DNA Oy / Digi TV Plus Oy

Päivämäärä

24.6.2013

Diaarinumero

223/KKV14.00.10/2013

Osapuolet

DNA Oy / Digi TV Plus Oy

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 22.5.2013 ilmoitettu järjestely, jossa DNA Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Digi TV Plus Oy:ssä.

Tässä päätöksessä esitetyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston kannanotot ovat alustavia, eivätkä ne myöskään muodosta tyhjentävää luetteloa mahdollisista kilpailuongelmista. Tässä päätöksessä ei ole tarvetta ottaa lopullista kantaa relevanttien hyödykemarkkinoiden tai maantieteellisten markkinoiden määrittelyyn.

Alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia useilla markkinoilla. Tästä syystä on tarpeen selvittää täsmällisemmin relevanttien markkinoiden määrittelyä ja yrityskaupan kilpailuvaikutuksia näillä markkinoilla. Asiassa on aiheellista tutkia yrityskaupan kilpailuvaikutuksia yksityiskohtaisesti jatkoselvityksessä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ryhtyy asiassa jatkoselvitykseen, jossa tutkitaan, estääkö käsiteltävänä oleva yrityskauppa kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä mark-kina-asema tai vahvistetaan sitä.