Elisa Oyj / Anvia Oyj

Päivämäärä

9.1.2015

Diaarinumero

405/KKV14.00.10/2014

Osapuolet

Elisa Oyj / Anvia Oyj

Tiivistelmä

Kil­pai­lu- ja kuluttaja­vi­ras­toaloit­taa jat­ko­kä­sit­te­lyn yri­tys­kau­pas­sa, jos­sa Elisa Oyj hankkii määräysvallan Anvia Oyj:ssä.

Jatkoselvitykseen tutkitaan, estääkö käsiteltävänä oleva yrityskauppa kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä.