Pohjola Capital Partners Oy / Niska & Nyyssönen Oy

Päivämäärä

19.3.2010

Diaarinumero

280/14.00.10/2010

Osapuolet

Pohjola Capital Partners Oy / Niska & Nyyssönen Oy

Pohjola Capital Partners Oy on ilmoittanut 17.3.2010 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Niska & Nyyssönen Oy:n.

Pohjola Capital Partners Oy on suomalainen pääomasijoitusyhtiö. Niska & Nyyssönen Oy on suomalainen maanrakennusyhtiö, joka on erikoistunut maa- ja ympäristörakentamiseen sekä rakennushankkeiden projektitoimintaan.

Yrityskaupan osapuolilla ei ilmoittajan mukaan ole päällekkäistä liiketoimintaa Suomessa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Pohjola Capital Partners Oy hankkii Niska & Nyyssönen Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.