Podeta Oy (CapMan Oyj) / Pohjolan Design-Talo Oy

Päivämäärä

1.2.2011

Diaarinumero

40/14.00.10/2011

Osapuolet

Podeta Oy (CapMan Oyj) / Pohjolan Design-Talo Oy

Asian vireilletulo

Podeta Oy (”Podeta”) on 21.1.2011 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Pohjolan Design-Talo Oy:ssä (”Pohjolan Design-Talo”).

Podeta kuuluu CapMan Oyj yritysryhmään. Pohjolan Design-Talo valmistaa, markkinoi ja myy muuttovalmiita puurakenteisia omakotitaloja kuluttajille.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan CapMan Oyj:lla tai sen yritysryhmään kuuluvilla yhtiöillä ei ole aikaisempia sijoituksia samoilla markkinoilla, joilla Pohjolan Design-Talo toimii. Pohjolan Design-Talon markkinaosuus vuonna 2010 oli sekä talopakettien että talotekniikan osalta alle 10 %. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Podeta Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Pohjolan Design-Talo Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11,11 a, 11 b ja 11 d§.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitus osoitus on päätöksen liitteenä.