Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

8.2.2006

Diaarinumero

29/81/2006

Osapuolet

DSG International plc / Adiumentum Oy

Asian vireilletulo

DSG International plc (”DSG”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 27.1.2006 kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Adiumentum Oy:ssä (”Adiumentum”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

DSG, joka on osa Dixons Group plc:tä, markkinoi ja myy vähittäismarkkinoilla kodinkoneita, viihde-elektroniikkaa, tietokoneita, kuvauslaitteita, matkapuhelimia ja näihin liittyvä rahoitus- ja jälkipalveluita. DSG toimii kodintekniikan vähittäismyynnin markkinoilla pääasiallisesti Euroopassa (Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Kreikka, Pohjoismaat, Ranska, Tsekin tasavalta ja Unkari), jossa sillä on yli 1400 myymälää. Pohjoismaissa DSG harjoittaa liiketoimintaa Elkjøp-ketjun kautta, johon kuuluvat El-Giganten ja Gigantti-myymälät Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. DSG:n Elkjøp AS:n kautta omistamalla suomalaisella tytäryhtiöllä, Gigantti Oy:llä (”Gigantti”) on Suomessa 19 myymälää. DSG on listattu Lontoon arvopaperipörssissä.

Adiumentum, joka on Adiumentum-konsernin emoyhtiö, on kodintekniikan ja vapaa-ajan tarvikkeisiin erikoistunut suomalainen yhtiö, joka toimii kodintekniikan vähittäismyynnissä kokonaan omistamansa tytäryhtiön Markan talo Oy:n (”Markan talo”) kautta. Markan talolla on Suomessa 21 myymälää.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

DSG:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi laaditun tilikauden aikana noin 10 miljardia euroa, josta noin 163 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Adiumentum-konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 99 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskauppa liittyy kodintekniikan vähittäiskaupan markkinoihin, joilla markkinoidaan ja myydään kodinkoneita ja pienkoneita sekä näiden oheistuotteita, viihde-elektroniikan tuotteita, kodin tietoteknisiä laitteita, matkapuhelimia ja kuvauslaitteita sekä näiden oheistuotteita. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kodintekniikan vähittäiskaupan markkinat ovat Suomen laajuiset.

Ilmoittajan arvion mukaan kodintekniikan vähittäiskaupan markkinoiden koko Suomessa oli vuonna 2004 noin 1400 miljoonaa euroa. Ilmoittajan arvion mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli vuonna 2004 kodintekniikan vähittäiskaupan kokonaismarkkinoilla [15–25][1] %. Tuotesegmenteittäin jaoteltuna osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet olivat ilmoittajan arvion mukaan seuraavat: isot kodinkoneet (mm. jääkaapit, pakastimet, astianpesukoneet) [15–25] %, pienet kodinkoneet (mm. pölynimurit, kahvinkeittimet, leivänpaahtimet) [5–15] %, viihde-elektroniikka [15–25] %, tietotekniikkalaitteet (mm. tietokoneet, tulostimet) [25–35] %, matkapuhelimet [5–15] % ja kuvauslaitteet (mm. digitaalikamerat, videokamerat) [5–15] %. Gigantin ja Markan talon lisäksi markkinoilla toimivat mm. Expert-, Tekniset-, Musta Pörssi- ja On Off-ketjut.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa DSG International plc hankkii määräysvallan Adiumentum Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.