Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.3.2007

Diaarinumero

33/81/2007

Osapuolet

DNA Finland Oy / KPY Palvelut Oy:n, Lännen Puhelin Oy:n, Oulun Puhelin Oyj:n, Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n ja Satakunnan Puhelin Oy:n liiketoiminnat

Asian vireilletulo

DNA Finland Oy (”DNA Finland”) on 23.2.2007 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa KPY Palvelut Oy:n (”KPY Palvelut”), Lännen Puhelin Oy:n (”Lännen Puhelin”), Oulun Puhelin Oyj:n (”Oulun Puhelin”), Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n (”Päijät-Hämeen Puhelin) ja Satakunnan Puhelin Oy:n (”Satakunnan Puhelin) liiketoiminnat yhdistetään Finnet-konserniin.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Finnet-konserniin kuuluva DNA Finland tarjoaa asiakkailleen valtakunnallisia matkaviestinpalveluita. Asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt. Tuoteryhmiä ovat perinteiset matkaviestinpalvelut, tiedonsiirto (WAP, GPRS, Corporate Access) sekä teksti- ja multimediaviestit. Lisäksi DNA Finland tarjoaa Prepaid-liittymiä, langattomia laajakaistapalveluita (DNA Matkanetti 384 -palvelu[1]) sekä ulkomaanpuheluiden roaming- ja international carrier -palveluita. Finnet-konserniin kuuluvat lisäksi muun muassa Finnet Logistiikka (verkkolaitteiden hankinta), Finnet Carrier (siirtokapasiteettipalvelut) ja Suomen 3KTV (kaapelitelevisio- ja ISP-palvelut).

KPY Palvelut tarjoaa kiinteän puhelin- ja kaapeliverkon telepalveluita operaattoreille, kotitalouksille, yhteisöille ja yrityksille Kuopion talousalueella. KPY Palveluiden tarjonta kattaa lankapuhelin-, laajakaista-, matkapuhelin- ja kaapelitelevisioliittymät, ja kaapelitelevisio- ja Internet-pohjaiset sisältöpalvelut sekä yrityksille tarjottavat tietoliikenne- ja operaattoripalvelut.

Lännen Puhelimen liiketoiminta keskittyy teleliiketoiminnan harjoittamiseen 24 kunnan alueella Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Aurajoen Puhelin on Lännen Puhelimen markkinointinimi Turun seudulla. Lännen Puhelin tarjoaa kiinteänverkonpalveluita, matkaviestinverkkopalveluita, Internet- ja kaapelitelevisiopalveluita. Lisäksi Lännen Puhelin toimii DNA Finlandin matkaviestinpalveluiden myyntiedustajana Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Oulun Puhelin tuottaa ja tarjoaa kiinteitä-, mobiili- ja kaapelitelevisioverkkoja hyödyntäviä viestintäpalveluja ja niihin läheisesti liittyviä palveluja yksityisille ja yrityksille Pohjois-Suomen alueella. Oulun Puhelin tarjoaa myös langattomia laajakaistayhteyksiä (WiMAX). Oulun Puhelin toimi DNA -mobiilipalvelujen jälleenmyyjänä 15.12.2005 saakka, jonka jälkeen siirryttiin edustajasopimukseen.

Päijät-Hämeen Puhelin tuottaa ja tarjoaa asiakkaille kiinteitä-, mobiili- ja kaapelitelevisioverkkoja hyödyntäviä viestintäpalveluja ja niihin läheisesti liittyviä palveluja yksityisille ja yrityksille Lahden talousalueella. Päijät-Hämeen Puhelin on laajentanut toimintaansa perinteisen toimialueensa ulkopuolelle. Päijät-Hämeen Puhelin tarjoaa omien verkkojensa kautta palveluita myös Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Päijät-Hämeen Puhelin on myynyt alueellaan DNA Finlandin liittymiä.

Satakunnan Puhelin tarjoaa kiinteän puhelin- ja kaapeliverkon telepalveluita operaattoreille, kotitalouksille, yhteisöille ja yrityksille Porin, Kankaanpään ja Huittisten talousalueilla. Satakunnan Puhelin toimii DNA Finlandin matkaviestinpalveluiden myyntiedustajana Satakunnan talousalueella.

