yksittäisen myymälän vaikutusalue on paikallinen.

Ilmoittaja viittaa Kilpailuviraston päätökseen yrityskauppa-asiassa SOK / Suomen Spar Oyj[2] sekä Euroopan komission päätökseen yrityskauppa-asiassa REWE / Plus Discount[3] ja katsoo päivittäistavarakaupan relevanteille maantieteellisille markkinoille kuuluvan ne myymälät, jotka sijaitsevat kuluttajan näkökulmasta 20–30 minuutin ajomatkan päässä. Näin ollen ilmoittaja katsoo, että kyseessä olevan yrityskaupan kannalta relevantteja maantieteellisiä markkinoita tulee pitää Tampereen ja Lempäälän markkinoita laajempina käsittäen vähintään kuluttajan näkökulmasta 20–30 minuutin ajomatkan päässä olevat myymälät. Lisäksi ilmoittaja viittaa Euromarket Ideaparkin osalta Ideaparkin asemaan matkailunähtävyytenä ja esittää, että sen vaikutusalue on selvästi Lempäälän kuntaa laajempi.

Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinat käsittävät ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden myynnin valmistajalta tukku- ja vähittäiskauppiaille sekä muille yrityksille. Hankintamarkkinoihin kuuluvat sekä hankintapalvelut että niihin liittyvät logistiikkapalvelut. Hankintapalvelut käsittävät ostosopimusten tekemisen sekä vähittäiskauppa- ja suurtaloustuotteiden ostotoiminnan. Logistiikkapalveluja ovat varastointi, toimitusten yhdistely, vähittäis- ja suurtalouskauppajakelu sekä palvelujen suunnittelu, ohjaus ja valvonta. Ilmoittajan mukaan hankintamarkkinoiden kilpailua voidaan tarkastella valmistajan näkökulmasta, jolloin ratkaisevaa on valmistajan mahdollisuus muuntaa tuotantoaan ja vaihtaa myyntikanaviaan. Kilpailuviraston poikkeuslupapäätökseen[4] viitaten ilmoittaja katsoo, että vähittäiskaupan hankintamarkkinoita tulee tarkastella erillään muista jakelukanavista, kuten ravintoloista. Ilmoittaja katsoo päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoiden (sisältäen myös logistiikkapalvelut) olevan maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan Suomea laajemmat.

Käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinoille voidaan ilmoittajan näkemyksen mukaan katsoa yleisellä tasolla kuuluviksi kestokulutus- ja erikoistavarat, joita kuluttajat voivat hankkia päivittäistavarakauppojen ohella esimerkiksi tavarataloista, erikoisliikkeistä ja verkkokaupoista. Nämä käyttötavarat ovat lähinnä asumiseen, pukeutumiseen ja vapaa-aikaan liittyviä tuotteita. Ilmoittajan mukaan käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinoita voidaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan tavoin tarkastella valtakunnallisesti tai alueellisesti. Käyttötavaroiden osalta markkina-alue on ilmoittajan näkemyksen mukaan joka tapauksessa päivittäistavarakaupan markkina-aluetta laajempi.

Käyttötavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinat käsittävät ilmoittajan mukaan käyttötavaroiden myynnin valmistajalta tukku- ja vähittäiskauppiaille sekä muille yrityksille. Ilmoittajan mukaan näitä markkinoita voidaan pitää maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan Suomea laajempina.

Kilpailuviraston markkinatoimijoilta saamien selvitysten mukaan ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista vaikuttaa pääosin puheena olevan yrityskaupan kilpailuvaikutusten arviointiin soveltuvalta.

Viraston saamissa lausunnoissa markkinatoimijat ovat kuitenkin katsoneet päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoiden olevan käytännössä lähinnä Suomen laajuiset ja joidenkin (tuore)tuotteiden osalta jopa alueelliset. Kilpailuvirasto katsoo kuitenkin, ettei relevanttien markkinoiden tarkempi määrittely ole tarpeen puheena olevan yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi.

