SOK Autokauppa Oy / ME-Auto Helsinki Oy:n liiketoiminta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

Päivämäärä

16.3.2011

Diaarinumero

202/14.00.10/2011

Osapuolet

SOK Autokauppa Oy / ME-Auto Helsinki Oy:n liiketoiminta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

Asian vireilletulo

SOK Autokauppa Oy (”SOK Autokauppa”) on 7.3.2011 ilmoittanut Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii ME-Auto Helsinki Oy:n liiketoiminnan Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla (”ME-Auto”).

SOK Autokauppa harjoittaa Ford- ja Peugeot-merkkisten henkilö- ja pakettiautojen vähittäiskauppaa sekä tarjoaa huolto-, korjaus- ja varaosapalveluja Automaa-liikkeissään Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Turussa, Tampereella ja Raisiossa. SOK Autokauppa kuuluu S-ryhmään. S-ryhmässä autokauppaa harjoittavat SOK Autokaupan lisäksi tietyt alueosuuskaupat. Mikään alueosuuskaupoista ei kuitenkaan harjoita autokauppaa pääkaupunkiseudun alueella.

ME-Auto harjoittaa Dacia-, Hyundai-, Isuzu-, Renault- ja Suzuki-merkkisten uusien henkilö- ja hyötyautojen jälleenmyyntiä, vaihtoautojen jälleenmyyntiä, varaosa- ja tarvikekauppaa sekä huoltotoimintaa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. ME-Auto harjoittaa myös Opel-merkkisten autojen huoltoa. ME-Auto kuuluu Simetron-ryhmään.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan järjestelyn kannalta relevantit markkinat ovat a) uusien henkilöautojen vähittäismyynti, b) uusien hyötyajoneuvojen vähittäismyynti, c) käytettyjen henkilöautojen vähittäismyynti, d) käytettyjen hyötyajoneuvojen vähittäismyynti ja e) huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut (jälkimarkkinapalvelut). Ilmoittajan mukaan vähittäismyynnin markkinat ovat valtakunnalliset ja jälkimarkkinapalvelut alueelliset (pääkaupunkiseutu). Ilmoittaja on kuitenkin toimittanut Kilpailuvirastolle myös vähittäismyyntimarkkinoista alueellisia tietoja pääkaupunkiseudun osalta.

Uusien henkilöautojen vähittäismyynnissä osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli vuonna 2010 ilmoittajan mukaan valtakunnallisesti [0–10][1] % ja pääkaupunkiseudulla [5–15] %. Koko S-ryhmän autokauppa-alan markkinaosuus oli valtakunnallisesti [0–10] %.

Uusien hyötyajoneuvojen vähittäismyynnissä osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli vuonna 2010 ilmoittajan mukaan valtakunnallisesti [0–10] % ja pääkaupunkiseudulla [10–20] %. Koko S-ryhmän autokauppa-alan markkinaosuus oli valtakunnallisesti [10–20] %.

Käytettyjen henkilöautojen vähittäismyynnissä osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli vuonna 2010 ilmoittajan mukaan valtakunnallisesti [0–10] % ja pääkaupunkiseudulla [0–10] %. Koko S-ryhmän autokauppa-alan markkinaosuus oli valtakunnallisesti [0–10] %.

Käytettyjen hyötyajoneuvojen vähittäismyynnissä osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli vuonna 2010 ilmoittajan mukaan sekä valtakunnallisesti että pääkaupunkiseudulla [alle 5] %.

Huolto-, korjaus- ja varaosapalveluissa osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli vuonna 2010 ilmoittajan mukaan pääkaupunkiseudulla [0–10] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa SOK Autokauppa Oy hankkii ME-Auto Helsinki Oy:n liiketoiminnan Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.