Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.3.2003

Diaarinumero

229/81/2003

Osapuolet

Soros Private Equity Investors LP / Polymer Latex GmbH & Co. KG:stä äänettömän yhtiömiehen osuus sekä Polymer Latex‑verwaltung GmbH:n koko yhtiöpääoma

Kilpailuvirastolle on 11.3.2003 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Soros Private Equity Investors LP (jäljempänä Soros Investors) hankkii äänettömän yhtiömiehen osuuden Polymer Latex GmbH & Co. KG:stä (”PL”, kaupan kohteen liiketoimintaa harjoittava osa) ja Polymer Latex-Verwaltungs GmbH:n (”PLV”, joka on PL:n vastuunalainen yhtiömies) koko yhtiöpääoman (jäljempänä yhdessä Polymer Latex).

Soros Investors on kommandiittiyhtiön muodossa toimiva sijoitusrahasto, joka yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa hallinnoi noin 4 miljardin dollarin sijoituspääomaa.

PL on Bayer AG:n ja Hüls AG:n vuonna 1996 perustama yhteisyritys, johon molemmat emoyhtiöt siirsivät lateksiliiketoimintansa. Alunperin Hülsin omistamat osakkeet ovat tällä hetkellä Degussa AG:n omistuksessa. PLV:llä on Suomessa yhteisyritys EKA Polymer Latex Oy, jonka toinen emoyritys on Akzo Nobel Chemicals International B.V.

Soros Investors -ryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 4,2 miljardia euroa ja Polymer Latexin liikevaihto noin 372 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Polymer Latex valmistaa ja myy kahdeksaa eri tyyppistä lateksia, joita käytetään muun muassa matto/puristekumivaahdoissa, paperin valmistuksessa ja erikoislatekseissa. Polymer Latex valmistaa ilmoittajan mukaan vain latekseja, ei lateksiyhdisteitä tai lopputuotteita.

Yrityskaupan ilmoittaja jakaa lateksimarkkinat joko käyttötarkoituksen tai vaihtoehtoisesti lateksityypin mukaan. Maantieteellisesti ilmoittaja arvioi lateksimarkkinoiden olevan Euroopan laajuiset tai mahdollisesti jopa maailmanlaajuiset. Suomessa Polymer Latex valmistaa ja myy vain XSBR (karboksyloitu styreenibutadieenikumi) lateksia paperiteollisuudelle ja RA (puhdas akryylikumi) lateksia lasikuitujen ja maalien sovelluksiin. Polymer Latexilla oli ilmoittajan mukaan vuonna 2001 alle 25 % markkinaosuus Suomessa. Yrityskaupan ilmoittajan mukaan määräysvallan hankkijalla ei ole aikaisempaa liiketoimintaa lateksimarkkinoilla.

Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Soros Private Equity Investors LP hankkii äänettömän yhtiömiehen osuuden Polymer Latex GmbH & Co. KG:stä ja Polymer Latex-Verwaltungs GmbH:n koko yhtiöpääoman. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.