Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.2.2003

Diaarinumero

154/81/2003

Osapuolet

Jättipörssi Oy / Kodintekniikka Vieno Oy:n liiketoiminta

Kilpailuvirastolle on 13.2.2003 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Jättipörssi Oy (”Jättipörssi”) hankkii Kodintekniikka Vieno Oy:n (”Vieno”) liiketoiminnan.

Jättipörssi on Kesko-konserniin kuuluvan Keswell Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Keswell on erikoistunut käyttötavarakauppaan. Jättipörssin toimialana on kodintekniikkatuotteiden sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden vähittäiskauppa. Keswell harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa. Vienon toimialana on kodintekniikan vähittäiskauppa. Yhtiö myy muun muassa viihde-elektroniikkaa, kodinkoneita, tietotekniikkaa, puhelimia ja niiden oheistuotteita. Vieno on Turussa toimiva Musta Pörssi -ketjuun kuuluva kauppiasyritys ja sen liikevaihto kertyi kokonaisuudessaan Suomesta.

Keskon yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 6,2 miljardia euroa. Hankinnan kohteena olevan Vienon liikevaihto vuonna 2001 oli noin 6,8 miljoonaa euroa. Kun Vienon liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Jättipörssin edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, yrityskaupan osapuolten liikevaihdot ylittävät kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot. Yritysjärjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Jättipörssin markkinaosuus kodintekniikan vähittäiskaupan kokonaismarkkinoilla oli vuonna 2001 [alle 5][1] %. Kesko-konsernin kokonaismarkkinaosuus vuonna 2001 oli [5–15] %. Ilmoittaja arvioi Vienon markkinaosuudeksi [10–20] % Turun kodintekniikan vähittäiskaupasta, kun taas koko valtakunnan markkinoista osuus vuonna 2001 oli alle 1 %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestelyllä olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Jättipörssi Oy hankkii Kodintekniikka Vieno Oy:n liiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttö laissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.