Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.7.2001

Diaarinumero

260/81/2001

Osapuolet

European Aeronautic, Defence and Space Company N.V. / Suomen valtio / Patria Industries Oyj

Asian vireilletulo

European Aeronautic, Defence and Space Company N.V. (jäljempänä EADS) ja Suomen valtio (jäljempänä valtio) ovat 6.7.2001 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa EADS hankkii 26,8 prosentin osuuden Patria Industries Oyj:stä (jäljempänä Patria). Yritysjärjestelyn seurauksena valtion yksinomainen määräysvalta Patriassa muuttuu valtion ja EADS:n yhteiseksi määräysvallaksi.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

EADS on vuonna 2000 perustettu yhteisyritys, johon yhdistettiin ranskalaisen Aerospatiale Matra S.A:n, saksalaisen DaimlerChrysler Aerospace AG:n (DASA) ja espanjalaisen Construcciones Aeronauticas S.A:n ilmailu-, avaruus- ja puolustusteollisuuden liiketoiminnat.[1] EADS:n siviililentokoneisiin liittyvistä toiminnoista suurin osa kuuluu yli satapaikkaisia lentokoneita valmistavan Airbusin liiketoimintaan. Airbus Integrated Companyn osakekannan omistavat EADS 80 %:n osuudella ja brittiläinen BAE Systems plc 20 %:n osuudella. EADS:n valmistamat sotilaskuljetuslentokoneet ovat etupäässä kevyitä ja keskikokoisia kuljetuslentokoneita. EADS ja Airbus osallistuvat lisäksi eurooppalaiseen A400M-ohjelmaan, joka kehittelee raskaita sotilaskuljetuslentokoneita. EADS valmistaa myös siviili- ja sotilashelikoptereita (Eurocopter), sotilaslentokoneita (mm. Eurofighter, Rafale), alueellisesti toimivia lentokoneita sekä kevyitä lentokoneita, minkä lisäksi EADS:llä on liiketoimintaa lentokoneiden muuntamiseen ja huoltoon liittyen. EADS valmistaa myös avaruusjärjestelmiä, ohjuksia ja ohjusjärjestelmiä, telekommunikaatiolaitteita sekä puolustuselektroniikkaa. Avaruusjärjestelmien osalta EADS:n liiketoiminnat liittyvät satelliitteihin, avaruusinfrastruktuuriin, laukaisimiin ja maa-asemiin (suurimmaksi osaksi tytäryhtiöiden Astrium ja EADS Launch Vehicles kautta). EADS on myös osallisena eurooppalaisessa Arianespacessa, joka tuottaa erilaisia kaupallisia avaruuspalveluja.

Patria toimii ilmailu-, avaruus-, puolustus- sekä tietoliikenneteollisuudessa. Konserni muodostuu kahdesta liiketoimintaryhmästä: 1) Patria Engineeringin painopistealueita ovat sotilas- ja erikoisajoneuvot, kranaatinheitin- ja tykistöjärjestelmät, lentokenttien talvikunnossapitokoneet sekä sopimusvalmistus. Liiketoimintaryhmään kuuluvat mm. Patrian tytäryhtiöt Patria Lapua Oy, Patria Vammas Oy sekä Patria Vehicles Oy. 2) Patria Finavitec -ryhmä on ilmoittajien mukaan osa sekä Suomen kansallista puolustusvalmiutta että Euroopan ilmailu-, avaruus-, puolustus- ja tietoliikenneteollisuutta. Liiketoimintaryhmä osallistuu sekä kotimaisten että ulkomaisten asiakkaiden lentokoneiden ja helikoptereiden huoltoon, korjaamiseen ja modifiointiin. Ryhmä toimii myös puolustus- ja avaruuselektroniikan osaamiskeskuksena sekä kehittää ja valmistaa elektroniikka- ja tietoliikennetuotteita (mm. valvonta-, maatuki- ja testielektroniikkajärjestelmiä). Patria Finavitec suunnittelee ja valmistaa lisäksi lentokoneiden ja avaruusalusten rakenteita. Liiketoimintaryhmään kuuluvat mm. tytäryhtiöt Patria Finavicomp Oy sekä Patria Ailon Oy, joka kehittää ja markkinoi langattomia tietoliikenne- ja internet-pohjaisia tuotteita ja palveluja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

EADS:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 144 miljardia markkaa. Patrian liikevaihto vuonna 2000 oli noin 1 250 miljoonaa markkaa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät. Koska hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Yrityskaupan osapuolet katsovat, ettei niillä ole Suomen markkinoilla päällekkäisyyksiä liiketoiminnoissaan. Ilmoittajien mukaan yrityskaupalla ei ole myöskään olennaisia vertikaalisia vaikutuksia.

