Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.6.2004

Diaarinumero

385/81/2004

Osapuolet

Lännen Tehtaat Oyj, Antti Räsänen / Kuopion Kalatukku Oy ja Tresko Fish Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 19.5.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Lännen Tehtaat Oyj (Lännen Tehtaat) ja Antti Räsänen hankkivat yhteisen määräysvallan Kuopion Kalatukku Oy:ssä (Kalatukku), joka ennen kauppaa on ollut Antti Räsäsen yksinomaisessa määräysvallassa. Yhteinen määräysvalta perustuu osapuolten solmimaan osakassopimukseen. Samanaikaisesti Kalatukku ostaa Lännen Tehtaiden omistaman Tresko Fish Oy:n (Tresko Fish), jolloin Lännen Tehtaat ja Antti Räsänen saavat välillisesti yhteisen määräysvallan myös Tresko Fishissä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Lännen Tehtaat on pörssinoteerattu elintarviketeollisuusyhtiö. Konserniin kuuluvat Elintarvikeryhmä, Maatalousryhmä ja Machinium-ryhmä. Elintarvikeryhmä kehittää, valmistaa ja markkinoi muun muassa Apetit, Kesäpöytä ja Dronningholm -tuotenimillä pakasteita, hilloja, marmeladeja ja kalajalosteita. Lännen Tehtaat myy kalapakasteita Apetit-tuotemerkillä. Tresko Fish Oy on Lännen Tehtaiden 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistaa ja myy lähinnä jalostettuja, tuorepakattuja kalatuotteita, jotka myydään Kesäpöytä-tuotenimellä. Lisäksi Tresko Fish valmistaa Lännen Tehtaille Apetit-tuotemerkillä HoReCa-sektorille myytäviä kalapakasteita ja Private label -tuotteita.

Antti Räsänen on yksityishenkilö, joka omistaa Kalatukun ja on yhtiön toimitusjohtaja. Kalatukku on kalanjalostusta ja kalan tukku- ja vähittäiskauppaa maanlaajuisesti harjoittava yritys. Yrityksen rekisteröity tuotemerkki on KALATORI. Kalatukku myy ja jalostaa kotimaisesta ja ulkomaisesta raaka-aineesta kalatuotteita. Kalatukulla on tehtaanmyymälä Keravalla ja 52 ”shop in shop” -konseptilla toimivaa Kalatori-myymälää. Kalatukun tuotevalikoimaan kuuluvat kotimaiset ja ulkomaiset kalat tuoreena ja pakastettuna, äyriäiset ja mädit tuoreena ja pakastettuna, lämmin- ja kylmäsavustetut tuotteet, loimutetut, hiillostetut ja graavisuolatut tuotteet, kalaeinekset, kalapuolivalmisteet, lihajalosteet, valmisruoat ja salaatit.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Lännen Tehtaiden maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli 492 miljoonaa euroa, josta Tresko Fishin osuus oli noin 5,7 miljoonaa euroa. Kalatukun maailmanlaajuinen liikevaihto viimeisellä päättyneellä tilikaudella oli 40,3 miljoonaa euroa. Lännen Tehtaiden liikevaihdosta vuonna 2003 noin 377,5 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Tresko Fishin liikevaihdosta noin 5,6 miljoona euroa kertyi Suomesta ja vastaavasti Kalatukun Suomesta kertynyt liikevaihto oli noin 40,1 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yritysjärjestelyllä on vaikutusta lähinnä päivittäistavarakaupassa myytävän kalan markkinoihin Suomessa. Nämä markkinat koostuvat ilmoittajan mukaan kaupan pakkaamista kalatuotteista sekä teollisuuden pakkaamista kalatuotteista. Kaupan pakkaamat kalatuotteet sisältävät kalatiskiltä myytävät tuotteet ja muut kaupan pakkaamat, kaupan hyllyissä olevat kalatuotteet. Teollisuuden pakkaamat kalatuotteet koostuvat vaihtuvapainoisista (hinnoitellaan painon mukaan) ja vakiopainoisista (myydään yksikköhinnalla) kalapakkauksista. Sekä kaupan että teollisuuden pakkaamiin kalatuotteisiin kuuluu tuoreita ja jalostettuja kalatuotteita. Ilmoittajien mukaan kaupan pakkaamat ja toisaalta teollisuuden pakkaamat kalatuotteet eivät muodosta erillisiä relevantteja markkinoita. Ilmoittajien mukaan kaupan ja teollisuuden pakkaamat kalatuotteet ovat kuluttajien kannalta toisiaan korvaavia ja pakkaustavat on myös kaupan kannalta toisiaan korvaavia. Myös valmistajat pystyvät siirtämään tuotantonsa kalatuoteryhmästä toiseen ja pakkausmenetelmästä toiseen ilman huomattavia kustannuksia ja olennaisia aikaviiveitä.

Molemmat osapuolet toimivat pakatun kalan markkinoilla ja niiden yhteenlaskettu markkinaosuus myytävästä pakatusta kalasta (sekä kaupan että teollisuuden pakkaama) on noin [20–30 %][1] ja teollisuuden pakkaamasta kalasta noin [40–50 %]. Keskittymän kilpailijoita teollisuuden pakkaamassa kalassa ovat muun muassa Heimon Kala Oy, Saaristomeren Kala Oy, Chips Ab, V. Hukkanen Oy ja Myrskylän Savustamo. Osapuolten yhteinen markkinaosuus kalapakasteissa on Suomessa [alle 15 %] ja kalatuotteiden HoReCa-myynnissä (hotellit, ravintolat, catering-yritykset) Suomessa [alle 10 %]. Kalatukun markkinaosuus sillituotteissa on Suomessa [alle 5 %]. Tresko Fish ei valmista eikä Lännen Tehtaat myy sillituotteita. Osapuolilla ei ole päällekkäisyyttä muiden kuin kalatuotteiden myynnissä, koska Lännen Tehtaat ei myy lihajalosteita, valmisruokia ja salaatteja.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Lännen Tehtaat Oyj ja Antti Räsänen hankkivat yhteisen määräysvallan Kuopion Kalatukku Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.