Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.4.2005

Diaarinumero

296/81/2005

Osapuolet

Helsingin Osuuskauppa Elanto / Uudenmaan ABC Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 18.4.2005 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Helsingin Osuuskauppa Elanto (”HOK-Elanto”) hankkii määräysvallan Uudenmaan ABC Oy:ssä (”Uudenmaan ABC”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja sen omistuksessa on noin 130 vähittäiskaupan yksikköä, 120 ravintolaa, kuusi ABC-automaattiasemaa, kaksi Sokos-tavarataloa, Emotion-kosmetiikkamyymälä, Backas Puutarhakeskus ja seitsemän hautaustoimistoa. HOK-Elanto muodostui Osuusliike Elannon ja Helsingin Osuuskauppa HOK:n fuusion seurauksena ja aloitti toimintansa 1.1.2004.

ABC-liikennemyymälä on S-ryhmän palvelukonsepti, joka tarjoaa polttonestepalveluiden lisäksi ravintola- ja marketpalveluja. Vuonna 2004 liiketoimintansa aloittaneella Uudenmaan ABC:llä on tällä hetkellä automaattiasema Espoon Nihtisillassa, jonka lisäksi yritys harjoittaa liikennemyymäläkauppaa Järvenpäässä ja Helsingin Tuomarinkylässä sijaitsevissa myymälärakennuksissa. ABC Tuomarinkylä ja ABC Järvenpää käsittävät molemmat ABC-marketin ja ABC-ravintolan (ABC-Burger ja RossoExpress).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

HOK-Elanto-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 1 miljardia euroa ja Uudenmaan ABC:n viimeisen tilikauden liikevaihto noin 2,4 miljoonaa euroa. Osapuolten liikevaihdot kertyivät kokonaisuudessaan Suomesta. Kaupan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n mukaisesti HOK-Elannon aiemmat hankinnat SOK:lta. Koska tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa polttonesteiden vähittäiskaupan, päivittäistavaroiden vähittäiskaupan, käyttötavaroiden vähittäiskaupan ja ravintolaliiketoiminnan markkinoilla. HOK-Elannolla on kuusi polttonesteiden jakeluun keskittynyttä automaattiasemaa ja Uudenmaan ABC:llä kaksi liikennemyymälää sekä yksi automaattiasema. Kaikki mainitut jakelupisteet toimivat ABC-ketjun tunnuksilla. ABC-liikennemyymälöissä myydään vähäisessä määrin käyttötavaroita. HOK-Elanto ja Uudenmaan ABC harjoittavat päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa erityyppisissä ketjumyymälöissään. ABC-liikenneasemien yhteydessä toimii omilla tai S-ryhmän yhteisillä liikeideoilla toimivia kahvila- ja ravintolayksiköitä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yritysjärjestelyn seurauksena tapahtuva markkinamuutos on vähäinen. ABC-liikennemyymälöiden keskeisiä kilpailijoita ovat muun muassa Neste/K-pikkolo -asemat sekä Shell, Esso ja Teboil -asemat. ABC-ketjun valtakunnallinen markkinaosuus bensiinin myynnissä on noin [10‑15 %][1]. HOK-Elannon ja Uudenmaan ABC:n yhteenlaskettu markkinaosuus polttonesteiden vähittäiskaupan markkinoilla yhtiöiden toimialueella pääkaupunkiseudulla ja sen lähikunnissa on ilmoittajan mukaan [0–5 %]. Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoiden osalta Uudenmaan ABC:n markkinaosuus on marginaalinen.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Helsingin Osuuskauppa Elanto hankkii määräysvallan Uudenmaan ABC Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.