Helikopterit. Euroopan komission mukaan siviili- ja sotilashelikopteriliiketoiminnat kuuluvat erillisille hyödykemarkkinoille (komission päätös EADS-asiassa; COMP/M.1745). Siviilihelikopterimarkkinat ovat komission mukaan maailmanlaajuiset. Sotilashelikopterimarkkinoiden maantieteellisestä ulottuvuudesta komissio toteaa, että markkinat ovat maailmanlaajuiset lukuun ottamatta maita, joissa on kansallista helikopteriteollisuutta. Näiden maiden osalta markkinat ovat kansalliset. Ilmoittajien mukaan markkinat ovat siten Suomen kannalta maailmanlaajuiset.

EADS valmistaa helikoptereita tytäryhtiönsä Eurocopterin kautta. Patria puolestaan toimii amerikkalaisen Bell Helicopterin valmistamien helikoptereiden jakelijana edustusalueenaan Suomi, Ruotsi ja Baltian maat. Osapuolten mukaan Patria toimii siten alamarkkinoilla suhteessa EADS:ään. Molempien osapuolten helikopterimyynti Suomeen on viime vuosina ollut erittäin vähäistä.

Helikopterikaupan yhteydessä voidaan asiakkaan tarpeista riippuen myydä samalla kertaa myös erilaisia ”palvelupaketteja”. Palvelupakettiin voi sisältyä kattavasti laitteistoja, apuvälineitä ja tukipalveluja (kuten koulutus, rahoitus, huolto, korjaus ja modifikaatiopalvelut), joita helikopterin toiminnallinen käyttö edellyttää sen eliniän aikana. Pakettiin kuuluvat palvelut ovat yleensä osa kokonaismyyntihintaa, joten niiden erillistä arvoa ei voi erottaa helikoptereiden myyntihinnasta. Palveluja voivat helikoptereiden valmistajien lisäksi tarjota näiden auktorisoimat palveluyhtiöt. Lisäksi palveluja voivat tarjota yhtiöt, jotka eivät ole valmistajien auktorisoimia, mutta joilla on eurooppalaisten ilmailuviranomaisten hyväksymä JAR 145 -todistus, joka oikeuttaa ne tekemään tuki- tai huoltotöitä. Palvelupaketeista voidaan siten erottaa erilliset palvelupaketteihin liittyvien tukipalvelujen markkinat, joilla sekä valmistajat että itsenäiset auktorisoidut palveluntarjoajat, kuten Patria, kilpailevat.

Molemmat yrityskaupan osapuolet tarjoavat helikoptereiden palvelupaketteihin liittyviä tukipalveluja. Patrian tarjoamiin tukipalveluihin kuuluvat muun muassa korjauspalvelu ja vaativat komponenttihuollot. EADS tarjoaa tuki- ja huoltopalveluja ainoastaan omille helikoptereilleen ja sillä on Euroopassa useita palvelukeskuksia. Skandinaviassa yhtiö käyttää kahta huoltokeskusta, ASTEC:ia Norjassa ja HeliSupportia Ruotsissa. Koska EADS ei ole viime vuosina myynyt helikoptereita Suomeen, se ei ole juurikaan suorittanut täällä tuki- ja huoltopalveluja. Patria Finavitec menetti äskettäin julkisen tarjouskilpailun yhteydessä Suomen rannikkovartioston Super Puma -helikoptereiden (Eurocopter) palvelusopimuksen ASTEC:ille.

