Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.4.2006

Diaarinumero

247/81/2006

Osapuolet

Sokotel Oy / Holiday Club Finland Oy:n sekä Kongressi- ja kylpylähotelli Caribia Oy:n kylpylähotelliliiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 27.3.2006 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Sokotel Oy (”Sokotel”) hankkii Holiday Club Finland Oy:n sekä Kongressi- ja kylpylähotelli Caribia Oy:n kylpylähotelliliiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Sokotel on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (”SOK”) hotelliliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö. SOK muodostaa tytäryhtiöidensä kanssa SOK-konsernin, josta käytetään nimeä SOK-yhtymä. SOK, sen jäsenosuuskaupat sekä tytäryhtiöt muodostavat S‑ryhmän. S-ryhmän toimialat ovat päivittäis- ja erikoistavarakauppa, liikennemyymälät, polttonestekauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, autokauppa, maatalous- ja rautakauppa sekä pankkitoiminta. Lisäksi S-ryhmään kuuluvat hankinnan ja logistiikan organisaatiot, kuten Inex Partners Oy ja sen tytäryhtiö Meira Nova Oy (”Meira Nova”), joka tuottaa HoReCa-alalle päivittäistavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluita. Alueellisten ja valtakunnallisten tytäryhtiöidensä lisäksi SOK harjoittaa hotellitoimintaa sekä market- ja autokauppaa Baltian alueella.

S-ryhmässä hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa harjoittavat Sokotel ja alueosuuskaupat. Hotelliliiketoimintaa harjoitetaan Sokos Hotels- ja Radisson SAS -ket-jujen alla toimivissa hotelleissa. Ravintolaliiketoimintaa harjoitetaan muun muassa Rosso-, Fransmanni-, Amarillo- ja Memphis -ravintolaketjuissa sekä Coffee House-, Presso- ja Rosso Express -kahvila- ja -pikaruokaketjuissa.

Sokos Hotels -ketjuun kuuluu Suomessa yhteensä 37 hotellia sekä Virossa Tallinnassa sijaitseva ja AS Sokotelin operoima Viru-hotelli. Suomessa Sokotelilla on 13 ja alueosuuskaupoilla 24 Sokos Hotels -ketjuun kuuluvaa hotellia. Tämän lisäksi alueosuuskaupoilla on 4 hotellia, jotka eivät toimi ketjuidealla. Sokos Hotels -ketjun toimintaa ohjaa ja kehittää Sokos Hotels -ketjuohjausyksik-kö, joka huolehtii ketjun kilpailustrategian, liikeidean ja hotellikonseptin kehittämisestä.

Sokotelilla on Suomessa lisäksi 7 Radisson SAS -hotellia, joita se operoi franchising-periaatteella. Radisson SAS -hotellit kuuluvat kansainväliseen Rezidor SAS Hospitalityn omistamaan Radisson SAS -hotelliketjuun. Radisson SAS
-hotellien ketjuohjaus tapahtuu ketjun pääpaikalta Brysselistä.

Holiday Club Finland Oy (”HCF”) on Holiday Club Resorts Oy:n (”HCR”) omistama yhtiö, joka tarjoaa vapaa-ajan matkailupalveluita Suomessa ja Ruotsissa. Kongressi- ja kylpylähotelli Caribia Oy (”Caribia”) on HCF:n tytäryhtiö. Yrityskaupassa Sokotel hankkii HCF:n omistamien Holiday Club -kylpylähotellien (Katinkulta, Kuusamon Tropiikki, Oulun Eden, Saariselkä ja Tampereen Kylpylä) kylpylähotelliliiketoiminnan sekä Caribian kylpylähotelliliiketoiminnan Turussa (jäljempänä ”HCF-liiketoiminta”). Hankittavaan liiketoimintaan sisältyy majoitustoiminnan lisäksi muun muassa hotellien yhteydessä harjoitettu ravintolaliiketoiminta ja kylpyläliiketoiminta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

SOK-yhtymän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4,7 miljardia euroa, josta noin 4,5 miljardia euroa kertyi Suomesta. HCF-liiketoiminnan osaksi luettava maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin [40-50][1] miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolet toimivat majoitustoiminnan ja ravintolatoiminnan markkinoilla. Näiden suhteen vertikaalisena markkinana voidaan tarkastella päivittäistavaroiden suurtalouskaupan hankintamarkkinaa, joka käsittää päivittäistavaroiden myynnin HoReCa-alan yrityksille.

