Tieto Oyj / Tieto Broadcasting IT Oy

Päivämäärä

14.4.2010

Diaarinumero

302/14.00.10/2010

Osapuolet

Tieto Oyj / Tieto Broadcasting IT Oy

Tieto Oyj on 30.3.2010 ilmoittanut Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa Tieto Broadcasting IT Oy siirtyy Tieto Oyj:n ja Yleisradio Oy:n yhteisestä määräysvallasta Tieto Oyj:n yksinomaiseen määräysvaltaan.

Tieto Oyj on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja. Tieto Broadcasting IT Oy tarjoaa tietotekniikkapalveluja pääasiassa Yleisradio Oy:lle.

Ilmoittajan mukaan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa Suomessa yleisillä IT-palvelumarkkinoilla tai kapeammin jaoteltuna mediatoimialan IT-palvelumarkkinoilla. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tieto Oyj hankkii Tieto Broadcasting IT Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.