Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

28.5.1999

Diaarinumero

420/81/1999

Osapuolet

GSM N.V. / Huhtamäki Oyj

Yrityskaupan ilmoittaja

CSM N.V., Alankomaat

Hankinnan kohde

Huhtamäki Oyj:n makeisliiketoiminta eli Leaf-divisioona

Asian vireilletulo

CSM N.V. (jäljempänä CSM) on ilmoittanut 4.5.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 11 c §:n mukaisesti Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä Huhtamäki) kanssa 26.4.1999 sovitusta kaupasta, jossa Huhtamäen Leaf-divisioona myydään CSM:lle. Kaupan kohteena ovat Leaf-divisioonaan kuuluvat yhtiöt Suomessa ja ulkomailla sekä divisioonaan kuuluva muu varallisuus.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

CSM on kansainvälinen elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden valmistaja. Makeistoimialalla sillä on entuudestaan Benelux-alueella toimiva Red Band Venco -yritys ja Pohjoismaissa toimiva Malaco. Malacolla on Suomessa myyntiyhtiö Oy Malaco Makeiset Ab, mutta valmistustoimintaa CSM:llä ei Suomessa ole. Malaco ei valmista tai myy suklaatuotteita. Oman makeistuotantonsa ohella se myy Suomessa tanskalaisen Dandy A/S:n Stimorol-purukumia

Leaf on osa Huhtamäki-yhtymää ja sillä on tuotantoa useissa maissa. Leaf-divisioona on erikoistunut pastillien, ksylitolipurukumien, suklaan, lakritsin ja toffeen valmistukseen. Leaf on suurin kotimainen purukumien valmistaja. Huhtamäen muu liiketoiminta koostuu Polarcupin ja Sealrightin elintarvikepakkauksista, jotka muodostavat noin 60 % konsernin liikevaihdosta.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää liitännäisrajoitukseksi kauppakirjaan sisältyvää Huhtamäelle asetettua kilpailukieltoa ja kieltoa ottaa työhön siirtyvien liiketoimintojen johtohenkilöitä (rekrytointikielto) […][1]. Kilpailukiellon voimassaoloaika on […] ja rekrytointikiellon […] sopimuksen tekemisestä (closing). Ilmoituksessa ei yksilöidä liitännäisrajoitukseksi esitettyjen kilpailunrajoitusten maantieteellistä ulottuvuutta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa. CSM hankkii kilpailunrajoituslain 11 §:n 1. momentin 2. kohdan tarkoittamalla tavalla liiketoiminnan Huhtamäeltä.

Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät. CSM:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukaan lähes 12 miljardia markkaa. Huhtamäeltä ostettujen liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli tilikaudella 1998 noin 2,5 miljardia markkaa.

Hankinnan kohteeseen kuuluvaa liiketoimintaa harjoitetaan kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Yrityskaupan osapuolet toimivat sokerimakeisten ja purukumien markkinoilla Suomessa. Niiden yhteenlaskettu markkinaosuus sokerimakeisten kaupassa on noin [35–40][2] %. Sokerimakeisissa tärkein kilpailija on Fazer noin [25–30] % markkinaosuudella. Muita sokerimakeisten tuottajia ovat muun muassa Halva ja Panda, joiden kummankin markkinaosuus on noin [2–10] %.

CSM:n yritysryhmään kuuluva Malaco on tehnyt […] sopimukset tanskalaisen Dandy A/S:n kanssa sen valmistamien Stimorol- ja V6-purukumien maahantuonnista ja markkinoinnista Suomessa […]. Suomen purukumimarkkinoilla Stimorolin markkinaosuus on noin [1–5] % ja Leafin tuotemerkkien noin [65–70] %.[3] Länsi-Euroopassa Stimorolin markkinaosuus on noin [5–10] %. Tunnettuna tuotemerkkinä Stimorolin merkitys Leafin tuotteiden kilpailijana on suurempi kuin mihin sen pelkkä markkinaosuus viittaa.

Purukumeissa keskittymän merkittävin kilpailija on yhdysvaltalainen Wm. Wrigley Jr. Company, jonka tuotteita Suomessa markkinoi Fazer. Wrigley-purukumien markkinaosuus on noin [20–25] %, Fennobon Oy:n purukumien noin [1–5] %, Keskon [1–5] % ja edellä mainitun Stimorol -purukumin noin [1–5] %. Muiden purukumien osuus Suomen markkinoista on noin [1–5] %.

CSM on ilmoittanut 27.5.1999 luopuvansa Stimorol-purukumin jakelusta Suomessa […] mennessä. Jälleenmyyntisopimuksen tällä tavoin purkautuessa yrityskaupan ei voida epäillä aiheuttavan kilpailun esteitä Suomessa.

Kilpailuvirasto ei ole tässä päätöksessä määritellyt tarkasti relevantteja hyödyke- tai maantieteellisiä markkinoita, koska kilpailuongelmia synny kapeimmallakaan tavalla määritellyillä markkinoilla.

Liitännäisrajoitukset

Kilpailuvirasto katsoo, että tämän päätöksen sivulla 1 yksilöityä kilpailukieltoa voidaan pitää yrityskaupan liitännäisrajoituksena vain siltä osin kuin se kohdistuu siihen maantieteelliseen alueeseen, jolla myyjä on harjoittanut kaupan kohteena olevaa liiketoimintaa. Laajempi myyjälle asetettu kilpailukielto ei ole välttämätön yrityskaupan toteuttamiseksi.

Kilpailu- ja rekrytointikiellon kestoaikaa voidaan pitää kohteen liiketoiminnan arvon siirtymiseksi välttämättömänä. Yrityskaupassa siirtyy liiketoiminnan asiakaspiirin ja maineen ohella myös sellaista taitotietoa, jota hankkijalla ei ollut ennen yrityskauppaa ja jota ei voida pitää vähäisenä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CSM hankkii Huhtamäki Oyj:n Leaf makeisliiketoiminnan.

Kilpailuvirasto hyväksyy tämän päätöksen sivulla 1 yksilöidyt kilpailunrajoitukset yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi kuitenkin niin, että liitännäisrajoituksena hyväksyttävä kilpailukielto koskee vain niitä maantieteellisiä alueita, joilla myyjä on harjoittanut kaupan kohteena olevaa liiketoimintaa.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Purukumien markkinaosuustiedot perustuvat A.C.Nielsenin selvitykseen Purukumimarkkinat (pt-kauppa, kioskit, huoltamot) huhtikuu 1998 – maaliskuu 1999.