Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

21.1.2004

Diaarinumero

15/81/2004

Osapuolet

Aton GmbH / Instrumentarium Imaging Ziehm GmbH ja Instrumentarium Imaging Ziehm Inc.

Asian vireilletulo

Aton GmbH (jäljempänä ”Aton”) on 8.1.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Instrumentarium Imaging Ziehm GmbH:ssa ja Instrumentarium Imaging Ziehm Inc:ssa (jäljempänä yhdessä ”Ziehm”).

General Electric Company (jäljempänä ”GE”) on hankkinut määräysvallan Instrumentariumissa. Noudattaakseen Euroopan komission[1] ja USA:n viranomaisten (Department of Justice) GE / Instrumentarium -kaupalle asettamia ehtoja, GE on sitoutunut divestoimaan kaksi Instrumentarium -liiketoimintaansa. Tämä yritysjärjestely koskee C-kaari -liiketoiminnan divestoimista.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Aton on osakeyhtiö, joka toimii Haema AG:n (jäljempänä ”Haema”) holding-yhtiönä. Haema valmistaa verituotteita. Samaan yritysryhmään kuuluu myös Helios Kliniken GmbH (jäljempänä ”Helios”). Näihin viitataan jäljempänä yhdessä nimellä ”Aton-Yhtiöt”. Helios on saksalaisten ja itävaltalaisten sairaaloiden emoyhtiö sekä sairaalaohjelmistoja tarjoavan GSD mbH:n holding-yhtiö. Helios -ryhmän muut yhtiöt tarjoavat palveluita sairaaloille. Aton-Yhtiöillä ei ole tytäryhtiöitä tai myyntiä Suomessa.

Ziehm kehittää ja valmistaa siirrettäviä kirurgisen kuvantamisen C-kaaria (mobile C-arms), joita käytetään reaaliaikaiseen ja yhtäjaksoiseen tähystykseen leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden aikana. Suomessa Instrumentarium jälleenmyy Ziehmin C-kaaria.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Aton-Yhtiöiden yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 747 miljoonaa euroa vuonna 2002. Ziehmin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vastaavasti noin 35 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Useimmat C-kaaret ovat siirrettäviä, jolloin ne voidaan viedä potilaan luo sen sijaan, että potilas siirrettäisiin C-kaaren luo. Jotkut isot C-kaariyksiköt ovat kuitenkin kattoon kiinnitettäviä. Siirrettävä C-kaari muodostuu C-kirjaimen muotoisesta metalliosasta, jonka toiseen päähän on liitetty röntgenputki ja toiseen kuvanvahvistin. Ziehmin tuotevalikoimaan kuuluvat täysikokoiset C-kaaret, joita käytetään mm. ortopediassa, kivunlievityksessä, verisuonitähystyksessä, sisätähystyksessä, urologiassa, kirurgiassa ja poliklinikkaleikkauksissa. C-kaarten erilaisten käyttötarkoitusten ja teknisten ominaisuuksien johdosta on mahdollista erottaa omiksi ryhmikseen sydän-, verisuoni- ja nk. low-end C-kaaret. Järjestelyn jälkeen keskittymän merkittävimpiä kilpailijoita Suomessa ovat GE, Philips ja Siemens.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Aton GmbH hankkii määräysvallan Instrumentarium Imaging Ziehm GmbH:ssa ja Instrumentarium Imaging Ziehm Inc:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Komission päätös 2.9.2003 Case COMP/M.3083.