Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.5.2003

Diaarinumero

387/81/2003

Osapuolet

Jättipörssi Oy / Jukka Kallunki Oy:n liiketoiminta

Kilpailuvirastolle on 6.5.2003 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Jättipörssi Oy (”Jättipörssi”) hankkii Jukka Kallunki Oy:n (”Kallunki Oy”) liiketoiminnan.

Jättipörssi on Kesko-konserniin kuuluvan Keswell Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli yli 6 miljardia euroa. Kallunki Oy on Helsingissä toimiva Musta Pörssi -ketjuun kuuluva kauppiasyrittäjä, jonka toimialana on kodintekniikan vähittäiskauppa. Kun Kallunki Oy:n noin 2,9 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Jättipörssin edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, yrityskaupan osapuolten liikevaihdot ylittävät kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Keswell Oy harjoittaa käyttötavaraliiketoimintaa. Kodintekniikan vähittäiskauppa ei kuitenkaan kuulu sen ydinliiketoimintaan, vaan se toimii ohjaamiensa ketjujen keskusyksikkönä ja ketjukonseptien kehittäjänä. Jättipörssi harjoittaa kodintekniikkatuotteiden sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden kauppaa. Ilmoittajan mukaan Jättipörssin markkinaosuus kodintekniikan vähittäiskaupan kokonaismarkkinoilla oli vuonna 2001 [alle 5][1] % ja Kesko-konsernin kokonaisuudessaan noin [5–15] %. Kallunki Oy:n markkinaosuus oli vuonna 2001 kokonaismarkkinoista [alle 1] % ja toimialueellaan [alle 5] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Jättipörssi Oy hankkii Jukka Kallunki Oy:n liiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttö laissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.