Osapuolten toiminta markkinoilla ja markkinoiden koko

Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan myynnin arvo Suomessa vuonna 2008 oli [13–15] miljardia euroa. S-ryhmän markkinaosuus[5] oli [40–45] % ja kaupan kohteen [alle 1] %. Pirkanmaalla päivittäistavaroiden vähittäiskaupan myynnin arvo vuonna 2008 oli ilmoittajan mukaan [1,2–1,3] miljardia euroa. Pirkanmaan Osuuskaupan markkinaosuus oli [30–35] % ja kaupan kohteen [alle 5] %. Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan myynnin arvo Tampereella oli vuonna 2008 [500–600] miljoonaa euroa ja Lempäälässä [55–65] miljoonaa euroa. Pirkanmaan Osuuskaupan ja kaupan kohteen markkinaosuudet olivat Tampereella [35–40] % ja [alle 5] % sekä Lempäälässä molemmilla [20–25] %. Kun tarkasteluun otetaan mukaan ilmoittajan esittämällä tavalla myös Lempäälän lähikunnat (Akaa, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Valkeakoski), oli vuonna 2008 päivittäistavaroiden vähittäiskaupan myynnin arvo tällä alueella [700–800] miljoonaa euroa, ja Pirkanmaan Osuuskaupan markkinaosuus oli [35–40] % ja kaupan kohteen [alle 5] %.

Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2008 oli [9–10] miljardia euroa. Sekä osapuolten että kilpailijoiden markkinaosuudet vastaavat ilmoittajan käsityksen mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinaosuuksia.

Ilmoittajan mukaan käyttötavaroiden vähittäiskaupan arvo Suomessa vuonna 2008 oli [16–18] miljardia euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus[6] oli [10–15] %. Pirkanmaan käyttötavaroiden vähittäismyynnin arvoksi vuonna 2008 ilmoittaja on arvioinut [1,4–1,6] miljardia euroa ja osapuolten yhteenlasketuksi markkinaosuudeksi[7] [5–10] %. Ilmoittajan mukaan sen kilpailijoita niin valtakunnallisesti kuin myös Pirkanmaalla ovat muiden muassa K-ryhmä, Stockmann Oyj Abp sekä esimerkiksi eri kodinkoneketjut ja kansainväliset pukeutumisen ketjut.

Ilmoittajan mukaan käyttötavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoista ei ole tilastoja. Ilmoittajan käsityksen mukaan käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinoiden suuruus sekä yrityskaupan osapuolten asema siellä kuvaa kohtuudella myös käyttötavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoita.

Yrityskaupan kilpailuvaikutusten arviointi

Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinat

Kilpailuvirasto on tarkastellut päivittäistavarakaupan vähittäismarkkinoita niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin.

Yrityskaupassa Pirkanmaan Osuuskauppa ostaa kilpailijaltaan Lähikaupalta sen ainoat kaksi Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-alueella sijaitsevaa Euromarkettia. Yrityskaupan jälkeen Lähikauppa jää kilpailemaan Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-alueelle Valintatalo- ja Siwa-myymälöillä. S-ryhmän, K-ryhmän ja Lähikaupan lisäksi päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-alueella toimivat muun muassa yksi Stockmann-tavaratalo Tampereen keskustassa ja muutamia Lidl-myymälöitä.

Ilmoittajan mukaan K-ryhmän ja Lähikaupan markkinaosuudet[8] vuonna 2008 olivat valtakunnallisella tasolla [30–35] % ja [10–15] %, Pirkanmaalla [30–35] % ja [10–15] %, Tampereella [30–35] % ja [10–15] %, Lempäälän kunnassa [20–25] % ja [10–15] % sekä Lempäälässä lähikuntineen [30–35] % ja [10–15] %. Loppuosa markkinoista on jakautunut pienempien toimijoiden kesken.

Kilpailuvirasto on tarkastellut Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-alueella sekä myymälöiden myynnin määrää että niiden myyntipinta-alaa. Yrityskaupan kohteena olevien Euromarkettien myynti vuonna 2008 oli pienempi kuin esimerkiksi S-ryhmän Kalevassa sijaitsevan Prisman tai K-ryhmän Turtolassa ja Lielahdessa sijaitsevien K-Citymarkettien myynnit. Myös Tampereen Stockmannin päivittäistavaroiden myynti on suurempi kuin Euromarkettien. Tämän lisäksi alueella on S- ja K-marketteja, joiden myynti on samaa suuruusluokkaa kuin Euromarkettien, joten Euromarkettien merkitystä ei voida pitää suurempana kuin muiden alueella olevien isompien myymälöiden. Yrityskaupan jälkeenkin markkinoille jää kilpailua myös suurimpien myymälöiden välille.

Ideaparkin Euromarketin osalta yrityskaupan kilpailuvaikutusten arviointiin vaikuttaa erityisesti Euromarketin asiakkaiden asiointietäisyys, joka on Kilpailuviraston selvitysten perusteella huomattavasti laajempi kuin automarkettien asiointietäisyys normaalisti, koska Ideapark on Helsinki-Tampere -moottoritien varrella sijaitseva suuri liikekeskus.

Valtakunnallisesti yrityskaupalla ei näyttäisi juurikaan olevan vaikutusta vallitsevaan kilpailutilanteeseen päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa.