Käytännössä yritysjärjestelyssä niin kutsuttu Finnet-ryhmä, johon on kuulunut muun muassa 33 paikallista teleoperaattoriyhtiötä, jakautuu kahteen eri ryhmittymään. Oman ryhmittymän muodostavat nyt arvioitavana olevaan järjestelyyn kuuluvat viisi paikallisyhtiötä ja toisen ryhmittymän muodostavat järjestelyn ulkopuoliset paikallisyhtiöt.[2] Ilmoittajan mukaan yhdistymisen ulkopuolelle jäävät Finnet-ryhmän yhtiöt kilpailevat jatkossa yhdistymisessä muodostuvaa keskittymää vastaan.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Finnet-konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli noin 362,8 miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. KPY Palvelut Oy:n oikaistu liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 35,1 miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Lännen Puhelin Oy:n liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 46,9 miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Oulun Puhelin Oyj:n oikaistu liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 52,1 miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 64,3 miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Satakunnan Puhelin Oy:n liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 28 miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit markkinat ovat i) matkaviestinpalveluiden valtakunnalliset vähittäismarkkinat ja ii) matkaviestinliittymien ja telepäätelaitteiden myynnin markkinat. Lisäksi ilmoittaja on toimittanut tiedot fyysisten laitteiden[3] ja transmissioyhteyksien[4] alueellisista markkinoista, jotka ovat vertikaalisessa suhteessa matkaviestinpalveluihin ja matkaviestinverkkopalvelumarkkinoihin.

Matkaviestinpalveluiden valtakunnalliset vähittäismarkkinat sekä matkaviestinliittymien ja telepäätelaitteiden myynnin markkinat

Ilmoittajan mukaan matkaviestinpalveluiden valtakunnallisten markkinoiden liikevaihto oli noin 2,26 miljardia euroa ja liikevaihdon perusteella laskettuna DNA Finlandin markkinaosuus oli noin [10–15][5] %. Alueellisista yhtiöistä Lännen Puhelin tarjoaa DNA Finlandin matkapuhelinliittymien kanssa kilpailevia, omia City-liittymiä. Satakunnan Puhelin on aiemmin tarjonnut vastaavia liittymiä, mutta lopettanut niiden tarjoamisen vuoden 2006 alusta lähtien. Liittymien määrällä laskettuna Lännen Puhelimen, Satakunnan Puhelimen ja DNA Finlandin yhteenlaskettu markkinaosuus on noin 17 %.

Matkaviestinliittymien ja -laitteiden myynnin markkinoiden suuruus oli vuonna 2006 noin 204 miljoonaa euroa, josta DNA Finlandin osuus oli noin [10–15] %.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskaupan kannalta relevanteilla markkinoilla toimii nyt syntyvää keskittymää suurempina valtakunnallisina kilpailijoina Te-liaSonera Oyj sekä Elisa Oyj.

Yrityskaupalla voidaan nähdä olevan positiivisia vaikutuksia alan kilpailuun. Useissa Kilpailuvirastolle toimitetuissa lausunnoissa katsotaan, että järjestely vahvistaa keskittymän toimintaresursseja ja on näin omiaan parantamaan keskittymän kilpailukykyä muun muassa matkaviestinmarkkinoilla. Tällä hetkellä keskittymän yhteenlaskettu markkinaosuus matkaviestinpalveluiden vähittäismarkkinoilla on vain noin 17 %, kun sen kilpailijoilla Elisalla ja Soneralla on noin 34 ja 45 %:n markkinaosuudet.

Matkaviestinpalveluiden ylläpitämiseen tarvittavat transmissioyhteydet ja fyysiset laitteet

Järjestelyn kohteena olevat paikalliset puhelinyhtiöt ovat transmissio- ja laitepaikkojen alueellisilla markkinoilla markkinajohtajia. Ilmoittajan mukaan transmissiopalveluissa niiden markkinaosuudet ovat alueittain 60–69 %:n ja laitepaikoissa 37–65 %:n välillä. Tukiasemalaitepaikoista DNA Finlandin valtakunnallinen markkinaosuus oli [alle 5] % vuonna 2006.

Eräissä Kilpailuvirastolle saapuneissa lausunnoissa on tuotu esille, että keskittymällä on jo ennen järjestelyä määräävä markkina-asema paikallistason kiinteiden yhteyksien markkinoilla, matkaviestinverkkojen ylläpitämiseen tarvittavien transmissioyhteyksien paikallisilla markkinoilla sekä matkaviestinpalveluiden ylläpitämiseksi tarvittavien fyysisten laitteiden paikallisilla markkinoilla. Lausunnonantajien mukaan tämä määräävä markkina-asema vahvistuu, kun järjestelyn myötä keskittymän neuvotteluvoima ja kannusteet verkon osien vuokraamisessa muuttuvat. Keskittymällä on siten mahdollisuus vaikuttaa kilpailijoiden kustannustasoon. Lisäksi lausunnonantajat katsovat, etteivät yhtiöille asetetut viestinmarkkinalainsäädäntöön perustuvat huomattavan markkinavoiman (HMV) velvollisuudet riitä ratkaisemaan mahdollisia kilpailuongelmia. Lausunnonantajien mukaan transmissioyhteyksien ja fyysisten laitteiden merkitys kasvaa, kun matkaviestinoperaattorit laajentavat 3G-verkkojaan.

