Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.4.2004

Diaarinumero

289/81/2004

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Lappeenrannan Lääkäriasema Oy

Suomen Terveystalo Oyj (Terveystalo) on 19.3.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii MRI-Yhtiöt Oy:n kautta määräysvallan Lappeenrannan Lääkäriasema Oy:ssä. Kun Lappeenrannan Lääkäriasema Oy:n noin 2,3 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta Suomessa terveydenhuoltopalveluita yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä.

Kilpailuvirastolle on ilmoitettu 18.3.2004 järjestely, jossa Terveystalo hankkii määräysvallan Ypäjän Yrtti Oy:ssä ja Erikvallan Magneetti Oy:ssä. Samalla Terveystalo saa määräysvallan myös MRI-Yhtiöt Oy:ssä. MRI-Yhtiöt Oy on holdingyhtiö, joka on hankkinut 3.3.2004 määräysvallan Lappeenrannan Lääkäriasema Oy:ssä. Terveystalo ei ole harjoittanut terveydenhuoltotoimintaa Lappeenrannassa ennen nyt ilmoitettua järjestelyä, mutta 18.3.2004 ilmoitetun järjestelyn yhteydessä Terveystalo saa määräysvallan myös Lappeenrannassa sijaitsevassa magneettikuvaustoimintaa harjoittavassa Saimaan Magneetti Oy:ssä.

Lappeenrannan Lääkäriasema Oy:n liikevaihdosta noin 32 % kertyy lääkäriasematoiminnasta, noin 18 % sairaala- ja leikkaustoiminnasta, noin 20 % mainittuihin toimintoihin liittyvästä laboratoriotoiminnasta ja noin 19 % röntgen- ja ultrakuvauksista. Kohdeyrityksen maantieteellinen markkina-alue on Lappeenranta, Imatra, Taipalsaari, Lemi, Savitaipale, Luumäki, Ruokolahti, Joutseno, Nuijamaa ja Ylämaa. Satunnaisia asiakkaita tulee lisäksi Mikkelistä, Savonlinnasta ja Venäjältä. Ilmoittaja arvioi kohteen markkinaosuudeksi edellä mainitulla markkina-alueellaan ja toimialallaan noin 75 % yksityisen sektorin tarjoamista palveluista.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii MRI-Yhtiöt Oy:n kautta määräysvallan Lappeenrannan Lääkäriasema Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.