Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.3.2000

Diaarinumero

212/81/2000

Osapuolet

Novogroup Oyj / Website Oy

Yrityskaupan ilmoittaja

Novogroup Oyj

Hankinnan kohde

Website Oy

Asian vireilletulo

Novogroup Oyj on 7.3.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle hankkineensa määräysvallan Website Oy:ssä.

Novogroup esittää, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksytään myyjien [ ] saakka kestävä kilpailukielto, joka rajoittuu Websiten kaupan voimaantulopäivänä harjoittamaan liiketoimintaan. Novogroupin mukaan ilman kilpailukieltoa ei voida turvata taitotiedon, asiakaskunnan ja maineen siirtymistä ostajalle.

Tietotekniikkapalveluja, ohjelmistoja ja atk-laitteita tarjoavan Novogroupin kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 1,9 miljardia markkaa.

Internet-ratkaisuja sekä Internetiin liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja tarjoavan Websiten kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on noin [ ] miljoonaa markkaa. Websiten omaan noin 6,5 miljoonan liikevaihtoon on kilpailunrajoituslain 11 b § 5 momentin mukaisesti lisätty Novogroupin 1.10.1999 jälkeen samalta tietotekniikkatoimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot.

Päätös ja sen perustelut

Osapuolilla on internet-ratkaisuihin liittyvien asiantuntijapalvelujen markkinoilla useita vahvoja kilpailijoita Suomessa. Novogroupilla ei ole tietotekniikkapalvelujen, internet-ohjelmistojen tai atk-laitteiden markkinoilla sellaista kilpailuasemaa, että Websiten hankinta antaisi aihetta epäillä kilpailun estymistä myöskään näillä päällekkäisiin markkinoihin läheisesti liittyvillä markkinoilla Suomessa.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksena, koska se liittyy välittömästi yrityskauppaan ja on sen toteuttamiseksi välttämätön.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.