Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.3.2001

Diaarinumero

226/81/2001

Osapuolet

Ashland Inc. / Neste Chemicals Oy:n polyesteriliiketoiminta

Asian vireilletulo

Ashland Inc. (Ashland) on ilmoittanut 2.3.2001 Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii Neste Chemicals Oy:ltä (Neste Chemicals) sen polyesteriliiketoiminnan. Hankittava liiketoiminta sisältää Neste Chemicalsin polyesterihartsi- ja geelipinnoiteliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakkeita sekä polyesteriliiketoimintaan kuuluvia omaisuuseriä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Maailmanlaajuisesti toimivalla Ashlandilla on viisi liiketoimintayksikköä. Ashland Distribution Company jakelee kemikaaleja, muovia ja kuituvahvistimia Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Ashland Specialty Chemical Company valmistaa ja jakelee erikoiskemikaaleja, erilaisia hartseja ja sideaineita esimerkiksi auto-, valimo-, laiva-, vene-, maali- ja muoviteollisuuden tarpeisiin maailmanlaajuisesti. Liiketoimintayksikkö Valvoline Oil Company valmistaa, jakelee ja markkinoi auto- ja teollisuustuotteita ja -palveluja. Marathon Ashland Petroleum (MAP) harjoittaa öljynjalostusliiketoimintaa ja APAC tienrakennusliiketoimintaa Yhdysvalloissa. Ashlandilla on Suomessa tytäryhtiöt Ashland Finland Oy, joka myy moottoriöljyjä, voiteluaineita ja rasvoja sekä veden ja jäteveden puhdistuksessa käytettäviä kemikaaleja, sekä varastoinnissa toimiva Webachem Oy.

Kemianteollisuudessa toimiva Neste Chemicals on Nordkemi Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordkemi Oy:ssä määräysvaltaa käyttää pääomasijoitusyhtiö Industri Kapital. Yrityskaupan kohteena oleva polyesteriliiketoiminta käsittää tyydyttymättömien polyesterihartsien ja geelipinnoitteiden valmistusta, myyntiä ja markkinointia mm. vene-, rakennus- ja ajoneuvoteollisuuden käyttöön maailmanlaajuisesti. Neste Chemicalsin polyesteriliiketoimintaa harjoitetaan Euroopassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tytäryhtiöiden kautta. Suomessa Neste Chemicals harjoittaa tyydyttymättömien polyesterihartsien ja tytäryhtiö Neste Polyester Oy geelipinnoitteiden tuotantoa, myyntiä ja markkinointia. Tytäryhtiöt Neste Chemicals Eastern Markets Oy ja Neste Chemicals Services Oy harjoittavat tyydyttymättömien polyesterihartsien ja geelipinnoitteiden myyntiä ja markkinointia ulkomaille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ashlandin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 51 miljardia markkaa. Neste Chemicalsin polyesteriliiketoiminnan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin [500–1 000][1] miljoonaa markkaa ja vuoden 2000 tilintarkastamaton liikevaihto noin [500–1 000] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Neste Chemicalsin polyesteriliiketoimintaa harjoittavat yksiköt valmistavat, myyvät ja markkinoivat tyydyttymättömiä polyesterihartseja ja geelipinnoitteita. Ashland Specialty Chemical Companyn Composite Polymers -divisioona valmistaa, myy ja markkinoi polyesteri-, vinyyliesteri- ja kuumassa kovettuvaa akryylihartsia lujitemuovi- ja komposiittiteollisuudelle. Se valmistaa myös erilaisia geelipinnoitteita. Kumpikin yrityskaupan osapuolista toimii tyydyttymättömien polyesterihartsien ja geelipinnoitteiden markkinoilla.

Polyesterihartsit voidaan jakaa tyydyttyneisiin ja tyydyttymättömiin polyesterihartseihin ja niitä voidaan luokitella edelleen erilaisten ominaisuuksien ja käyttötarkoitusten mukaan. Tyydyttymättömiä polyesterihartseja käytetään erilaisten tuotteiden valmistamiseen ja valamiseen. Esimerkiksi veneteollisuudessa tyydyttymättömiä polyesterihartseja käytetään veneen rungon ja veneilytarvikkeiden valmistukseen ja ajoneuvoteollisuudessa ajoneuvon koripaneelien, korin ja ohjaamon sekä puskureiden valmistukseen.

Tyydyttymättömiä polyesterihartseja käytetään myös raaka-aineena erilaisiin geelipinnoitteisiin, jotka ovat nestemäisiä kemiallisia yhdisteitä ja joita käytetään tuotteiden viimeistelyyn. Geelipinnoite muodostaa tuotteen ulkopinnan ja antaa suojaavan pinnoitteen sekä halutun viimeistelyn ja värin tuotteelle.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolista ainoastaan hankinnan kohde toimii tyydyttymättömien polyesterihartsien ja geelipinnoitteiden markkinoilla Suomessa. Osapuolilla ei ilmoittajan mukaan ole horisontaalisia eikä myöskään vertikaalisia päällekkäisyyksiä Suomessa. Ashlandin Suomesta vuonna 2000 kertynyt liikevaihto muodostui ilmoittajan mukaan Ashlandin Valvoline Oil Companyn tuotteiden, kuten moottoriöljyjen, voiteluaineiden ja rasvojen, myynnistä ja muoviteollisuuden käyttämien kestomuovien sekä veden ja jäteveden puhdistuksessa käytettävien kemikaalien myynnistä.

Tyydyttymättömien polyesterihartsien markkinat vuonna 1999 olivat Suomessa noin 50 miljoonaa markkaa ja noin […] tonnia. Geelipinnoitteiden markkinat Suomessa vuonna 1999 olivat noin 16,5 miljoonaa markkaa ja noin […] tonnia. Neste Chemicalsin polyesteriliiketoiminnan markkinaosuus Suomessa tyydyttymättömissä polyesterihartseissa oli ilmoittajan arvion mukaan vuonna 1999 noin [40–60] % ja geelipinnoitteissa noin [40–60] %. Euroopan laajuisilla tyydyttymättömien polyesterihartsien markkinoilla Ashlandin ja Neste Chemicalsin polyesteriliiketoiminnan yhteenlaskettu markkinaosuus on noin [yli 10] % ja geelipinnoitteiden markkinoilla noin [yli 10] %.

Suomessa toimii joitakin tyydyttymättömiä polyesterihartseja ja geelipinnoitteita tarjoavia yrityksiä. Euroopassa ja muualla maailmassa tyydyttymättömien polyesterihartsien ja geelipinnoitteiden valmistajia on useita. Tyydyttymättömien polyesterihartsien ja geelipinnoitteiden tuonnille Suomeen ei näyttäisi olevan esteitä, eikä lakisääteisillä tai teknisillä rajoitteilla ole merkittävää vaikutusta markkinoille tuloon.

Kilpailuviraston arvion mukaan tyydyttymättömien polyesterihartsien ja geelipinnoitteiden maantieteelliset markkinat ovat ilmeisesti Suomea laajemmat. Asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Yrityskauppa ei muuta tyydyttymättömien polyesterihartsien tai geelipinnoitteiden markkinarakennetta Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ashland Inc. hankkii Neste Chemicals Oy:n polyesteriliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.