Bonnier Kirjat Suomi Oy / Porvoon Kirjakeskus Oy

Päivämäärä

15.3.2012

Diaarinumero

165/14.00.10/2012

Osapuolet

Bonnier Kirjat Suomi Oy / Porvoon Kirjakeskus Oy

Asiaselostus

Kilpailuvirastolle on 5.3.2012 ilmoitettu järjestely, jossa Bonnier Kirjat Suomi Oy hankkii Porvoon Kirjakeskus Oy:n koko osakekannan.

Bonnier Kirjat on vuonna 2010 perustettu kustannusyhtiö, joka keskittyy erityisesti lasten ja nuorten kirjallisuuteen, mangaan sekä taskukirjoihin, äänikirjoihin ja eKirjoihin. Bonnier Kirjat on Kustannusosakeyhtiö Tammen täysin omistama tytäryhtiö. Tammi on vuodesta 1996 lähtien kuulunut ruotsalaiseen Bonnier-yritysryhmään. Kirjakeskus on palveluyritys, joka tarjoaa painotuotteiden varastointi-, tilaus- ja jakelupalveluita. Kirjakeskus on yhtiöitetty Werner Söderström Oy -nimisen yhtiön osittaisjakautumisen yhteydessä 1.9.2011, jota ajankohtaa ennen se toimi (WSOY) Kirjakeskus -nimisenä liiketoimintayksikkönä.

Yrityskaupan osapuolet eivät ilmoittajan mukaan toimi samoilla markkinoilla vaan niiden toiminnat ovat toisiinsa nähden vertikaalisessa suhteessa. Yrityskaupan kannalta relevantit markkinat ovat ilmoittajan mukaan kustannustoimintaan nähden myöhemmällä jakeluportaalla olevat kirjalogistiikkamarkkinat, jotka ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan kansalliset. Ilmoittajan arvion mukaan Suomen kirjalogistiikkamarkkinoiden kokonaisarvo vuonna 2010 oli noin 25–30 miljoonaa euroa, ja Kirjakeskuksen markkinaosuus oli noin 35–40 %. Kirjalogistiikka-alan suurin toimija on ilmoittajan mukaan Kirjavälitys Oy, minkä lisäksi alalla toimivat myös muun muassa Kustannustaito (Förlagssystem Finland Ab), Kirjakaari Oy, Itella Oy, Posten Åland Ab ja Pressco Trade Services (PTS) Oy.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Bonnier Kirjat Suomi Oy hankkii Porvoon Kirjakeskus Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Kaisa Kokko, puhelin 029 505 3384, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.