Expert Asa Oy / osa Veikon Kone Oy:n liiketoiminnasta

Päivämäärä

5.6.2012

Diaarinumero

380/14.00.10/2012

Osapuolet

Expert Asa Oy / osa Veikon Kone Oy:n liiketoiminnasta

Asiaselostus

Kilpailuvirastolle on 28.5.2012 ilmoitettu kilpailulain 4 luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Expert Asa Oy hankkii osan Veikon Kone Oy:n liiketoiminnasta.

Expert Asa harjoittaa kodintekniikan vähittäiskauppaa Suomessa, ja se kuuluu norjalaiseen Expert AS konserniin. Expert Asalla on Suomessa 33 kodinkonemyymälää sekä verkkokauppa. Expert Asan sisaryhtiö Expert Finland Oy harjoittaa tukkukauppa itsenäisille Expert-kauppiaille. Expert Asa myy tuotteitaan myös Expert Finlandille. Kaupan kohde koostuu viiden Veikon Koneen kodintekniikkamyymälän liiketoiminnasta. Myymälät sijaitsevat Helsingissä, Lohjalla, Raisiossa, Tampereella ja Turussa.

Ilmoittajien mukaan molemmat yrityskaupan osapuolet toimivat kodintekniikan vähittäiskaupassa. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit markkinat ovat kodintekniikan vähittäismyynti kuluttajille, ja markkinat ovat ilmoittajan näkemyksen mukaan koko Suomen laajuiset. Ilmoittajan mukaan kaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2011oli alle 15 %. Ilmoittaja on toimittanut virastolle myös alueellisia markkinatietoja niiltä alueilta, joilla kaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa. Ilmoittajan mukaan kaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla oli alle 15 % kullakin alueella. Ilmoittajan mukaan markkinaosuuslaskelmien pohjana käytetyt osapuolten liikevaihtotiedot sisältävät myös jonkin verran yritysmyyntiä, joten todelliset markkinaosuudet ovat ilmoitettua alhaisemmat.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston tekemän markkinaselvityksen perusteella ei myöskään voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi laissa tarkoitetulla tavalla haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Expert Asa Oy hankkii osan Veikon Kone Oy:n liiketoiminnasta.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Keijo Ranta, puhelin 029 505 3365, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.