Capman Buyout IX Fund A L.P. / Eastway Sound and Lighting Oy

Päivämäärä

21.1.2011

Diaarinumero

32/14.00.10/2011

Osapuolet

Capman Buyout IX Fund A L.P. / Eastway Sound and Lighting Oy

Asian vireilletulo

CapMan Buyout IX Fund A L.P. (”CMBO”) on 11.1.2011 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Eastway Sound and Lighting Oy:ssä (”Eastway”).

CMBO on CapMan Oyj:n (”CapMan”) tytäryhtiön CapMan Buyout IX GP Ltd:n hallinnoima pääomarahasto. CapMan on vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitaja ja sen pääliiketoiminta on pääomarahastojen hallinnointi. Eastwayn toimialana on yleisö- ja yritystapahtuminen toteuttaminen. Eastway on myös yksityinen konserttijärjestäjä sekä teatteri- ja musikaalituottaja. Eastway-konserniin kuuluu tapahtumalippuja myyvä Menolippu Oy, ohjelmatoimistot Dex-Viihde Oy ja Melodia Oy sekä levy-yhtiö AllStar Music Finland Oy.

CapManilla tai sen yritysryhmään kuuluvilla yhtiöillä ei ole ilmoittajan mukaan aikaisempia sijoituksia Eastwayn liiketoiminta-alueilla Suomessa. Vuonna 2010 Eastwayn markkinaosuus audiovisuaalisten laitteistojen vuokrauksen markkinoilla oli [10–20][1] %, muilla markkinoilla osuudet olivat alle 10 %. Yrityskauppa ei Kilpailuviraston arvion mukaan kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan Buyout IX Fund A L.P. hankkii määräysvallan Eastway Sound and Lighting Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-tään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.