Muut hyödykemarkkinat. Osapuolilla on yrityskaupan kilpailuvaikutusten kannalta huomioitavaa liiketoimintaa lisäksi seuraavilla markkinoilla: 1) Avaruusteollisuus, johon kuuluvat satelliitit, avaruusteollisuuden infrastruktuurit, laukaisujärjestelmät sekä satelliittien alajärjestelmät ja komponentit. Ilmoitusvelvollisten käsityksen mukaan Patrian ja EADS:n avaruustoiminnot eivät kilpaile keskenään. Patria valmistaa alajärjestelmiä hankkeisiin, joiden pääurakoitsijana esimerkiksi EADS saattaa toimia. EADS on myös toimittanut Euroopan avaruusjärjestön (ESA) [ ][2] -projektin puitteissa [ ] avaruusalusten rakenneosia ja niihin liittyviä asiantuntijapalveluja. 2) Tietoliikenneala. EADS ei toimi Suomessa tietoliikennesektorilla, joten tältä osin EADS:n ja Patrian toimintojen välillä ei ole päällekkäisyyksiä Suomessa. 3) Lentokoneteollisuus. Osapuolilla ei ole lentokoneiden osalta kilpailevia liiketoimintoja, vaan vertikaalista yhteistyötä. Osapuolet ovat solmineet useita sopimuksia Patria Finavitecin osallistumisesta Airbusin A 380 -lentokoneen kehittämiseen sekä rakenteellisten komponenttien toimittamisesta muihin Airbus-tyyppeihin. 4) Puolustuselektroniikka. Osapuolet katsovat, ettei niillä ole kilpailevia toimintoja puolustuselektroniikan sektorilla Suomessa. Suomen merivoimat on äskettäin valinnut käynnissä olevan Laivue 2000 -projektin laivoihin EADS:n toimittaman taistelunhallintasysteemin. Patria ei osallistunut kyseiseen hankintaprosessiin. Patrian toimittamat järjestelmät ovat ilmoittajien mukaan kansallisia, eivätkä sellaisenaan ulkomaisten toimittajien välittömästi korvattavissa. Patrialla ja EADS:llä on kuitenkin päällekkäistä [ ] ja [ ] liittyvää tietoutta ja kapasiteettia. Tosin Patria ei yksin kykene tällaisia järjestelmiä toimittamaan, vaan ainoastaan yhdessä ulkomaisen yhteistyökumppanin kanssa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. EADS:llä ja Patrialla ei ole Suomessa olennaisia päällekkäisyyksiä liiketoiminnoissaan, eivätkä kaupan vertikaaliset vaikutukset ole omiaan aiheuttamaan merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Markkinaosapuolten Kilpailuvirastolle toimittamat lausunnot

Osassa Kilpailuvirastolle toimitetuista lausunnoista on esitetty, että EADS:n tulo Patrian osakkaaksi saattaa vaikuttaa haitallisella tavalla Suomen ilmailu- ja puolustusteollisuusalojen hankintamenettelyihin. EADS:n kilpailijoiden mukaan on mahdollista, että EADS saa Suomessa Patria-omistuksensa kautta perusteetonta kilpailuetua muihin valmistajiin nähden. Lausunnoissa toivottiin, että tarjouskilpailut Suomessa säilyvät yrityskaupan jälkeenkin avoimina ja tasapuolisina kaikille ilmailu- ja puolustusteollisuushyödykkeiden valmistajille.

Myös yhteispohjoismainen kuljetushelikopterihanke otettiin lausunnoissa esille. EADS-konserniin kuuluva Eurocopter on tehnyt Pohjoismaille tarjouksen omasta NH-90 -helikopteristaan. Kilpailijat katsoivat Eurocopterin saavan ainakin Suomen osalta etulyöntiaseman tarjouskilpailussa yrityskaupan seurauksena. Kilpailijoiden mukaan EADS:n Patria-omistus vaikuttaa helikopterihankintaan myös siitä syystä, että Patria todennäköisesti saa Suomen osalta tehtäväkseen miehistönkuljetushelikoptereiden kokoonpanourakan.

Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että Patria on solminut EADS:n kilpailijoiden kanssa useita yhteistyösopimuksia, joiden perusteella Patria on saanut haltuunsa luottamuksellista tuote- ja kaupallista tietoa yhteistyökumppaneistaan. Kilpailijoiden mukaan luottamuksellinen tieto saattaa yrityskaupan seurauksena kantautua Patrian kautta myös EADS:lle. Tähän liittyen lausunnoissa todettiin lisäksi, että Patria osallistuu neuvonantajana pohjoismaisen kuljetushelikopterihankkeen valintaprosessiin. Patrialla on näin ollen luottamuksellista tietoa myös Eurocopterin kanssa kilpailevien helikopterivalmistajien tarjouksista.

