Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.3.2007

Diaarinumero

242/81/2007

Osapuolet

Veho Group Oy Ab / Sisu Auto Huoltopalvelut Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 20.3.2007 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Veho Group Oy Ab (”Veho”) hankkii yksinomaisen määräysvallan Sisu Auto Huoltopalvelut Oy:ssä (”SAHP”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Veho toimii muun muassa Mercedes-Benz-, Maybach- ja Smart-henkilöauto-jen, Mercedes-Benz-hyötyajoneuvojen, Setra-linja-autojen sekä Mitsubishi Fusion Canter -malliston maahantuojana. Sen konserniyhtiöt tuovat maahan Citroën-henkilö- ja -tavara-autoja sekä Mitsubishi-henkilöautoja ja jälleenmyyvät Honda-henkilöautoja sekä Ford- ja Skoda-merkkisiä henkilö- ja hyötyajoneuvoja. Veho toimii myös maahantuomiensa automerkkien alkuperäisvaraosien maahantuojana ja tukkumyyjänä. Autonvalmistajien kanssa solmittujen maahantuontisopimusten perusteella Vehon maahantuontiorganisaatio hallinnoi valtuutettujen jälleenmyyjien ja huoltoedustajien verkostoa, johon kuuluu Vehon omien toimipisteiden lisäksi itsenäisiä jälleenmyyjiä ja huoltoedustajia. Vehon korjaamopisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Raisiossa sekä Oulussa.

SAHP toimii Sisu- ja Renault-merkkisten kuorma-autojen huoltoedustajana ja huolehtii näiden merkkien alkuperäisvaraosien maahantuonnista ja jakelusta. SAHP:n korjaamoketju toimii 16:ssa toimipisteessä eri puolilla Suomea.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Vehon yritysryhmän liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 920 miljoonaa euroa, josta Suomesta kertyi noin 850 miljoonaa euroa. SAHP:n liikevaihto vuonna 2006 oli noin 38 miljoonaa euroa, ja se kertyi lähes kokonaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta vaikutuksenalaiset markkinat koostuvat kuorma-autojen korjaamopalveluista ja varaosien tukkumyynnistä.

Ilmoittajan arvion mukaan huolto- ja korjauspalveluiden kokonaismyynti Suomessa on noin [alle 500] [1] miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on [5–15] %. Ilmoittajan mukaan myös pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turun alueella ja Oulussa, joissa molemmilla osapuolilla on hyötyajoneuvojen korjaamopiste, osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus kuorma-autojen korjaamopalveluissa on [5–15] %. Ilmoittajan arvion mukaan kuorma-autojen varaosien tukkumyyntimarkkinoiden arvo Suomessa on noin [alle 250] miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on [5–15] %[2].

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten kommenteista ei voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Veho Group Oy Ab hankkii yksinomaisen määräysvallan Sisu Auto Huoltopalvelut Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Sisältäen myös myynnin omille korjaamopisteille.