Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.5.2004

Diaarinumero

404/81/2004

Osapuolet

Reebok International Ltd. / The Hockey Company Holdings Inc

Asian vireilletulo

Reebok International Ltd. (jäljempänä ”Reebok”) on 28.4.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se aikoo hankkia julkisella ostotarjouksella määräysvallan The Hockey Company Holdings Inc.:ssä (jäljempänä ”THCH”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Reebok on kansainvälinen yritys, joka suunnittelee ja markkinoi urheilu- ja kuntoilutuotteita, jalkineita, varusteita ja tarvikkeita. Lisäksi Reebok suunnittelee ja markkinoi jalkineita, asusteita ja varusteita myös muuhun vapaa-ajan käyttöön. Reebokilla ei ole Suomessa tytäryhtiöitä ja se toimii Suomessa itsenäisen jakelijan Berner Oy:n kautta. Berner Oy:n jakelussa on Reebokin urheilujalkineita, -vaatteita ja -asuja. Tuotteita markkinoidaan Reebok -tuotemerkin alla. Ilmoittajan mukaan Reebokin muita kuin urheilujalkineita ei myydä Suomessa.

THCH on holdingyhtiö, joka omistaa 100 %:ia The Hockey Company -yhtiön (jäljempänä ”THC”) osakkeista. THC:n välityksellä THCH omistaa suoraan tai epäsuorasti useita tytäryhtiöitä, jotka toimivat Ruotsissa, Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. THC:n suomalainen tytäryhtiö KHF Finland Oy on suurin kiekkoiluvälineiden ja -varusteiden toimittaja Suomessa. THC harjoittaa jääkiekkovälineiden ja muiden jääkiekkoon liittyvien tarvikkeiden suunnittelua, valmistusta ja markkinointia kolmen tunnetun tuotemerkin välityksellä (CCM, JOFA ja KOHO). Yhtiö myös suunnittelee, valmistaa ja markkinoi harrastus- ja vapaa-ajan luistimia sekä myös muita kuin jääkiekkoon liittyviä tuotteita (esimerkiksi laskettelu- ja ratsastuskypäriä). THC:n jääkiekkoon ja rullaluistimilla pelattavaan kiekkoon tarkoitettujen tuotteiden valikoima kattaa luistimet, suojavarusteet, jääkiekkomailat ja maalivahdinvarusteet. Lisäksi THC on Merrel -jalkineiden jakelija yksinoikeudella Suomessa ja Ruotsissa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Reebokin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 3,1 miljardia euroa vuonna 2003. THCH:n liikevaihto oli vastaavasti noin 212 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Jääkiekkovälineiden ja jääkiekkoon liittyvän vaatetuksen markkinat käsittävät luistimet, suojavarusteet, kypärät, jääkiekkomailat ja joukkueiden peliasut samoin kuin muun erityisvarustuksen, jota tarvitaan jääkiekkoa pelatessa. Ilmoittajan mukaan jääkiekkovälineiden ja jääkiekkoon liittyvän vaatetuksen osalta osapuolien toiminnoissa ei ole horisontaalisia päällekkäisyyttä eikä vertikaalista yhteyttä. THC:n markkinaosuus Suomessa on tällä markkinalla noin (50–60) %. Jalkineiden myynti voidaan jakaa urheilujalkineisiin ja muihin jalkineisiin. Reebok toimii Suomessa urheilujalkineiden markkinoilla ja THC puolestaan myy muihin jalkineisiin luokiteltavia Merrel -kenkiä. Näin ollen ilmoittajan mukaan osapuolten liiketoiminnassa ei ole päällekkäisyyttä tältä osin. Ilmoittajan mukaan myös molempien markkinaosuus Suomessa näillä markkinoilla on vähäinen. Muiden THC:n tuotteiden osalta ilmoittajan mukaan osapuolilla ei ole päällekkäisyyttä ja THC:n toiminta Suomessa on vähäistä.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Reebok International Ltd. hankkii määräysvallan The Hockey Company Holdings Inc.:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d § (laissa 303/1998).

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.