Kilpailuvirasto toteaa, että lausunnoissa mainitut seikat saattavat vaikuttaa kilpailutilanteeseen joissakin suomalaisissa ilmailu- ja puolustusalan hankintamenettelyissä. Yrityskaupan kilpailuvaikutuksia arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että ilmailu- ja puolustusteollisuustuotteiden markkinat ovat suurimmaksi osaksi Suomea laajemmat. Kuten edellä on mainittu, komissio on todennut sotilashelikopterimarkkinoiden olevan maailmanlaajuiset niiden maiden osalta, joissa ei ole kansallista helikopteriteollisuutta. Näihin maihin lukeutuu myös Suomi. Lisäksi Suomi on vain yksi neljästä hankkijasta pohjoismaisessa helikopterihankkeessa, eikä EADS:n ja Patrian omistusjärjestelyillä voida katsoa olevan ratkaisevaa vaikutusta yhteistä hankintapäätöstä tehtäessä. Kilpailuviraston arvion mukaan Patrian tai EADS:n markkinavoima ei yrityskaupan seurauksena kasva siten, että kyse olisi sellaisen määräävän markkina-aseman syntymisestä tai vahvistumisesta, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla. Kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten nojalla Kilpailuvirasto ei myöskään voi ottaa kantaa Patrian tiedossa olevien kolmansien osapuolten liikesalaisuuksien suojaamiseen.

Liitännäisrajoitukset

Osapuolet esittävät yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi osakassopimuksen sisältämää kilpailukieltoa, jonka mukaan kauppa- ja teollisuusministeriö ja EADS sitoutuvat siihen, etteivät ne [ ] suoraan tai epäsuorasti sijoita, osallistu tai toimeenpane [ ] toimintaa, joka kilpailee Patrian nykyisen liiketoiminnan kanssa. Osakassopimuksen mukaan edellä mainittu ei kuitenkaan millään tavalla estä EADS:ää hankkimasta epäsuorasti määräysvaltaa mistä tahansa yrityksestä, joka osallistuu kilpailevaan toimintaan, jos EADS [ ] kuluessa sellaisen yrityskaupan loppuun saattamisesta a) tarjoaa Patrialle kohtuullisin ehdoin liiketoimintajärjestelyjä mahdollistaakseen [ ] tai b) [ ]. Jos EADS harkitsee hankkivansa suoraan määräysvallan yrityksessä, joka harjoittaa kilpailevaa liiketoimintaa, EADS:n on tarjottava Patrialle mahdollisuus [ ] samoin ehdoin kuin EADS. Jos Patria kuitenkin kieltäytyy tekemästä [ ], EADS:llä on oikeus saattaa asianomainen yrityskauppa loppuun ilman mitään tähän sisältyviä rajoituksia. Tällöin EADS:n on kuitenkin toimittava yllä mainittujen kohtien a) ja b) mukaisesti [ ] yrityskaupan loppuun saattamisesta. Kilpailukielto ei estä [ ] tai [ ] jatkamasta nykyisiä toimintojaan tai osallistumasta [ ], joita on pidettävä tarpeellisina Suomen valtion puolustuksen kannalta.

Ilmoittajien mukaan yhteisyrityksen perustajiin kohdistuvan kilpailukiellon tarkoituksena on suojata yhteisyritykseen tehtyjä sijoituksia ja varmistaa yhteisyrityksen toimintaedellytykset jatkossa. Kilpailukielto liittyy ilmoittajien mukaan välittömästi yrityskauppaan ja yhteisen määräysvallan syntymiseen ja on yhteisyritykseen tehdyn sijoituksen suojaamisen kannalta välttämätön. Perustajien ja yhteisyrityksen täytyy ilmoittajien mukaan voida luottaa siihen, etteivät perustajat vahingoita yhteisyrityksen arvoa. Kilpailukiellon tarkoituksena on myös tukea yhteisyrityksen itsenäisyyttä sen liiketoiminta-alueilla. Kilpailukielto kohdistuu ainoastaan yhteisyrityksen kaupantekohetkellä harjoittamaan liiketoimintaan. Kilpailukiellon pituutta voidaan ilmoittajien mukaan pitää kohtuullisena, koska kielto päättyy silloin kun [ ].

Kilpailuviraston arvion mukaan yhteisyrityksen osakkaiden ja Patrian välistä kilpailukieltoa voidaan pitää yrityskaupan toteuttamisen kannalta välttämättömänä. Kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena siltä osin kuin se koskee niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Kilpailukielto on Kilpailuviraston arvion mukaan myös ajallisen kestonsa osalta kohtuullinen.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa European Aeronautic, Defence and Space Company N.V. ja Suomen valtio hankkivat yhteisen määräysvallan Patria Industries Oyj:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksena.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Komission päätös 11.5.2000 (COMP/M.1745 – EADS).

[2] Hakasulkein merkityistä kohdista tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.