Osuuskauppa Ympäristö / Osuuskauppa Ympyrä

Päivämäärä

22.5.2012

Diaarinumero

368/14.00.10/2012

Osapuolet

Osuuskauppa Ympäristö / Osuuskauppa Ympyrä

Asiaselostus

Kilpailuvirastolle on 4.5.2012 ilmoitettu järjestely, jossa Osuuskauppa Ympäristö ja Osuuskauppa Ympyrä sulautuvat perustamalla yhdessä uuden vastaanottavan Kymen Seudun Osuuskaupan.

Osuuskauppa Ympäristö on alueosuuskauppa, joka harjoittaa päivittäis- ja käyttötavarakauppaa, liikennemyymälä-, polttoneste- ja autokauppaa, majoitus- ja ravitsemiskauppaa sekä rauta- ja maatalouskauppaa Pohjois-Kymenlaaksossa Kouvolan ja Iitin kuntien alueella. OSK Ympäristöllä on toimialueellaan lähes 50 toimipaikkaa, ja se kuuluu S-ryhmään. Osuuskauppa Ympyrä on alueosuuskauppa, joka harjoittaa päivittäis- ja käyttötavarakauppaa, liikennemyymälä-, polttoneste- ja autokauppaa, majoitus- ja ravitsemiskauppaa sekä parturi- ja kampaamotoimintaa Etelä-Kymenlaaksossa Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien alueella. Myös OSK Ympyrällä on toimialueellaan lähes 50 toimipaikkaa, ja se kuuluu S-ryhmään.

Päivittäistavaroiden vähittäiskauppa muodostaa merkittävän osan osapuolten toiminnasta, ja siinä molempien osapuolten markkinaosuudet toimialueillaan ovat lähellä koko S-ryhmän valtakunnallista markkinaosuutta. Ilmoittajien mukaan S-ryhmän valtakunnallinen markkinaosuus päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa vuonna 2011 oli noin 40–50 %, OSK Ympäristön markkinaosuus toimialueellaan oli noin 50–60 %, ja OSK Ympyrän markkinaosuus toimialueellaan oli noin 50–60 %. Ilmoittajien mukaan osapuolilla ei ole maantieteellisesti päällekkäistä toimintaa lukuun ottamatta OSK Ympäristön Hirvikosken lähimyymälää, joka sijaitsee OSK Ympyrän toimialueella Pyhtään kunnassa. Koska yritysjärjestelyssä on kyse S-ryhmän sisäisestä yrityskaupasta ja em. Hirvikosken myymälää koskeva päällekkäisyys on vähäinen, ilmoittajien näkemyksen mukaan yritysjärjestely ei johda merkittävään kilpailun estymiseen tai haitallisiin kilpailuvaikutuksiin.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston tekemän markkinaselvityksen perusteella ei myöskään voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi laissa tarkoitetulla tavalla haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Osuuskauppa Ympäristö ja Osuuskauppa Ympyrä sulautuvat perustamalla yhdessä uuden vastaanottavan Kymen Seudun Osuuskaupan.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Pia-Maria Sillanpää, puhelin 029 505 3613, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.