Arvioidessaan tämän yrityskaupan kilpailuvaikutuksia Kilpailuvirasto on edellä kuvatulla tavalla kiinnittänyt erityisesti huomiota yrityskaupan kohteena olevien Euromarkettien myynnin määrään, markkinaosuuteen, niiden sijoittautumiseen paikallisessa myymäläverkostossa sekä asiointietäisyyteen. Kilpailuviraston selvitysten perusteella ei voida todeta, että yrityskauppa synnyttäisi tai vahvistaisi päivittäistavaroiden vähittäiskaupan osalta sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua.

Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinat

Suomen päivittäistavaroiden vähittäiskaupan ja päivittäistavaroiden hankintamarkkinoiden välillä vallitsee selkeä riippuvuus. Keskeiset vähittäiskaupan toimijat ovat integroituneet vertikaalisesti hankintamarkkinoille. Huomattava osa päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa myydyistä tuotteista ostetaan keskitetysti ja jaetaan valtakunnallisten logistiikkakanavien kautta. Markkinatoimijan asema päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa vaikuttaa suoraan sen asemaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla.

Pirkanmaan Osuuskauppa hankkii merkittävän osan päivittäistavaroista S-ryhmän hankintayhtiöltä Inex Partners Oy:ltä (”Inex Partners”), jolle käytännössä koko S-ryhmän päivittäistavaroiden hankintatoimi on keskitetty. Ilmoittajan mukaan vuonna 2008 Pirkanmaan Osuuskaupan hankinnoista lähes […] % ja S-ryhmän alueosuuskauppojen hankinnoista keskimäärin […] % tehtiin keskitetysti Inex Partnersin toimesta.

Kilpailuvirasto katsoo, että kun otetaan huomioon alueosuuskauppojen hankintatoimen keskittäminen S-ryhmän omaan hankintayhtiöön, on arvioitaessa puheena olevan yrityskaupan kilpailuvaikutuksia päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankinnassa tarkasteltava erityisesti S-ryhmän asemaa markkinoilla.

Viraston saamissa lausunnoissa erityisesti S-ryhmän vahva asema päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla on tuotu esiin. Eräissä viraston saamissa lausunnoissa S-ryhmällä on esitetty jopa olevan määräävä markkina-asema Suomen päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla. Näissä lausunnoissa puheena olevan yrityskaupan on nähty entisestään vahvistavan tätä asemaa.

Ilmoittajan mukaan S-ryhmän osuus Suomen päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoista vuonna 2008 oli [40–45] % ja hankinnan kohteen markkinaosuus oli [alle 1] %, merkittävimmän kilpailijan ollessa K-ryhmä [30–35] %:n osuudella. Esilläolevassa yrityskaupassa Lähikaupalta S-ryhmälle siirtyvä vähäinen osuus hankinnoista ei käytännössä muuta markkinatoimijoiden tämänhetkisiä voimasuhteita hankintamarkkinoilla. Näin ollen Kilpailuvirasto katsoo, ettei tämän yrityskaupan seurauksena aiheudu kilpailunrajoituslaissa edellytettyä kilpailun merkittävää estymistä Suomen päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla.

Käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinat ja käyttötavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinat

Käyttötavaramarkkinoiden osalta Kilpailuviraston selvityksissä ei ole tullut esiin mitään sellaista, minkä perusteella puheena olevalla yrityskaupalla voitaisiin nähdä olevan merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Pirkanmaan Osuuskauppa hankkii Euromarket Ideaparkin ja Euromarket Tampereen liiketoiminnat. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Kilpailuviraston päätös 4.1.2006; Yrityskaupan hyväksyminen ehdollisena; SOK / Suomen Spar Oyj, dnro 657/81/2005.

[3] Komission päätös 3.7.2008 asiassa COMP/M.5112 – REWE / Plus Discount.

[4] Kilpailuviraston päätös 3.4.2001; Poikkeuslupa Inex Partners Oy:n ja Tuko Logistics Oy:n pakasteiden ja jäätelötuotteiden hankinta- ja logistiikkayhteistyölle Finnfrost Oy:ssä.

[5] Tässä kohdassa markkinaosuusluvussa on mukana koko S-ryhmä.

[6] Tässä kohdassa markkinaosuusluvussa on mukana koko S-ryhmä, johon Pirkanmaan Osuuskauppa kuuluu.

[7] Tässä kohdassa luvussa on mukana koko S-ryhmän markkinaosuus Pirkanmaalla.

[8] Lähikaupan markkinaosuudesta on poistettu hankinnan kohteena olevat Euromarketit.