Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

21.5.2002

Diaarinumero

425/81/2002

Osapuolet

Wilson Logistics Holding AB / Exceed AB

Asian vireilletulo ja osapuolet

Wilson Logistics Holding AB (Wilson) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 3.5.2002 hankkineensa määräysvallan Exceed AB:stä (Exceed).

Wilson on ruotsalainen kansainvälisistä ilma- ja merikuljetusten huolintatoimintaa harjoittavan Wilson-konsernin emoyhtiö. Se kuuluu samaan yritysryhmään Nordic Capital III Ltd:n ja Nordic Capital IV Ltd:n kanssa. Wilson harjoittaa toimintaansa Suomessa Wilson Logistics Finland Oy:n (jäljempänä Wilson Finland) kautta. Ilma- ja merikuljetushuolinnan ja logistiikkapalvelujen lisäksi Wilson Finland harjoittaa Venäjän transito-liiketoimintaa. Wilson Finlandilla on kaksi suomalaista tytäryhtiötä: Polar Air & Sea Cargo Oy sekä Logipro Oy, joista jälkimmäisellä ei ole toimintaa.

Exceed tarjoaa niinikään kansainvälisiä ilma- ja merikuljetusten huolintapalveluja sekä niihin liittyviä logistiikkapalveluja. Suomessa toimintaa harjoitetaan Exceed Finland Oy:n kautta.

Ratkaisu ja sen perustelut

Wilsonin-yritysryhmän viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto oli yli 3 miljardia euroa ja Exceedin vastaavasti yli 130 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja katsoo, että relevantit markkinat muodostuvat a) kansainvälisestä lentohuolinnasta Suomessa ja b) kansainvälisestä merihuolinnasta Suomessa. Osapuolten yhteinen markkina-osuus molemmilla markkinoilla on ilmoittajan mukaan alle 10 %. Lisäksi yhtiöt tarjoavat logistiikkapalveluja, Exceed ilmoittajan mukaan marginaalisesti. Suurimpia kilpailijoita ovat Danzas AEI International Oy, DFDS Transport Oy, Oy Beweship AB, Oy Kühne & Nagel Ltd sekä Schenker-BTL Oy. Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.