Majoitustoiminta

Ilmoittajan näkemyksen mukaan majoitusmarkkinoilla hotellien kanssa kilpailevat muut majoitusmuodot. Näitä ovat erityisesti lomakohteissa muun muassa matkustajakodit, täysihoitolat, lomakylät ja retkeilymajat. Majoitusmarkkinan alasegmenttinä voidaan ilmoittajan mukaan pitää hotellitoimintaa ja sen alasegmenttinä kylpylähotellitoimintaa. Kylpylähotellit poikkeavat perinteisistä kaupunkihotelleista ilmoittajan näkemyksen mukaan muun muassa siten, että asiakas hakee kylpylähotellista kokonaisvaltaista palvelukokonaisuutta ja hotelli sinänsä on matkan kohde. Palvelutarjonta kylpylähotellissa on perinteistä kaupunkihotellia laajempi, ja sen suunnittelussa on huomioitu eri asiakasryhmien tarpeet. Oheistoiminnan merkitys on korostuneempi. Ilmoittajan mukaan myös kylpylä- ja kaupunkihotellien asiakasrakenne, hinnoittelu ja myynnin koostumus ovat erilaiset.

Majoitus- ja hotellitoimintaa voidaan ilmoittajan mukaan tarkastella valtakunnallisesti tai alueellisesti. Kylpylähotellitoiminnan alueellinen ulottuvuus on ilmoittajan näkemyksen mukaan kuitenkin kaupunkihotelleja laajempi. Osapuolten toiminnassa on alueellisia päällekkäisyyksiä Oulussa, Turussa ja Tampereella. Kuusamossa Sokotel ei itse harjoita hotellitoimintaa, mutta S-ryhmään kuuluva Koillismaan osuuskauppa harjoittaa. Saariselällä ja Vuokatissa S-ryhmällä ei ole hotellitoimintaa.

Ilmoittajan mukaan Suomen koko majoitusmarkkinoiden huonekapasiteetti (huoneiden lukumäärä) vuonna 2005 oli 60 350 ja myynnin arvo (pois lukien ravintolamyynti) arviolta noin 707 miljoonaa euroa. Hotellimajoituksen osalta vastaavat luvut olivat 47 045 ja noin 668 miljoonaa euroa. Koko Suomen kylpylähotellien huonekapasiteetti oli vuoden 2005 alussa noin 5 522 huonetta.

Alla on tarkasteltu kilpailuvaikutuksia niillä paikkakunnilla, joilla yrityskaupan kohde toimii.

Oulu

Oulussa hotellimajoituksen huonekapasiteetti vuonna 2005 oli ilmoittajan mukaan 1 224 ja huonemyynnin arvo [20-30] miljoonaa euroa.

Sokotelilla on Oulussa Radisson SAS Hotel Oulu. HCF-liiketoimintaan kuuluu kylpylähotelli Holiday Club Oulun Eden. Lisäksi Osuuskauppa Arinalla on Oulussa Sokos Hotel Arina. Ilmoittajan arvion mukaan Sokotelin markkinaosuus vuonna 2005 hotellitoiminnasta huonekapasiteetilla mitattuna oli [10-20] %, HCF-liiketoiminnan [10-20] % ja Osuuskauppa Arinan [15-25] %.

Oulussa hotellimajoitusta edellä mainittujen lisäksi tarjoavat muun muassa Cumulus Oulu, Holiday Inn Oulu, Best Western Hotel Apollo ja Hotelli Lasaretti. Scandic avaa Oulussa hotellin keväällä 2007.

Turku

Turussa hotellimajoituksen huonekapasiteetti vuonna 2005 oli ilmoittajan mukaan 1 874 ja huonemyynnin arvo [25-35] miljoonaa euroa.

HCF-liiketoimintaan kuuluu Turussa kylpylähotelli Holiday Club Caribia. Sokotelilla ei ole aikaisemmin ollut Turussa hotellitoimintaa, mutta 28.2.2006 se avasi Radisson SAS Marina Palace -nimisen hotellin. Turun Osuuskaupalla on Turussa Hamburger Börs-, City Börs- ja Seurahuone -nimiset Sokos Hotels -ket-juun kuuluvat hotellit. Ilmoittajan arvion mukaan HCF-liiketoiminnan markkinaosuus vuonna 2005 hotellitoiminnasta huonekapasiteetilla mitattuna oli [alle 10] % ja Turun Osuuskaupan hotellien [20-30] %. Sokotelilla ei vuonna 2005 ollut hotellitoimintaa Turussa, mutta Turun koko hotellimajoituksen vuoden 2005 huonekapasiteetin ja Radisson SAS Marina Palacen vuoden 2006 huonekapasiteetin tuoman lisäyksen perusteella laskettu markkinaosuusarvio Sokotelille on alle 10 %.

