Twister Roofing SPV 2010 Oy / Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n katto- ja vedeneristysliiketoiminta

Päivämäärä

11.1.2011

Diaarinumero

1283/14.00.10/2010

Osapuolet

Twister Roofing SPV 2010 Oy / Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n katto- ja vedeneristysliiketoiminta

Asiaselostus

Twister Roofing SPV 2010 Oy on 22.12.2010 ilmoittanut Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n katto- ja vedeneristysliiketoiminnan.

Twister Roofing SPV 2010 Oy on tanskalaiseen Axcel-yritysryhmään kuuluva yritys. Axcel on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka on keskittynyt sijoittamaan keskikokoisiin yrityksiin Tanskassa ja Ruotsissa. Kaupan kohteena olevaan Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n katto- ja vedeneristysliiketoimintaan kuuluu katto- ja vedeneristysrakentamiseen tarkoitettujen tuotteiden valmistaminen, markkinoiminen ja myynti. Liiketoimintaan kuuluu myös muun muassa erilaisten kattopäällysteiden asennus, saneeraus ja ylläpito.

Ilmoittajan mukaan yksikään Axcelin hallinnoimista portfolioyhtiöistä ei tällä hetkellä toimi Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n kanssa samoilla katto- ja vedeneristysurakoinnin tai katto- ja vedeneristysmateriaalien markkinoilla. Axcel on kuitenkin allekirjoittanut 3.12.2010 sopimuksen Trelleborg Waterproofing AB:n osakkeiden ja liiketoiminnan hankinnasta. Trelleborg Waterproofing AB harjoittaa liiketoimintaa katto- ja vedeneristämismateriaalien alalla pääasiallisesti Pohjoismaissa.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan nyt käsiteltävänä olevalla yrityskaupalla ei ole vaikutuksia kilpailuun katto- ja vedeneristysurakoinnin tai katto- ja vedeneristysmateriaalien markkinoilla Suomessa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Twister Roofing SPV 2010 Oy hankkii Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n katto- ja vedeneristysliiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.