Veho Group Oy Ab / Maan Auto Oy

Päivämäärä

13.4.2010

Diaarinumero

337/14.00.10/2010

Osapuolet

Veho Group Oy Ab / Maan Auto Oy

Veho Group Oy Ab (”Veho”) on 31.3.2010 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii SOK:lta Maan Auto Oy:n (”Maan Auto”) koko osakekannan.

Veho toimii autojen maahantuojana ja harjoittaa autojen sekä niiden varaosien ja varusteiden vähittäiskauppaa ja huoltotoimintaa. Lisäksi Veho hoitaa autojen maahantuontikunnostuksia. Maan Auto harjoittaa Peugeot-merkkisten henkilö- ja tavara-autojen, varaosien ja tarvikkeiden maahantuontia sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja, kuten maahantuontiin liittyvää autojen tarkastus- ja lisävarusteiden jälkiasennusliiketoimintaa.

Ilmoittajan mukaan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa Suomessa seuraavilla liiketoiminta-alueilla: (i) henkilöautojen maahantuonti ja tukkukauppa sekä henkilöautojen varaosien ja lisävarusteiden maahantuonti ja tukkukauppa; (ii) tavara-autojen maahantuonti ja tukkukauppa sekä tavara-autojen varaosien ja lisävarusteiden maahantuonti ja tukkukauppa ja (iii) maahantuontikunnostuspalvelut eli PDI- ja PPO-palvelut. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Veho Group Oy Ab hankkii Maan Auto Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.