Ilmoittaja on myös itse todennut, että kaupan kohteena olevilla liiketoiminnoilla saattaa olla määräävä markkina-asema esimerkiksi transmissioyhteyksissä, mikä merkitsee sitä, etteivät kohdeyhtiöt voi harjoittaa syrjivää hinnoittelua tai muutoinkaan poissulkevia menettelytapoja. Lisäksi ilmoittaja toteaa, ettei keskittymällä ole kannustinta nostaa esimerkiksi kilpailijoille tarjottujen transmissioyhteyksien hintoja, sillä hintojen korotus johtaisi siihen, että kilpailija siirtyisi toisen toimijan tarjoamiin yhteyksiin tai rakentaisi omat yhteydet. Keskittymälle on tärkeää säilyttää mahdollisimman pitkään olemassa olevat asiakkaansa, koska televerkkoliiketoiminnan kannattavuus perustuu verkon käytön volyymiin.

Transmissioyhteyksien markkinat kuuluvat joka tapauksessa Viestintäviraston valvoman ennakkosääntelyn piiriin. Viestintävirasto on 30.9.2004 antanut kaikkia järjestelyssä mukana olevia paikallisyhtiöitä koskevat huomattavan markkinavoiman päätökset koskien paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkutarjontaa. Päätöksessä asetetut velvollisuudet koskevat myös tukiasemien välisiä transmissioyhteyksiä. Velvollisuuksiin kuuluu tarjota yhteyksiä ja hinnoitella yhteyksistä perityt korvaukset siten, että korvaus on syrjimätön sekä muutoinkin noudattaa syrjimättömiä ehtoja.

Viestintäviraston on viestintämarkkinalain (393/2003) nojalla säännöllisin väliajoin määriteltävä ja analysoitava merkitykselliset viestintämarkkinat. Viestintäviraston on muutettava huomattavaa markkinavoimaa koskevia päätöksiä, jos markkina-analyysin perusteella markkinoiden kilpailutilanteessa havaitaan tapahtuneen merkityksellisiä muutoksia. Viestintäviraston antamien tietojen perusteella paikallistason kiinteiden yhteyksien markkina-analyysin Viestintävirasto tekee aikaisintaan vuoden 2008 aikana. Toisin sanoen voidaan todeta, että nykyiset velvoitteet ovat voimassa ainakin vuoden 2008 alkupuolelle saakka.

Fyysiset laitteet sen sijaan eivät ole tällä hetkellä lainkaan erityissääntelyn piirissä. Fyysisten laitteiden vuokraustoiminta on pohjautunut puhtaasti kaupallisiin ehtoihin.

Virasto selvitti, vahvistuuko osapuolten jo ennestään vahva asema markkinoilla keskittymän seurauksena. Tässä yhteydessä selvitettiin muun muassa keskittymän kilpailijoiltaan perimiä korvauksia fyysisistä laitteista ja transmissioyhteyksistä.

Kaupan osapuolten toiminnassa ei ole horisontaalista päällekkäisyyttä puheena olevilla markkinoilla, vaan niiden suhde on puhtaasti vertikaalinen. Osapuolten asema ei järjestelyn seurauksena vahvistu tältä osin kuin korkeintaan marginaalisesti. Kun otetaan lisäksi huomioon DNA Finlandin asema matkaviestinpalvelujen markkinoilla ja siihen liittyen edellä mainitut positiiviset vaikutukset sekä transmissioyhteyksistä ja fyysistä laitteista perittyjen kustannusten osuus liiketoiminnan kokonaiskustannuksista, ei järjestelyyn ole kaupan kokonaisvaikutukset huomioon ottaen perusteltua puuttua yrityskauppavalvonnan keinoin. Perittyjä korvauksia ja muita menettelyjä arvioidaan tarvittaessa jälkikäteen kilpailulainsäädännössä asetetun määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon perusteella.

Suomen 3KTV Oy:n, Finnet Carrier Oy:n ja Finnet Logistiikka Oy:n tarjoamat palvelut

Kilpailuvirasto on kaupan yhteydessä selvittänyt kilpailuolosuhteita myös Finnet Oy:n tytäryhtiöiden Suomen 3KTV:n, Finnet Carrierin ja Finnet Logistiikan tarjoamien palveluiden osalta. Kyseessä olevat Finnet Oy:n tytäryhtiöt ovat tarjonneet palveluitaan kaikille Finnet-ryhmän paikallisyhtiöille. Eräissä lausunnoissa on esitetty, että järjestelyn ulkopuolisten Finnet-yhtiöiden, jotka ovat Suomen 3KTV:n, Finnet Carrierin ja/tai Finnet Logistiikan toimittamien tuotteiden ja palveluiden varassa, liiketoiminta saattaa vaarantua, kun tuotteet ja palvelut siirtyvät kilpailevaan konserniin.