Turussa hotellimajoitusta edellä mainittujen lisäksi tarjoavat esimerkiksi Holiday Inn Turku, Scandic-hotellit Julia ja Plaza, Cumulus Turku, Best Western Hotel Seaport, Omenahotelli Turku ja Ruissalon Kylpylä. Lisäksi Naantalissa sijaitsee Naantalin Kylpylä.

Tampere

Tampereella hotellimajoituksen huonekapasiteetti vuonna 2005 oli ilmoittajan mukaan 2 035 ja huonemyynnin arvo [35-45] miljoonaa euroa.

Sokotelilla on Tampereella Ilves-, Tammer- sekä Villa -nimiset Sokos Hotels -ketjuun kuuluvat hotellit. HCF-liiketoimintaan kuuluu Holiday Club Tampereen Kylpylä. Osuuskaupoilla ei ole hotelli- tai kylpylähotellitoimintaa Tampereella. Ilmoittajan arvion mukaan Sokotelin hotellien markkinaosuus vuonna 2005 hotellitoiminnasta huonekapasiteetilla mitattuna oli [20-30] % ja HCF-liiketoimin-nan [alle 5] %.

Tampereella hotellimajoitusta yrityskaupan osapuolten lisäksi tarjoavat ainakin Scandic-hotellit Tampere City ja Rosendahl, Cumulus-hotellit Pinja, Koskikatu ja Hämeenpuisto, Holiday Inn Tampere sekä Omenahotelli Tampere. Lisäksi Nokialla sijaitsee Kylpylähotelli Rantasipi Eden.

Kuusamo

Kuusamossa hotellimajoituksen huonekapasiteetti vuonna 2005 oli ilmoittajan mukaan 746 ja huonemyynnin arvo [5-10] miljoonaa euroa.

Sokotelilla ei ole hotellitoimintaa Kuusamossa. HCF-liiketoimintaan Kuusamossa kuuluu Holiday Club Kuusamon Tropiikki. Koillismaan Osuuskaupalla on Sokos Hotels -ketjuun kuuluva Sokos Hotel Kuusamo. Ilmoittajan arvion mukaan HCF-liiketoiminnan markkinaosuus vuonna 2005 hotellitoiminnasta huonekapasiteetilla mitattuna oli [10-20] % ja Koillismaan Osuuskaupan [20-30] %.

Kuusamossa hotellimajoitusta edellä mainittujen lisäksi tarjoavat muun muassa Hotel Royal Ruka, Huoneistohotelli Ruka Suites, Rantasipi Rukahovi, Hotelli Kuusanka sekä Rukan Omena. Kuusamossa myös mökkimajoitustarjonta on voimakasta ja sen merkitys on Etelä-Suomen kohteita korostuneempi.

Saariselkä ja Vuokatti

Saariselällä ja Vuokatissa Sokotelilla ja osuuskaupoilla ei ole hotellitoimintaa. HCF-liiketoimintaan kuuluvat Saariselällä Holiday Club Saariselkä ja Vuokatissa Holiday Club Katinkulta -kylpylähotellit. Saariselällä hotellimajoitusta tarjoaa myös esimerkiksi Lapland Hotels Riekonlinna ja Vuokatissa esimerkiksi Hotelli Tulikettu. Myös Saariselällä ja Vuokatissa mökkimajoitustarjonta on voimakasta ja sen merkitys on Etelä-Suomen kohteita korostuneempi.

Yhteenveto kilpailuvaikutuksista majoitustoiminnassa

Majoitustoiminta voidaan Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaan jakaa hotellimajoitukseen ja muuhun majoitustoimintaan. Hotellimajoitus pitää sisällään muun muassa hotellit, motellit, moottorihotellit, asunto-, huoneisto-, ke-sä-, kylpylä-, retkeily-, kokous- ja konferenssihotellit sekä hotellitasoiset koulutuskeskukset. Muuta majoitustoimintaa harjoittavat muun muassa matkustajakodit, retkeilymajat, lomakylät, täysihoitolat, leirintäalueet ja lomamökkien vuokraajat.

Majoitustoimintaa ja erityisesti hotellitoimintaa voidaan tarkastella myös asiakasryhmittäin asiakkaiden erilaisten tarpeiden mukaan. Tällöin jaottelu voidaan tehdä esimerkiksi liike-/kokousmatkailijoiden, vapaa-ajan kaupunkimatkailijoiden sekä kylpylä-/hoitopalveluita kysyvien matkailijoiden mukaan.

