Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.5.2001

Diaarinumero

374/81/2001

Osapuolet

Matkatoimisto Oy Matka-Vekka / Porin Matkatoimisto Oy

Asian vireilletulo

Matkatoimisto Oy Matka-Vekka (Matka-Vekka) on ilmoittanut 25.4.2001 Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii määräysvallan Porin Matkatoimisto Oy:ssä (Porin Matkatoimisto). Yrityskauppa toteutetaan hankkimalla Porin Matkatoimiston koko osakekanta.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Matka-Vekka on vuonna 1972 perustettu hämeenlinnalainen, yksityinen yleismatkatoimisto, joka tarjoaa matkapalveluja yksityisille kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiön päätuotteita ovat kansainvälisten ja kotimaan lentojen lentolippuvälitys, seura/valmismatkavälitys, laivalippuvälitys sekä sen tarjoamat omat tuotteet, joita ovat esimerkiksi risteilyt, bussimatkat ja kylpylämatkat. Matka-Vekka kuuluu rahastoyhtiö CapMan Capital Management Oy:n yritysryhmään.

Yrityskaupan kohde Porin Matkatoimisto on vuonna 1945 perustettu Porissa sijaitseva perheyritys. Porin Matkatoimiston toiminta muodostuu liike-, vapaa-ajan- ja ryhmämatkojen välityksestä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Matka-Vekassa yksinomaista määräysvaltaa käyttävän CapMan-yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 2000 oli [yli 2][1] miljardia markkaa. Porin Matkatoimiston maailmanlaajuiseen, vuoden 2000 noin 3,4 miljoonan markan liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella Matka-Vekan kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto, joka oli vuonna 2000 [yli 150] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan kannalta merkitykselliset markkinat ovat yrityskaupan ilmoittajan mukaan yhtäältä matkatoimistomarkkinat, joilla kumpikin yrityskaupan osapuolista toimii, sekä toisaalta matkanjärjestämismarkkinat, joilla osapuolista ainoastaan Matka-Vekka toimii järjestämällä itse valmistelemiaan matkoja. Ilmoittajan mukaan matkatoimistomarkkinat voidaan jakaa lentolippujen, laivalippujen, linja-auto- ja junalippujen sekä seura/valmismatkojen välitykseen. Matkanjärjestämismarkkinat voidaan vastaavasti jakaa tilauslentomatkoihin, risteily/laivamatkoihin ja valmismatkoihin, joita ovat esimerkiksi kylpylämatkat, bussimatkat, kaupunkimatkat, urheilumatkat ja räätälöidyt ryhmämatkat.

Matkatoimistomarkkinoilla toimii useita Matka-Vekan tapaan valtakunnallisesti toimivia yrityksiä, kuten Matkapojat, Töölön Matkatoimisto, Suomen Matkatoimisto, Area sekä Pohjolan Matkatoimisto. Myös Porissa ovat edustettuina Porin Matkatoimiston ja Matka-Vekan lisäksi useat muutkin matkatoimistot, kuten Matkapojat, Suomen Matkatoimisto, Keskimatkat ja Satalomat. Tunnettuja tilauslentojen matkanjärjestäjiä ovat mm. Aurinkomatkat, TIH (Finnmatkat, Fritidsresor, Hassen Matkat), Tjäreborg ja Spies-Matkat.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Matkatoimisto Oy Matka-Vekka hankkii määräysvallan Porin Matkatoimisto Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.