Ilmoittaja on todennut, että kaikkia edellä mainittujen yhtiöiden tarjoamia palveluja tarjotaan yritysjärjestelyn jälkeenkin järjestelyn ulkopuolisille yhtiöille. Finnet-liiton jäsenyritysten tasapuolinen kohtelu suhteessa järjestelyn osapuoliin on ilmoittajan mukaan turvattu […]. Lisäksi ilmoittajan mukaan nykyiset asiakkaat voivat hankkia Finnet Oy:n tytäryhtiöiden tarjoamat palvelut joltakin toiselta yhtiöltä. Toisaalta paikallisten Finnet-yhtiöiden ja edellä mainittujen Finnet Oy:n tytäryhtiöiden väliset sopimukset ovat sitoneet paikalliset yhtiöt pitkäaikaiseen liikesuhteeseen. Ilmoittajan mukaan ulkopuoliset yhtiöt voivat sopimuksellisesti irtautua yhteistyöstä, […]. Ulkopuolisille yhtiöille voi siten olla taloudellisesti kannattamatonta vaihtaa palveluntarjoajaa, kun ne joutuvat samalla maksamaan vanhalle palveluntarjoajalle […].

Mikäli järjestelyn ulkopuoliset Finnet-yhtiöt eivät voi hankkia edellä mainittujen yhtiöiden tarjoamia palveluja toiselta toimittajalta, se saattaa rajoittaa näiden paikallisyhtiöiden mahdollisuuksia kilpailla järjestelyssä mukana olevien paikallisyhtiöiden alueilla. Kilpailuvirasto kiinnittää tältä osin huomiota Finnet-yhtiöiden aikaisempaan toimintaan markkinoilla. Kilpailuvirasto on esimerkiksi 1.4.2003 antamassaan Nettiportti-poikkeuslupapäätöksessään katsonut, että Finnet-yhtiöt saattaisivat laajentaa toimintaansa omien perinteisten alueidensa ulkopuolelle. On kuitenkin nähtävissä, etteivät paikalliset Finnet-yhtiöt ole tähän päivään mennessä käytännössä kilpailleet toistensa alueella. Yrityskauppa ei viraston selvitysten perusteella tältäkään osin johda puuttumiskynnyksen ylittävällä tavalla määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen.

Yhteenveto kilpailuoikeudellisesta arvioinnista

Kilpailuvirasto on selvittänyt yrityskaupan vaikutuksia erityisesti edellä kuvatulla tavalla ilmoittajan esittämillä relevanteilla markkinoilla sekä lausunnonantajien esille tuomia mahdollisia kilpailuongelmia transmissioyhteyksien ja fyysisten laitteiden sekä Finnet Oy:n tytäryhtiöiden Suomen 3KTV Oy:n, Finnet Carrier Oy:n ja Finnet Logistiikka Oy:n tarjoamien palveluiden osalta.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Kilpailuviraston selvitysten perusteella ei voida tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi laissa edellytetyllä tavalla kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa KPY Palvelut Oy:n, Lännen Puhelin Oy:n, Oulun Puhelin Oyj:n, Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n ja Satakunnan Puhelin Oy:n liiketoiminnat yhdistetään Finnet-konserniin. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksenliitteenä.


[1] Palvelu on tullut myyntiin joulukuussa 2006.

[2] Alajärven Puhelinosuuskunta, Eurajoen Puhelin Osk, Härkätien Puhelin Oy, Iisalmen Puhelin, Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, Kajaanin Puhelinosuuskunta, Karis Telefon Ab, Keikyän Puhelinosuuskunta, Kimito Telefonaktiebolag, Kokkolan Puhelin Oy, Kymen Puhelin Oy, Laitilan Puhelin Osk, Loviisan Puhelin Oy, Mariehamns Telefon Ab, Mikkelin Puhelin Oyj, Outokummun Puhelin Oy, Pargas Telefon Ab, Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy, Pohjanmaan PPO Oy, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Salon Seudun Puhelin Oy, Savonlinnan Puhelin Oy, Telekarelia Oy, Telepohja Oy, Vaasan Läänin Puhelin Oy, Vakka-Suomen Puhelin Oy, Ålands Telefonandelslag. Nyt käsillä olevan järjestelyn lisäksi Finnet Oy on ostanut Lohjan Puhelin Oy:n liiketoiminnat.

[3] Matkaviestinverkkojen ylläpitämiseen tarvittavien fyysisten laitteiden vuokrauksen markkinoilla tarkoitetaan muun muassa tukiasemia, ohjaimia ja antennimastoja sekä kiinteistöjen antennipaikkoja ja erilaisia laitetiloja.

[4] Transmissioyhteyksillä tarkoitetaan matkaviestinverkon tukiasemien välisiä siirtoyhteyksiä.

[5] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.