Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.6.2005

Diaarinumero

414/81/2005

Osapuolet

Felix Abba Oy Ab / Oy Panda Ab

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 26.5.2005 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Felix Abba Oy Ab (”Felix Abba”) hankkii määräysvallan Oy Panda Ab:ssa (”Panda”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Felix Abba valmistaa ja myy elintarvikkeita päivittäistavarakaupalle ja suurtalouksille. Felix Abba on Oslon pörssiin listatun Orkla ASA:n (”Orkla”) tytäryhtiö. Orklan liiketoiminta on jaettu kolmeen divisioonaan, joista kukin käsittää useita eri toimialoja sekä yhtiöitä.

Panda on suomalainen suklaa- ja lakritsituotteisiin erikoistunut makeisalan yritys. Yhtiö toimittaa makeisia päivittäistavarakaupalle, huoltoasemille ja kioskeille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Orklan yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 6,4 miljardia euroa ja Pandan noin 51,9 miljoonaa euroa. Orklan vuoden 2004 Suomesta kertynyt liikevaihto oli [alle 400][1] miljoonaa euroa ja Pandan vastaavasti [30–40] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Pandan päätuotteita ovat lakritsipussit ja ‑patukat, luonnonlakritsi (pääasiallisesti vientiin) sekä suklaakonvehdit, -levyt ja -rakeet. Panda -tuotemerkillä myytävien tuotteiden lisäksi yhtiö valmistaa tuotteita päivittäistavarakaupalle, joka myy tuotteita omien tuotemerkkien alla, suklaapohjaisia tuotteita teollisuuskäyttöön sekä irtokarkkeja. Panda toimii lisäksi Werther’s Original, Werther’s Toffifee, Riesen ja Toffifee -tuotemerkkien alla myytävien makeisten jakelijana Suomessa.

Ilmoittajan mukaan Orkla-konsernin osalta ainoastaan Felix Abba ja Chips Abp (”Chips”) toimittavat elintarvikkeita Suomen päivittäistavarakaupalle. Felix Abba myy päivittäistavarakaupalle ja HoReCa-sektorille muun muassa valmisruokia, kastikkeita, välipaloja, hilloja ja juomatiivisteitä. Chipsin tuotteet on jaettu snacks-tuotteisiin ja elintarvikkeisiin (peruna- ja vihannespakasteet, valmisruoat, jne.).

Järjestelyn osapuolilla on ilmoittajan mukaan vähäisiä päällekkäisyyksiä suklaakuorrutettujen makeisten osalta – Orkla-konserniin kuuluva Chips myy vähäisessä määrin suklaakuorrutettuja luonnonmakeisia. Chips toimittaa Parrots ‑tuotemerkin alla olevia luonnonmakeisia/snacseja pääasiassa päivittäistavarakaupalle. Ilmoittajan mukaan Pandan markkinaosuus on suklaamakeisten vähittäiskaupan osalta [alle 15 %] ja sokerimakeisten osalta [alle 10 %]. Chipsin suklaakuorrutettujen tuotteiden myynnin arvo tukkuportaalle on ollut ilmoittajan mukaan [alle 400 000] euroa. Ilmoittaja arvioi Suomen päivittäistavarakauppojen kautta myytävien suklaamakeisten kokonaismarkkinoiden arvoksi 170–180 miljoonaa euroa ja sokerimakeisten puolestaan 130–140 miljoonaa euroa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Felix Abba Oy Ab hankkii määräysvallan Oy Panda Ab:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.