Myös majoitustoiminnan kokonaismarkkinoiden tarkastelutapoja on erilaisia. Ilmoittaja on esittänyt markkinoiden kokotietoja majoitustoiminnan ja hotellitoiminnan huonekapasiteetin (huoneiden lukumäärä) sekä laskennallisen euromääräisen huonemyynnin[2] perusteella. Tarkastelu voidaan mahdollisesti tehdä myös liikevaihdon mukaisen myynnin perusteella.

Edellä tässä päätöksessä esitetyt arviot markkinoiden koosta ja markkinaosuuksista on ilmoitettu hotellitoiminnasta huonekapasiteetilla mitattuna. Sokotelin ja HCF-liiketoiminnan yhteenlasketut markkinaosuudet siten määriteltyinä vuonna 2005 olivat Oulussa [25-35] % ja Tampereella [25-35] % sekä arvio vuoden 2006 tilanteesta Turussa noin [15-25] %. S-ryhmän (Sokotel ja alueosuuskaupat) ja HCF-liiketoiminnan yhteenlasketut markkinaosuudet vuonna 2005 olivat Oulussa [45-55] %, Tampereella [25-35] % ja Kuusamossa [35-45] % sekä arvio vuoden 2006 tilanteesta Turussa noin [40-50] %. Useissa markkinaosapuolten Kilpailuvirastolle toimittamissa vastauksissa todetaan, ettei Sokotelin ja alueosuuskauppojen hotellien voida katsoa kilpailevan keskenään. Ilmoittaja katsoo kuitenkin, ettei koko S-ryhmän tason tarkastelu ole asianmukaista, koska osuuskaupat eivät kuulu Sokotelin kanssa samaan yritysryhmään, ja koska erityisesti alueellisella tasolla Sokotelin ja alueosuuskauppojen hotellit ketjuohjauksesta huolimatta ovat kilpailusuhteessa keskenään.

Mikäli tarkastelu tehdään koko S-ryhmän tasolla, yrityskaupan seurauksena markkinaosuudet muodostuvat korkeimmiksi Oulussa ja Turussa. Oulussa kilpailutilanne tulee kuitenkin muuttumaan Scandicin avatessa hotellin keväällä 2007. Turussa Radisson SAS Marina Palacen markkinaosuusarvio perustuu laskelmiin hotellitoiminnan huonekapasiteetin lisäyksestä. Koska kyseisen hotellin toiminta on vasta käynnistynyt, sen tulevaa markkina-asemaa ei voida vielä kovin täsmällisesti arvioida. Oulun kilpailutilanteen muutoksen jälkeen sekä Oulussa että Turussa kaikilla suurimmilla hotelliketjuilla on toimintaa, mikä muun muassa tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden hotellipalveluiden kilpailuttamisen eri ketjujen kesken. Paikkakunnilla on myös pienempien ketjujen hotelleja ja ketjuun kuulumattomia hotelleja.

Myös kaupunkien lähialueilla on keskittymälle vaihtoehtoista tarjontaa hotellipalveluissa. Lähialueilla sijaitseva majoitustarjonta palvelee erityisesti vapaa-ajan matkalla olevia asiakkaita. Liikematka- ja vapaa-ajanasiakkaiden matkan tarkoitus on eri ja heidän tarpeensa poikkeavat jonkin verran toisistaan esimerkiksi juuri majoituskohteelta edellytettävän maantieteellisen sijoittumisen ja palvelutarjonnan osalta. Myös kylpylähotellit sijaitsevat yleensä ydinkeskustan ulkopuolella. Ne ovat palvelutarjonnaltaan kaupunkihotelleja vapaa-aikapainot-teisempia. Siten voitaneen katsoa, että perinteiset kaupunkihotellit ja kylpylähotellit kilpailevat osittain eri asiakkaista.

Virasto on arvioinnissaan ottanut huomioon myös sen, että hotellien keskimääräinen käyttöaste on Suomessa 50 %:n luokkaa. Siten toimijoilla on pääsääntöisesti vapaata huonekapasiteettia, jonka ne voivat ottaa välittömästi käyttöön. Tämä luo osaltaan kilpailupainetta ja vähentää toimijoiden mahdollisuutta hinnoitella palvelunsa kilpailijoista riippumatta. Kilpailupainetta ja huonekapasiteettia ovat viime aikoina kasvattaneet myös alalle tulleet niin kutsutut low budget -konseptin hotellit.

