Elisa Oyj / PPO-Yhtiöt Oy, Kymen Puhelin Oy ja Telekarelia Oy

Päivämäärä

11.2.2013

Diaarinumero

261/14.00.10/2012

Osapuolet

Elisa Oyj / PPO-Yhtiöt Oy, Kymen Puhelin Oy ja Telekarelia Oy

Tiivistelmä

Kilpailuvirastolle on 21.12.2012 ilmoitettu järjestely, jossa Elisa Oyj hankkii määräysvallan PPO-Yhtiöt Oy:ssä, Kymen Puhelin Oy:ssä ja Telekarelia Oy:ssä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 18.1.2013 ilmoittanut yrityskaupan ilmoittajalle, että 21.12.2012 tehty yrityskauppailmoitus on ollut epätäydellinen. Ilmoittaja on toimittanut puuttuvat tiedot 9.1.2013. Yrityskauppailmoituksen katsotaan siten tulleen vireille 9.1.2013, josta hetkestä myös kilpailulain 26 §:n mukaiset määräajat alkavat kulua.

Tässä päätöksessä esitetyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston kannanotot ovat alustavia, eivätkä ne myöskään muodosta tyhjentävää luetteloa mahdollisista kilpailuongelmista. Tässä päätöksessä ei ole tarvetta ottaa lopullista kantaa relevanttien hyödykemarkkinoiden tai maantieteellisten markkinoiden määrittelyyn.

Alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia useilla markkinoilla. Tästä syystä on tarpeen selvittää täsmällisemmin relevanttien markkinoiden määrittelyä ja yrityskaupan kilpailuvaikutuksia näillä markkinoilla. Asiassa on aiheellista tutkia yrityskaupan kilpailuvaikutuksia yksityiskohtaisesti jatkoselvityksessä.

Kilpailuvirasto ryhtyy asiassa jatkoselvitykseen, jossa tutkitaan, estääkö käsiteltävänä oleva yrityskauppa kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä.