Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.4.2002

Diaarinumero

307/81/2002

Osapuolet

Kultajousi Oy / Keisun Koru Oy

Asian vireilletulo

Kultajousi Oy on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 26.3.2002 Keisun Koru Oy:n kanssa 19.3.2002 tehdyn yrityskaupan.

Kultajousi -yritysryhmän viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin [ ][1] euroa. Keisun Koru Oy:n viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin [ ] miljoonaa euroa. Ilmoitusvelvollisuus syntyy, kun hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään hankkijan samalla toimialalla tekemät yrityskaupat kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti.

Ratkaisu ja sen perustelut

Kultasepän teosten ja kellojen vähittäiskaupan markkinoiden arvo Suomessa vuonna 2000 oli Tilastokeskuksen mukaan noin 200 miljoonaa euroa. Ilmoittaja arvioi Kultajousi -konsernin markkinaosuudeksi valtakunnallisesti noin [ 10–20 ] %. Keisun Koru Oy:lla on neljä myymälää ja noin 29 % markkinaosuus Oulussa. Hankkija ei ennen yrityskauppaa ole toiminut Oulun seudulla. Keskittymän markkina-asema on vähäinen. Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.