Ravintolatoiminta

Yrityskaupan osapuolten liiketoimintaan sisältyy myös ravintolatoimintaa, jota harjoitetaan hotellien yhteydessä sijaitsevissa ravintoloissa. Ravintolatoimintaa voidaan ilmoittajan mukaan tarkastella valtakunnallisesti tai alueellisesti. Osapuolten ravintolatoiminnassa on alueellisia päällekkäisyyksiä vastaavilla paikkakunnilla kuin majoitustoiminnassakin. Ilmoittajan mukaan koko Suomen ravintolatoiminnan markkina vuonna 2004 oli noin 2,9 miljardia euroa ja vuonna 2005 arviolta reilut 3 miljardia euroa.

Sokotelin ja HCF-liiketoiminnan yhteenlasketut markkinaosuudet ravintolatoiminnassa vuonna 2004 olivat Oulussa [alle 10] % ja Tampereella [alle 10] %. S-ryhmän (Sokotel ja alueosuuskaupat) ja HCF-liiketoiminnan yhteenlasketut markkinaosuudet ravintolatoiminnassa vuonna 2004 olivat Oulussa [15-25] %, Turussa [15-25] %, Tampereella [15-25] % ja Kuusamossa [15-25] %.

Päivittäistavaroiden suurtalouskaupan hankintamarkkina

Päivittäistavaroiden suurtalouskaupan hankintamarkkina pitää sisällään päivittäistavaroiden myynnin HoReCa-alan yrityksille. Hankintamarkkinaan kuuluvat sekä hankintapalvelut että niihin liittyvät logistiikkapalvelut. Ilmoittajan mukaan Suomen päivittäistavaroiden suurtalouskaupan hankintamarkkina vuonna 2005 oli noin 2 miljardia euroa. Tällä markkinalla toimii myös SOK-yhtymään kuuluva Inex Partners Oy:n tytäryhtiö Meira Nova, jonka markkinaosuus vuonna 2005 oli ilmoittajan arvion mukaan noin [5-15] %. Mikäli HCF-liiketoiminnan kaikki päivittäistavarahankinnat siirtyvät yrityskaupan seurauksena Meira Novalle, lisäys tämän markkinaosuudessa on marginaalinen.

Yhteenveto yrityskaupan kilpailuvaikutuksista

Edellä esitetyn perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppajärjestely ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Järjestelyn johdosta Kilpailuvirasto kuuli laajalti markkinaosapuolia. Myöskään virastolle toimitetuista lausunnoista ja selvityksistä ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yrityskaupalla olisi kilpailunrajoituslaissa tarkoitettuja vahingollisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitus

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjille asetettua kilpailukieltoa. Myyjät ovat kauppakirjan allekirjoittamisella sitoutuneet välillisesti ja välittömästi olemaan [ … ] ajan täytäntöönpanopäivästä lukien harjoittamatta kylpylähotelliliiketoimintaa Suomessa. Ilmoittajan mukaan kilpailukielto on välittömästi kauppaan liittyvä ja välttämätön sen toteuttamiselle. Ilmoittajan mukaan yrityskaupassa siirtyy yrityksen maineen ja asiakaspiirin lisäksi ostajalle myös uutta tietotaitoa, sillä ostajakonsernissa ei ole aiemmin ollut kylpylähotelliliiketoimintaa.

Ilmoittajan mukaan kylpylähotelleilta edellytetään muun muassa kokonaisvaltaista palvelua ja monia sellaisia toimintoja, joita perinteisillä kaupunkihotelleilla ei ole, kuten esimerkiksi hoito-, työhyvinvointi- ja harrastepalveluita. Näitä varten tarvitaan erityisiä tiloja, henkilökuntaa ja osaamista. Sokotel ei ole ennen nyt kyseessä olevaa järjestelyä harjoittanut kylpylähotelliliiketoimintaa, eikä muutoinkaan toiminut niin sanotulla hyvinvointi- ja vapaa-ajansektorilla. Kyseessä olevan yrityskaupan nimenomaisena tarkoituksena on laajentaa Sokotelin toimintaa kyseiselle, Sokotelille täysin uudelle sektorille. Tämän mahdollistaa se uusi tietotaito, jota Sokotel saa nyt kyseessä olevassa yritysjärjestelyssä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sokotel Oy hankkii Holiday Club Finland Oy:n sekä Kongressi- ja kylpylähotelli Caribia Oy:n kylpylähotelliliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi, kuitenkin siten, että se voi koskea ainoastaan niitä maantieteellisiä alueita ja niitä tuotemarkkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin yrityskaupan toteuttamishetkellä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Ilmoittajan esittämä laskennallinen huonemyynti = huoneiden lukumäärä x päivien lukumäärä (30,4) x huonetuotto (huoneen keskimääräinen hinta x käyttöaste/100)